ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Запит правоохоронних органів на розголошення відомостей реєстранта

Відповідно до GDPR дані, які доступні в загальнодоступній базі даних WHOIS, обмежено. За певних обставин ми можемо надавати конфіденційну контактну інформацію домену правоохоронним органам.

Якщо ви представляєте правоохоронний орган і хочете отримати повні контактні дані домену, який перебуває під юрисдикцією захищених країн, зверніться за адресою whoisrequests@godaddy.com і ми надамо вказівки із запиту доступу.

Примітка. Якщо функція пошуку WHOIS повертає результат Domains By Proxy, відомості про те, як продовжити, див. в статті Політика щодо судових повісток Domain By Proxy.

Створення дійсного запиту

‌‌Запит має містити такі відомості:

  • доменні імена;
  • юрисдикція правоохоронного органу;
  • заява із зазначенням законної мети виконання запиту (наприклад, надані контактні дані використовуватимуться лише в процесі офіційного розслідування);
  • договір щодо умов доступу.

Додаткові примітки:

  • Запит на розголошення відомостей виконується лише для поточних контактів домену. Ми не надаємо архівні або історичні контактні дані за допомогою процесу розголошення інформації.
  • Запит на розголошення відомостей мусить містити повне доменне ім’я, яке перевіряється. Ми не виконуємо запит за допомогою цього процесу, якщо умови виконано частково.
  • Запит на розголошення відомостей перевіряється та виконується окремо для кожного домену. За допомогою цього процесу ми надаємо результати пошуку в кількох пов’язаних доменах або контактах.
  • Ми можемо надавати лише такі контактні дані: ім’я реєстранта, ім’я адміністратора або технічного спеціаліста, поштова адреса, адреса електронної пошти та номер телефону.

Докладні відомості див. в політиці виклику до суду.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ