GoDaddy

แนวทางปฏิบัติและสิทธิ์ของตราสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด: 3 พฤศจิกายน 2015

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ การออกแบบเว็บและคุณสมบัติอื่นๆ ของตราสินค้า (“ลักษณะตราสินค้า”) ของ GoDaddy ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ บุคคลที่สนใจที่จะขอรับสิทธิ์หรือการให้สิทธิ์ในการใช้ลักษณะตราสินค้าของ GoDaddy หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ สามารถส่งรายละเอียดคำขอของตนไปยัง permissions@godaddy.com  แต่ละคำขอจะได้รับการประเมินตามแต่ละกรณีและจะได้รับสิทธิ์หรือมอบสิทธิ์ให้ตามความเหมาะสม

ถึงแม้ว่าเราต้องการที่จะตอบสนองคำร้องทั้งหมดที่เราได้รับ เราจำเป็นต้องปกป้องความถูกต้องสมบูรณ์ของตราสินค้าของเรา และเราจำเป็นต้องปฏิเสธคำร้องขอจำนวนมากเนื่องจากการใช้งานที่ร้องขออาจแสดงเป็นนัยว่า GoDaddy มีความเกี่ยวข้องกับหรือให้การรับรองบริษัท เว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด

หากคุณสนใจที่จะโปรโมท GoDaddy ไว้บนเว็บไซต์ของคุณ เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาการสมัครเป็นสมาชิกใน โปรแกรมตัวแทนขาย GoDaddyของเรา โดยเราจะจัดหาลิงก์และแบนเนอร์ที่คุณสามารถใช้เพื่อบอกให้ทราบถึง GoDaddy และเพื่อสร้างเงินให้กับตัวคุณ  โดยทั่วไปแล้ว เราจะไม่จัดหาโลโก้บริษัทของเราเพื่อการใช้งานส่วนตัวนอกจากที่ใช้อยู่ในโปรแกรมตัวแทนขายของเรา และสมาชิกที่อยู่ในโปรแกรมตัวแทนขายไม่อนุญาตให้คุณใช้ลักษณะตราสินค้าในวิธีใดๆ ที่นอกเหนือไปจากที่แสดงอยู่ในสถานะของไอคอน แบนเนอร์และกราฟฟิกที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ได้จัดหาไว้ให้ผ่านโปรแกรมดังกล่าว

เราได้รับการร้องขอบ่อยครั้งจากผู้ที่มีความสนใจในการใช้ลักษณะตราสินค้าของ GoDaddy ในการออกแบบเสื้อผ้าหรือสินค้าอื่น น่าเสียดายที่เราไม่สามารถอนุญาตให้ดำเนินการใช้งานเหล่านี้ได้ หากคุณต้องการที่จะซื้อสินค้ายี่ห้อ GoDaddy โปรดเยี่ยมชม ร้านค้า GoDaddy

เราไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของเราในการโฆษณารวมทั้งใน Google AdWords และเราไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของเราในชื่อโดเมน

หากคุณเป็นสมาชิกของสื่อและมีการร้องขอใช้งานโลโก้ของ GoDaddy โปรดติดต่อ pr@godaddy.com และเราจะดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องของคุณในทันที

หากคุณได้รับอนุญาตให้ใช้ลักษณะตราสินค้าของ GoDaddy โปรดใช้ตราสินค้าดังกล่าวตามแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้:

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

 • เมื่อคุณใช้เครื่องหมายการค้า GoDaddy คุณต้องแน่ใจว่าได้นำสัญลักษณ์ ® มาใช้ เมื่อคุณใช้เครื่องหมายดังกล่าวเป็นครั้งแรกในเอกสาร เช่น ในชื่อหรือหัวเรื่อง หรือเมื่อต้องการใช้อ้างอิงเป็นครั้งแรกในข้อความของคุณ
 • หากคุณกำลังสร้างเอกสารประกอบที่อ้างถึงลักษณะตราสินค้า GoDaddy คุณควรระบุในเชิงอรรถถึงเอกสารประกอบที่ใช้และเจ้าของของเอกสารประกอบดังกล่าว  ตัวอย่าง: "GoDaddy® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ GoDaddy Operating Company, LLC.  สงวนลิขสิทธิ์"
 • หากคุณกำลังใช้เครื่องหมายการค้า GoDaddy คุณต้องแน่ใจว่าได้แยกเครื่องหมายการค้าออกจากข้อความที่อยู่รอบๆ อย่างชัดเจน คุณอาจทำให้เครื่องหมายสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนโดยการใช้ตัวอักษรใหญ่กับตัวอักษรแรก หรือใช้ตัวอักษรใหญ่หรือตัวเอนกับตัวอักษรทั้งหมดของเครื่องหมาย นำเครื่องหมายไปวางไว้ในเครื่องหมายคำพูด หรือใช้รูปแบบตัวอักษรที่แตกต่างเพื่อทำให้เครื่องหมายเด่นขึ้น
 • ให้ใช้ “GoDaddy” เป็นคำคำเดียว และเครื่องหมายการค้าของ GoDaddy ต้องสะกดและใช้ตัวอักษรใหญ่ให้ตรงตามที่กำหนดไว้
 • ให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นคำคุณศัพท์ ไม่ใช่คำนามหรือคำกริยา และไม่ได้อยู่ในรูปพหูพจน์หรือคำเป็นเจ้าของ

สิ่งที่ไม่ให้ปฏิบัติ:

 • หากคุณกำลังใช้ลักษณะตราสินค้าของ GoDaddy กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงลักษณะตราสินค้าดังกล่าวในทางใดๆ อย่าลบออก บิดเบือน หรือเปลี่ยนองค์ประกอบใดๆ ของเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้
 • ห้ามไม่ให้ใส่ลักษณะตราสินค้า GoDaddy เข้าไปในชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริการ เครื่องหมายการค้า โลโก้หรือ ชื่อบริษัทของคุณ
 • ห้ามไม่ให้แสดงลักษณะตราสินค้า GoDaddy เป็นองค์ประกอบที่เห็นได้ชัดที่สุดในเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคุณ
 • ห้ามไม่ให้แสดงลักษณะตราสินค้า GoDaddy ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด ความไม่เป็นธรรม การละเมิด การหมิ่นประมาท การดูถูก ลามกอนาจารหรืออื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมตามที่กำหนดโดยเราในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
 • ห้ามไม่ให้ใช้ลักษณะตราสินค้า GoDaddy ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือกฎข้อบังคับใดๆ
 • ห้ามไม่ให้แสดงลักษณะตราสินค้า GoDaddy ในเว็บไซต์ใดๆ ที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือที่ส่งเสริมการขายเครื่องดื่มมึนเมาหรือยาสูบ หรือการเล่นการพนันให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่ายี่สิบเอ็ดปี
 • ห้ามไม่ให้แสดงลักษณะตราสินค้า GoDaddy ในลักษณะใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีความเกี่ยวข้อง เข้าร่วม สนับสนุน หรือรับรองโดยเรา
 • ห้ามไม่ให้เลียนแบบรูปลักษณ์และความรู้สึกใดๆ ของเว็บไซต์หรือหน้าบนเว็บไซต์ของเราใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตราสินค้า องค์ประกอบของสี รูปแบบอักษร การออกแบบกราฟิก ไอคอนผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรา
 • ห้ามไม่ให้ทำการเฟรมหรือทำซ้ำหน้าใดๆ ของเว็บไซต์ GoDaddy
 • ห้ามไม่ให้เสนอราคาประมูลหรือใช้เครื่องหมายการค้า GoDaddy ใน Google AdWords หรือการโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิกอื่นๆ
 • ห้ามไม่ให้รวมเครื่องหมายการค้าของ GoDaddy ในชื่อโดเมนใดๆ

หากคุณมีคำถามที่อยู่นอกขอบเขตของแนวทางปฏิบัติและข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อเราได้ที่ permissions@godaddy.com