GoDaddy

เกี่ยวกับชื่อโดเมน .CO

ปรับปรุงล่าสุด: 21/2/2560

ชื่อโดเมนรหัสประเทศระดับสูงสุด (ccTLD) .co คือส่วนขยายที่สื่อถึงประเทศโคลัมเบีย ข้อมูลด้านล่างนี้ สามารถใช้กับชื่อโดเมนระดับสองที่ระบุรหัสประเทศ (ccSLDs) ต่อไปนี้ได้เช่นกัน:

.com.co — ใช้สำหรับองค์กรเชิงพาณิชย์

.net.co — ใช้สำหรับโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

.nom.co — ใช้สำหรับส่วนบุคคล

ข้อจำกัดของการต่ออายุ

คุณต้องต่ออายุชื่อโดเมน .co ของคุณภายในวันที่หมดอายุ

หากคุณตั้งค่าชื่อโดเมนของคุณให้ต่ออายุโดยอัตโนมัติ เราจะพยายามทำการต่ออายุครั้งแรกในเช้าวันที่ชื่อโดเมน .co ของคุณหมดอายุ หากการพยายามต่ออายุล้มเหลว เราจะพยายามต่ออายุอีกครั้งห้าวันหลังจากวันที่หมดอายุ หากการพยายามต่ออายุครั้งที่สองล้มเหลว เราจะพยายามทำการต่ออายุครั้งสุดท้าย 12 วันหลังจากวันที่หมดอายุ

ตัวอย่างเช่น: ชื่อโดเมน .co ของคุณหมดอายุในวันที่ 19 กรกฎาคม\ หากคุณไม่ได้ตั้งค่าชื่อโดเมนของคุณให้ต่ออายุโดยอัตโนมัติ คุณสามารถต่ออายุได้ด้วยตนเองภายในวันที่ 19 กรกฎาคม\ สำหรับการต่ออายุอัตโนมัติ เราจะพยายามต่ออายุชื่อโดเมนในวันที่ 19 กรกฎาคม, วันที่ 24 กรกฎาคม และวันที่ 31 กรกฎาคม

หากเราไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนโดยอัตโนมัติได้และคุณไม่ได้ต่ออายุด้วยตัวเองภายในวันที่หมดอายุ คุณสามารถพยายามกู้ชื่อโดเมนคืน และอาจมีค่าธรรมเนียมในการกู้คืน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การกู้คืนชื่อโดเมนที่หมดอายุ

SAS อินเทอร์เน็ต .CO จะพักชื่อโดเมนของคุณห้าวันหลังจากวันหมดอายุหากคุณไม่ต่ออายุหรือกู้คืนโดเมน

หากคุณไม่สามารถกู้คืนชื่อโดเมน เราสามารถพยายามไถ่ถอนชื่อโดเมนให้คุณได้ แต่จะมีค่าธรรมเนียมสำหรับการไถ่ถอน ติดต่อทีมสนับสนุนทางเทคนิคของเราหากต้องการความช่วยเหลือ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตข้อมูลการชำระเงินของคุณ โปรดดูที่ การกำหนดวิธีการชำระเงินสำรอง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการต่ออายุชื่อโดเมนของคุณด้วยตนเอง หรือตั้งค่าให้เป็นต่ออายุโดยอัตโนมัติ ให้ดูที่การต่ออายุด้วยตนเอง

ข้อกำหนดในการโอนย้ายเข้า

ขณะที่ทำการย้ายโดเมนไปยังโดเมน Wild West จะสามารถเพิ่มการต่ออายุแบบ 1 ปีได้เท่านั้น แต่สามารถเพิ่มปีเพิ่มเติมได้เมื่อโดเมนอยู่ในบัญชีโดเมน Wild West แล้ว