GoDaddy

ข้อตกลงการบริการการสำรองข้อมูล
ปรับปรุงล่าสุด: 4 เมษายน 2019

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณและการเยียวยา

1. ภาพรวม

ข้อตกลงการบริการการสำรองข้อมูลนี้ (“ข้อตกลง” นี้) กำหนดขึ้นโดยและระหว่าง GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company และคุณ ซึ่งมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีการยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อตกลงนี้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการการสำรองข้อมูลของ GoDaddy (“การบริการ”) และเป็นตัวแทนของข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ GoDaddy เกี่ยวกับรายละเอียดของหัวข้อนี้

การยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณในข้อตกลงนี้หมายความว่า คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ รับทราบ และเห็นชอบที่จะมีภาระผูกพันตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้ง เงื่อนไขการให้บริการสากล ของเรา ซึ่งรวมอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้เพื่อใช้อ้างอิง และข้อตกลงหรือนโยบายอื่นใดที่อาจมีการบันทึกไว้ด้านล่างในสัญญาฉบับนี้

2. คำอธิบายเกี่ยวกับการบริการ

คำอธิบายทั่วไป GoDaddy การบริการการสำรองข้อมูลช่วยสำรองข้อมูลเว็บไซต์ให้กับไฟล์เว็บไซต์และฐานข้อมูลของคุณ (“เนื้อหา”) จะปรากฏอยู่บน GoDaddy ของคุณ หรือบนเว็บไซต์ที่โฮสต์ไว้โดยบุคคลที่สาม (“เว็บไซต์”)

ข้อจำกัด การบริการจะไม่ทำการสำรองข้อมูลไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 4 กิกะไบต์ (GB) รวมถึงไฟล์และโฟลเดอร์แคชชั่วคราว

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบการบริการเหล่านี้ GoDaddy จำเป็นต้องเข้าใช้งานเว็บไซต์ของคุณผ่านทาง sFTP, sFTP (SSH-key) หรือ FTP เพื่อกำหนดการสำรองข้อมูลตามเวลาให้กับเนื้อหาของคุณ คุณให้อนุญาต GoDaddy ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของคุณตามวิธีการข้างต้นเพื่ออำนวยความสะดวกและจัดการกับการบริการ

_การจัดเก็บเนื้อหา _GoDaddy จะจัดเก็บการสำรองข้อมูลของเนื้อหาของคุณไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่อยู่กับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่เป็นบุคคลที่สาม หรือที่อยู่ในศูนย์ข้อมูล GoDaddy GoDaddy สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเนื้อหาของคุณ

พื้นที่ว่างที่จัดเตรียมให้สำหรับการจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ เราจึงมอบพื้นที่ว่างสำหรับจัดเก็บข้อมูลขนาด GoDaddy เพื่อที่คุณจะได้สำรองข้อมูลเนื้อหาของคุณ ในกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บนั้นมีขนาดเกินกว่าพื้นที่ว่างนี้ GoDaddy จะหยุดทำการสร้างการสำรองข้อมูลใหม่จนกว่าคุณจะสั่งซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของคุณ หรือคุณต้องจัดการกับข้อมูลที่จัดเก็บให้มีขนาดน้อยกว่าที่โควต้าที่คุณมี คุณสามารถลดหรือเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้ตลอดเวลาตามที่คุณต้องการ

_ระยะเวลาในการสำรองข้อมูล _GoDaddy จะจัดเก็บการสำรองข้อมูลเนื้อหาไว้อย่างน้อย 30 วัน โดยที่จะยังคงทำการจัดเก็บการสำรองข้อมูลเนื้อหาของคุณไว้อีกเป็นเวลา 30 วัน หลังจากที่มีการยกเลิกผลิตภัณฑ์ 

การจัดการการสำรองข้อมูล เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ คุณจะสามารถจัดการกับการสำรองข้อมูลของคุณได้จากบัญชีของคุณโดยการดู ดาวน์โหลด คืนค่าและลบเนื้อหาของคุณได้ อีกทั้งคุณยังสามารถเลือกความถี่ในการสำรองข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นทุกวัน ทุกสองวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน GoDaddy จะสำรองข้อมูลเนื้อหาของคุณอย่างสม่ำเสมอตามความถี่ที่คุณต้องการจนกว่าแผนการบริการของคุณจะถูกยกเลิก หรือจนกว่าคุณไม่เหลือพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลตามแผนการบริการที่คุณมี

3. ภาระผูกพันของคุณ การรับรองและการรับประกัน

กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมและการคุกคามอื่นๆ  คุณยอมรับและตกลงว่าคุณไม่อาจใช้เซิร์ฟเวอร์ของเราและเว็บไซต์ของคุณในฐานะแหล่งข้อมูล สื่อกลาง ที่อยู่การตอบกลับ หรือที่อยู่ปลายทางสำหรับ ระเบิดอีเมล การฟลัดชุดข้อมูลอินเทอร์เน็ต การทำให้ชุดข้อมูลเสียหาย การปฏิเสธการให้บริการ หรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ ที่คุกคามเสถียรภาพของเครือข่ายของเรา หรือจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ หรือเป็นเหตุให้เกิดการหยุดชะงักของการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ GoDaddy ลูกค้าของเรา หรือบุคคลที่สาม ห้ามเจาะเข้าเซิร์ฟเวอร์อย่างผิดกฎหมาย หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการลบเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเจาะข้อมูลหรือการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลดังกล่าว ห้ามใช้เว็บไซต์ของคุณเป็นเกตเวย์ที่ไม่ระบุชื่อ เราห้ามใช้ซอฟต์แวร์หรือสคริปต์ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของเราที่จะทำให้เซิร์ฟเวอร์โหลดเกินกว่าระดับที่เหมาะสมตามที่เราได้กำหนดไว้ คุณยอมรับว่าเราสงวนสิทธิ์ในการลบเว็บไซต์ของคุณเป็นการชั่วคราวหรือถาวรจากเซิร์ฟเวอร์ของเราได้ หากคุณละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือมีกิจกรรมที่เป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพของเครือข่ายของเรา คุณรับทราบและยอมรับว่าเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับการใช้บริการของคุณอาจถูกลบออก หากมีเว็บไซต์ใดๆ ละเมิดข้อตกลงการบริการนี้  นอกจากนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่า GoDaddy สงวนสิทธิ์ในการสแกนเนื้อหาของคุณเพื่อตรวจหามัลแวร์ และเนื้อหาที่ใช้งานอยู่ที่มีจุดประสงค์ และหาพบเนื้อหาดังกล่าว เราจำเป็นต้องลบเนื้อหาดังกล่าวออกเพื่อจุดประสงค์แห่งการรักษาความปลอดภัย 

การจัดเก็บข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย  แม้ว่าการบริการจะหมายถึงการมอบข้อเสนอในการสำรองข้อมูลเนื้อหาของคุณก็ตาม แต่เพื่อความมั่นใจว่าเนื้อหาของคุณจะไม่สูญหายหรือถูกทำลาย เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอื่นด้วยเช่นกัน เช่น การเก็บรักษาข้อมูลที่ที่เก็บข้อมูลถาวรที่แยกต่างหากและสำเนาการสำรองข้อมูลของเนื้อหาของคุณไว้ด้วยเช่นกัน เราจะไม่รับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัย ความสมบูรณ์และการปกปิดเป็นความลับแก่เนื้อหาที่มีการส่งผ่านการใช้บริการของคุณ เว้นแต่มีการระบุไว้ในข้อตกลงนี้