ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Запрос от правоохранительных органов на раскрытие информации о регистранте

Согласно Общему регламенту по защите данных (GDPR) в общедоступной базе данных WHOIS представлена лишь часть информации о домене. Тем не менее в некоторых случаях мы можем предоставить полные данные по требованию правоохранительных органов.

Если вы являетесь сотрудником правоохранительных органов и вам требуются полные данные о домене, на который распространяется GDPR, напишите нам по адресам whoisrequests@godaddy.com или . Мы предоставим вам необходимые инструкции.

Примечание. Подробнее о том, как отправить запрос о раскрытии данных регистранта Domains By Proxy в базе данных WHOIS, рассказано в этой статье.

Какую информацию необходимо включить в запрос

Вы должны предоставить следующие данные:

  • Доменное имя (или доменные имена).
  • Юрисдикция суда либо другого органа государственной власти.
  • Документ, подтверждающий, что информация о домене необходима для законных целей и поддержания правопорядка.
  • Согласие с нашими условиями предоставления доступа.

Примечания

  • В рамках ответа на запрос мы предоставляем только актуальную контактную информацию. Архивные данные не разглашаются.
  • В запросе должно быть указано точное доменное имя. Если указанное имя совпадает с реально существующим доменом лишь частично, мы не разглашаем информацию о нем.
  • Мы проверяем и выполняем запросы для общих доменов, поэтому в результатах поиска могут быть представлены контактные данные для других, более мелких доменных имен, связанных с ними.
  • Мы можем предоставить только информацию о регистранте, имя администратора или технического представителя, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер телефона.

Дополнительные сведения вы найдете на странице Правила в отношении истребования информации в судебном порядке.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ