ข้อตกลงและนโยบายทางกฎหมายของ GoDaddy

หน้านี้มีลิงก์ไปยังนโยบายปัจจุบันขององค์กรตลอดจนข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ GoDaddy มีอยู่ทั้งหมด คลิกที่นโยบายหรือข้อตกลงที่แสดงอยู่ในหน้านี้ เพื่อดูเอกสารต่างๆ ในหน้านี้