GoDaddy

เกี่ยวกับชื่อโดเมน .UK

ปรับปรุงล่าสุด: 8/10/2562

ชื่อโดเมนรหัสประเทศระดับสูงสุด (ccTLD) .uk คือส่วนขยายที่สื่อถึงสหราชอาณาจักร

หากข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบ Nominet ของคุณสูญหาย คุณสามารถเรียกข้อมูลนั้นจาก Nominet โดยใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณใช้จดทะเบียนโดเมนของคุณ

การสนับสนุนลูกค้า

GoDaddy ให้การสนับสนุนลูกค้าแบบทันทีสำหรับทุกการสอบถาม เหตุการณ์ และปัญหา ซึ่งเกือบทุกปัญหาจะได้รับการแก้ไขในระหว่างการคุยสายโดยทีมสนับสนุนลูกค้าที่ได้รับรางวัลการันตีของเรา เมื่อจำเป็นต้องมีการส่งเรื่องต่อ ปัญหาส่วนใหญ่จะได้รับการแก้ไขภายใน 72 ชั่วโมง ยกเว้นแค่ในบางกรณีซึ่งขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของปัญหา หากคุณต้องการส่งต่อปัญหา โปรดขอให้ทีมสนับสนุนลูกค้าของเราส่งต่อปัญหาในนามของคุณ

ข้อกำหนดในการลงทะเบียน

ทุกคนสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมน .uk ได้โดยยึดหลักมาก่อนได้ก่อน แต่ผู้ลงทะเบียนที่อยู่ต่างประเทศต้องแจ้งที่อยู่สำหรับรับบริการในสหราชอาณาจักร โดยจะต้องระบุที่อยู่ดังกล่าวให้เป็นข้อมูลติดต่อของผู้ดูแลระบบสำหรับชื่อโดเมนของคุณ ข้อกำหนดนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับชื่อโดเมน .co.uk และ .org.uk

เราไม่ยอมรับที่อยู่ที่เป็นตู้ ป.ณ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กฎการลงทะเบียน สำหรับส่วนขยายโดเมน .uk ใหม่

ข้อจำกัดของการต่ออายุ

ชื่อโดเมน .uk ของคุณจะต่ออายุก่อนวันหมดอายุ เราจะพยายามทำการต่ออายุโดยอัตโนมัติ 14 วันก่อนถึงวันหมดอายุของชื่อโดเมน หากการพยายามต่ออายุทำได้ไม่สำเร็จ เราจะพยายามต่ออายุอีกครั้งในเจ็ดวันก่อนถึงวันหมดอายุของชื่อโดเมน และอีกครั้งหนึ่งวันหลังวันหมดอายุของชื่อโดเมน

หากเราไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้โดยอัตโนมัติ และคุณไม่ต่ออายุชื่อโดเมนด้วยตัวเองก่อนการพยายามเรียกเก็บเงินครั้งที่สาม ชื่อโดเมนในบัญชีของคุณจะไม่สามารถบริหารได้จนกว่าจะได้รับการต่ออายุ

ข้อกำหนดในการโอนย้ายเข้า

กระบวนการโอนย้าย .uk จะเป็นแบบเฉพาะตัวของผู้ลงทะเบียน Nominet

เพื่อเริ่มต้นการโอนย้าย .uk คุณต้อง:

  1. หากมีชื่อโดเมนบนเว็บไซต์ของเรา สามารถซื้อการโอนย้าย .uk ได้ในราคา $0 (การโอนย้าย .uk จะไม่รวมการขยายฟรีหนึ่งปี เนื่องจากการโอนย้ายจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

  2. ติดต่อนายทะเบียนปัจจุบันของคุณแล้วขอให้เปลี่ยนแท็ก IPS เป็น GODADDYUK เมื่ออัปเดตแล้ว การโอนย้ายจะเสร็จสมบูรณ์ทันที 

เมื่อคุณทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งด้านบนเสร็จสิ้นแล้ว เราจะส่งอีเมลไปยังอีเมลของข้อมูลติดต่อของผู้ลงทะเบียน หรือไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ถือบัญชี คุณต้องทำตามขั้นตอนที่แสดงไว้ในอีเมลเพื่อเริ่มต้นการโอนย้าย .uk

ข้อกำหนดในการโอนย้ายออก

หากต้องการโอนย้ายชื่อโดเมน .uk ไปยังนายทะเบียนรายอื่น โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเราเพื่อขอการโอนย้ายแล้วให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่เรา:

  1. คำขอเฉพาะเพื่อโอนย้ายชื่อโดเมน รวมชื่อโดเมนแบบเต็มไว้ในคำขอ

  2. ชื่อแท็ก IPS ของนายทะเบียนรายใหม่ของคุณ (Nominet จะออกแท็ก IPS ที่แยกตัวอักษรใหญ่เล็กให้แก่นายทะเบียนแต่ละรายที่ได้รับอนุมัติให้บริหารชื่อโดเมน .uk) การโอนย้ายชื่อโดเมน .uk จะต้องมีการอัปเดตข้อมูลแท็ก IPS

  3. ข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องบัญชี (หมายเลขบัญชีลูกค้าหรือชื่อผู้ใช้ และ PIN ฝ่ายสนับสนุน ของคุณ)

ข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงบัญชี

เมื่อคุณย้ายชื่อโดเมน คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และชื่อบริษัทของผู้ลงทะเบียนได้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการอัปเดตข้อมูลติดต่อ

สำหรับข้อมูลติดต่อของ ผู้ลงทะเบียน อัปเดตข้อมูลครั้งแรกผ่านทาง Nominet หลังจากข้อมูลใหม่ของคุณแสดงในฐานข้อมูล Nominet Whois แล้ว ให้ติดต่อทีมสนับสนุนของเราเพื่ออัปเดตข้อมูลติดต่อของคุณกับเรา

ด้วยชื่อโดเมน .uk การอัปเดตประเภทของข้อมูลติดต่อที่คุณต้องการทำอาจมีค่าธรรมเนียมด้วย ดูที่> เพจการโอนย้ายของ Nominet สำหรับข้อมูลในเรื่องความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงแบบฟรีกับการเปลี่ยนแปลงแบบเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบยืนยัน การขอชื่อโดเมนจะถูกกำหนดรหัสสถานะเป็น 254 (”กระบวนการตรวจสอบยืนยันข้อมูล .UK”) สำหรับขั้นตอนที่เจาะจงยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบยืนยันข้อมูลติดต่อ .uk โปรดดูที่ ตรวจสอบยืนยันข้อมูลติดต่อสำหรับกระบวนการตรวจสอบยืนยันข้อมูล .UK

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดเมน .uk สามารถติดต่อเราได้ที่ ukverify@godaddy.com

การยกเลิกโดเมน

มีเพียงผู้ลงทะเบียนเท่านั้นที่สามารถยกเลิกชื่อโดเมน .UK ได้ ตามข้อกำหนดของ Nominet คุณควรยกเลิกโดเมน .UK เมื่อคุณแน่ใจว่าคุณไม่ต้องการโดเมนอีกต่อไปแล้วเท่านั้น เมื่อคุณส่งคำร้องไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับได้ เมื่อส่งการยกเลิกแล้ว โดเมน .UK จะถูกนำออกจากรายการทะเบียนในเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนเที่ยงคืนวันที่ยกเลิก ณ จุดนี้ ชื่อโดเมน .UK จะพร้อมให้บุคคลอื่นจดทะเบียนได้ หากต้องการส่งคำขอยกเลิก โปรด เข้าสู่ระบบในบริการออนไลน์