Auctions Bid/Buy/Offer Agreement

PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY, AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR LEGAL RIGHTS AND REMEDIES. 1. ภาพรวม

ข้อตกลงการซื้อขาย การเสนอราคาประมูล GoDaddy นี้ ( “ข้อตกลง” นี้) กำหนดขึ้นโดยและระหว่าง GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company และคุณ ซึ่งมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีการยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อตกลงนี้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้การประมูลของ GoDaddy บริการการเสนอและการซื้อ (“บริการ”) 

การยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณในข้อตกลงนี้หมายความว่า คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ รับทราบ และยินยอมที่จะยอมรับข้อผูกมัดโดยข้อตกลงนี้ รวมทั้งข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากลของ GoDaddy ซึ่งในที่นี้จะรวมเอาไว้ในฐานะที่เป็นเอกสารอ้างอิง

คำว่า “เรา”, “ตัวเรา” หรือ “ของเรา” นั้น หมายถึง GoDaddy คำว่า “คุณ”, “ของคุณ”, “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” จะหมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ยอมรับต่อข้อตกลงนี้  ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการพูดถึงสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

GoDaddy อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนสัญญาฉบับนี้ และนโยบาย หรือข้อตกลงใด ๆ ที่ได้มีการรวบรวมไว้ในที่นี้ในเวลาใด ๆ และการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ลงประกาศในเว็บไซต์ GoDaddy (“เว็บไซต์” นี้) คุณรับทราบและตกลงว่า (i) GoDaddy อาจแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยโพสต์ไปยังเว็บไซต์นี้และ (ii) การใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือบริการที่มีในไซต์นี้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ้น (ตามที่มีการระบุโดย “แก้ไขล่าสุด” วันที่ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า) จะต้องระบุความยินยอมของคุณในข้อตกลงนี้ตามที่มีการแก้ไขล่าสุด ถ้าคุณไม่เห็นด้วยที่จะรับข้อผูกพันตามข้อตกลงนี้เป็นฉบับแก้ไขล่าสุด โปรดอย่าใช้ (หรือยังคงใช้) เว็บไซต์นี้ หรือบริการที่พบในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้แล้ว GoDaddy อาจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้ผ่านทางอีเมลเป็นครั้งคราว  ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะรักษาข้อมูลบัญชี (“บัญชี”) ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลปัจจุบัน GoDaddy ไม่มีภาระหน้าที่หรือต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล หากการไม่ได้รับดังกล่าวมีผลมาจากความไม่ถูกต้องหรือเลิกใช้งานอีเมลแล้ว

2. Registrations and fees generally

You understand that each and every bid is a binding contract and that (a) a domain name registration renewal fee (which registration period shall run from the end of the domain name’s previous registration period) plus (b) a mandatory Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”) fee will be added to any successful bid, as applicable. A list of the current domain name registration fees may be found here (by selecting the "Domain Pricing" hyperlink) and a list of the current ICANN fees may be found here.  You are responsible for payment within forty-eight (48) hours of auction close, or the form of payment you used to purchase your GoDaddy Auctions membership, or any valid payment method associated with the account, will be charged on the third day following the auction close. The successful bid amount plus the one (1) year renewal fee (from the end of the domain name’s previous registration period), plus ICANN fee, if applicable, will be charged to any valid payment method we have on file upon closing of the listing.  The domain name will transfer to you within one week after auction close, unless reclaimed by the original registrant, in which case you will be entitled to a full refund.

GoDaddy is not responsible and disclaims all liability in the event that the domain name transaction fails to complete due to breach by the buyer or seller or failure of the buyer or seller to complete the transaction.  Buyer does not obtain any rights in the registration of a domain name until completion of the transaction.

3. BIDS

As a Buyer, you are obligated to complete the transaction if you purchase the domain name through a fixed price, Buy Now format, or if you are the highest bidder at the end of an auction and your bid meets or exceeds the minimum bid or reserve price. Bids on fixed price auctions expire seven days after the bid is placed. Should you fail to complete the transaction for any reason (including, but not limited to, failing to pay the purchase price if you purchase the domain name through a fixed price, Buy Now format, or if you are the highest bidder at the end of an auction and your bid meets or exceeds the minimum bid or reserve price), GoDaddy reserves the right to (i) charge you a fee or (ii) terminate your participation in the Services (as determined by GoDaddy in it sole and absolute discretion). Sellers who list their domain name as an “Offer/Counter Offer” may, once an offer is made, use the “Push to Auction” feature, to convert their domain name listing to an Auction listing. If the seller utilizes that feature on your offer, your offer will become the first bid on that listing. If no other (higher) offer is made, you will be deemed to be the purchaser of that domain name. If your offer is not “accepted” for the “Push to Auction” feature, you will be notified and have the option of bidding on that domain name on the Auction site.

You acknowledge and agree that if your winning bid is five thousand dollars (฿151,057.41) or more, your transaction may be handled by third-party escrow service, Escrow.com. Your electronic acceptance of this Agreement signifies that you have read, understand, acknowledge and agree to be bound by Escrow.com’s General Escrow Instructions, which are incorporated herein by reference. In addition, you acknowledge and agree that GoDaddy may disclose personally identifiable information to Escrow.com for the sole purpose of facilitating the transaction.

You acknowledge and agree that if you engage in a transaction with an auction selling price or a Domain Buy Service transaction of less than five thousand dollars (฿151,057.41), your transaction will be handled by GoDaddy’s “Transaction Assurance” process. GoDaddy will remit payment of the purchase price, less the applicable commission and fees, to the Seller approximately 20 days after receiving funds from the Buyer, except in the event of a dispute or where the payment is suspected to be fraudulent. By using GoDaddy’s “Transaction Assurance” process, you authorize GoDaddy to perform tasks on your behalf in order to complete the transaction.  GoDaddy will not use your funds for its operating expenses or any other corporate purposes, and will not voluntarily make funds available to its creditors in the event of bankruptcy or for any other purpose. You acknowledge and agree that GoDaddy is not a bank, and the “Transaction Assurance” process is a payment processing service rather than a banking service. You further acknowledge and agree that GoDaddy is not acting as a trustee, fiduciary, or escrow agent with respect to your funds.

You acknowledge and agree that we may, in our sole discretion, extend the length of the auction if bids are submitted in the final moments of the auction, to allow potential buyers the opportunity to bid prior to the end of the auction. 

4. ชื่อเรื่องและหัวข้อ ข้อตกลงที่แยกจากกัน การเป็นโมฆะบางส่วน

ชื่อเรื่องและหัวข้อในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้อ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์หรือตีความข้อตกลงของฝ่ายต่างๆ ที่ขัดจากที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม ข้อตกลงและข้อสัญญาแต่ละข้อในสัญญาฉบับนี้จะถูกตีความโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นข้อตกลงและข้อสัญญาที่แยกและเป็นอิสระออกจากกัน หากศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินว่าข้อกำหนดใดๆ (หรือส่วนของข้อกำหนดเอง) ของข้อตกลงนี้เป็นการผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับ ข้อกำหนดที่เหลือ (หรือบางส่วนของข้อกำหนด) ของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบและจะถือว่ามีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

5. คำนิยาม ข้อขัดแย้ง

นิยามคำที่ใช้แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงื่อนไขการให้บริการสากล ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้และบทบัญญัติในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากล ให้ใช้บทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้

ปรับปรุง: 12/10/2558
ลิขสิทธิ์ © 2010-2019 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์