โทรหาเรา
  • กรุงเทพมหานคร: 24/7 (ภาษาอังกฤษ)02 105 6194
  • ทั่วประเทศ: 24/7(ภาษาอังกฤษ)060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ
GoDaddy

นโยบายต่อต้านการส่งข่าวขยะ

ปรับปรุงล่าสุด: 23 ธันวาคม 2011

GoDaddy ไม่ยินยอมให้เกิดการส่งสแปมโดยเด็ดขาด ลูกค้าที่มีข้อสงสัยว่ากำลังใช้บริการของ GoDaddy เพื่อจุดประสงค์ในการส่งสแปมจะได้รับการตรวจสอบข้อมูลโดยนายทะเบียนและหรือผู้ให้บริการโฮสติ้ง ภายหลังที่นายทะเบียนและ/หรือผู้ให้บริการโฮสติ้งได้ตรวจสอบข้อร้องเรียนแล้ว บริการของ GoDaddy จะถูกยกเลิกและจะเปิดเผยข้อมูลติดต่อของผู้ลงทะเบียนไว้ในฐานข้อมูล WHOIS

เราให้นิยามคำว่า สแปม อย่างไร

เราให้คำนิยามสแปมว่าหมายถึง การส่งอีเมลเชิงการค้าขยะ (UCE) อีเมลกลุ่มขยะ (UBE) หรือโทรสารขยะ (แฟกซ์) ซึ่งเป็นอีเมลหรือแฟกซ์ที่เป็นโฆษณาซึ่งส่งไปยังผู้รับหรือประการอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมยืนยันล่วงหน้าว่าต้องการได้รับการติดต่อสื่อสารดังกล่าวจากผู้ส่ง ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้:

  1. ข้อความในอีเมล
  2. การโพสต์กลุ่มข่าว
  3. ข้อความจากระบบ Windows
  4. ข้อความแบบผุดขึ้น (เรียกอีกอย่างว่าข้อความ "adware" หรือ "spyware")
  5. ข้อความโต้ตอบทันที (การใช้ AOL, MSN, Yahoo หรือโปรแกรมข้อความโต้ตอบทันที )
  6. การโฆษณาในห้องแชทออนไลน์
  7. การโพสต์ใน Guestbook หรือ Website Forum
  8. การขอโทรสาร

สิ่งที่เราอนุญาตและไม่อนุญาต

ในการใช้บริการของเรา คุณไม่เพียงแค่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติ Can-Spam ปี 2003 เท่านั้น แต่คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายปลอดสแปมของ GoDaddy นี้ด้วย สามารถส่งโฆษณาเชิงการค้าและ/หรืออีเมลกลุ่มหรือแฟกซ์ให้กับผู้รับที่ "สมัคร" การรับข้อความจากผู้ส่งที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น โดยต้องมีที่อยู่ของผู้ส่งและที่อยู่ตอบกลับที่ถูกต้อง ที่อยู่ไปรษณีย์ของผู้ส่ง และวิธียกเลิกรับที่ข้อความท้ายหน้าของอีเมลหรือแฟกซ์

สิ่งที่เราทำ

เราขอให้ลูกค้าและผู้รับอีเมลซึ่งส่งมาจากบริการของเราทุกคนรายงานสแปมต้องสงสัยให้เราทราบ วิธีรายงานสแปมมีหลายช่องทาง ได้แก่: (i) กรอกรายละเอียดลงในรายงานการสแปม GoDaddy ที่ https://www.domainsbyproxy.com/SpamAbuse.aspx ให้ครบถ้วน (ii) ติดต่อไปยังนายทะเบียนชื่อโดเมน และ/หรือผู้ให้บริการโฮสติ้ง หรือ (iii) ส่งอีเมลไปที่ abuse@domainsbyproxy.com