GoDaddy

ข้อตกลงการใช้บริการ Certificate

ปรับปรุงล่าสุด: 16/1/2563

โปรดอ่านข้อตกลงฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์และการคุ้มครองตามกฎหมายของคุณ

 1. ภาพรวม
 2. ข้อตกลงการบริการ Certificate นี้ (“ข้อตกลง” นี้) กำหนดขึ้นโดยและระหว่าง GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company, ("GoDaddy") และคุณ ซึ่งมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีการยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อตกลงนี้ระบุอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการ SSL และ Code Signing Certificate (“บริการ”) อันหลากหลายที่เราได้นำเสนอ หากคุณยอมรับข้อตกลงนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์เท่ากับว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ รับทราบและยอมรับที่จะเข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้ ซึ่งอ้างอิงตาม (i) ข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากล และ (ii) ข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ถ้อยแถลง การปฏิบัติและแบบฟอร์มซึ่งได้ระบุไว้ใน ที่จัดเก็บการบริการ Certificateของเรา และ (ii) การจำกัดของแผน ข้อความสละสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์ หรือข้อจำกัดใดๆ ที่ปรากฏแก่คุณบนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือหน้าเริ่มต้น Certificate ของเว็บไซต์ GoDaddy ( “เว็บไซต์” นี้)

  คำว่า “เรา”, “ตัวเรา” หรือ “ของเรา” นั้น หมายถึง GoDaddy คำว่า “คุณ”, “ของคุณ”, “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” จะหมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ยอมรับต่อข้อตกลงและ/หรือใช้บริการนี้ หากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการพูดถึงสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

  คุณรับทราบและยอมรับว่า (i) GoDaddy ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้ และนโยบาย หรือข้อตกลงใดๆ ที่ได้มีการรวบรวมไว้ในที่นี้ในเวลาใดๆ และการเปลี่ยนแปลง หรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ลงประกาศในเว็บไซต์นี้ และ (ii) การใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือบริการที่มีในเว็บไซต์นี้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้น (ตามที่มีการระบุโดย “แก้ไขล่าสุด” วันที่ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า) จะต้องระบุความยินยอมของคุณในข้อตกลงนี้ตามที่มีการแก้ไขล่าสุด ถ้าคุณไม่เห็นด้วยที่จะรับข้อผูกพันตามข้อตกลงนี้เป็นฉบับอัปเดตใหม่ล่าสุด โปรดอย่าใช้ (หรือยังคงใช้) เว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้แล้ว GoDaddy อาจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้ผ่านทางอีเมลเป็นครั้งคราว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะรักษาข้อมูลบัญชีผู้ซื้อ (“บัญชีผู้ซื้อ”) ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลปัจจุบัน GoDaddy ไม่มีภาระหน้าที่หรือต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล หากการไม่ได้รับดังกล่าวมีผลมาจากความไม่ถูกต้องหรือเลิกใช้งานอีเมลแล้ว

 3. คำอธิบายเกี่ยวกับการบริการ
 4. เราให้บริการด้าน “การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์” ที่หลากหลาย รวมไปถึง SSL และบริการ Code Signing Certificate ซึ่งแต่ละด้านจะมีการอธิบายเพิ่มเติมไว้ด้านล่างและได้รับการกำกับดูแลภายใต้ข้อตกลงแยกต่างหาก โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่อ้างถึงและรวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติและแถลงการณ์นโยบายที่ควบคุมบริการโดยทั่วไป บริการทั้งหมดถูกควบคุมโดย นโยบายการรับรองและแถลงการณ์แนวทางปฏิบัติการรับรอง ในขอบเขตที่บังคับใช้ บริการอาจต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการของข้อตกลงของฝ่ายที่ใช้บริการ SSL Certificate ของเรา

  SSL Certificate SSL Certificate ใดๆ ที่คุณซื้อจากเราหรือผู้แนะนำสมาชิกของเรา อยู่ภายใต้และมีไว้สำหรับการใช้งานเฉพาะตามที่อธิบายไว้ใน ข้อตกลงผู้สมัครใช้บริการ SSL Certificate หรือ หากใบรับรองการตรวจสอบเพิ่มเติม ตามข้อกำหนดใน ข้อตกลงผู้รับบริการใบรับรองการตรวจสอบเพิ่มเติม สำหรับ Premium (EV) Certificate มีกระบวนการตรวจสอบที่ครอบคลุมซึ่งเริ่มต้นด้วยแอปพลิเคชันในเชิงลึกซึ่งจะกำหนดให้คุณต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ เช่น หมายเลขทะเบียน บริษัท หรือตัวแทนการลงทะเบียน และข้อมูลเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง

  หากคุณใช้ SSL Certificate บนเว็บไซต์ที่โฮสต์โดยเรา เราจะสร้างและจัดเก็บกุญแจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องไว้ในที่ที่ปลอดภัย ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราจะไม่ให้ข้อมูลกุญแจส่วนตัวของคุณ ถึงแม้ว่าคุณเป็นผู้ขอร้องก็ตาม ถ้าคุณต้องการส่งออก SSL Certificate เพื่อใช้กับเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ใช่ GoDaddy โปรดขอกุญแจใหม่ของ SSL Certificate - SSL Certificate ของคุณจะไม่สามารถใช้งานได้และเราจะออก Certificate สำหรับใช้กับเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ใช่ GoDaddy ของคุณ

  เงื่อนไขของ SSL Certificate ข้อบังคับใหม่ที่ออกโดย CAB Forum ในเดือนกรกฎาคม 2017 ระบุว่าเครื่องหมายรับรอง SSL ทั้งหมดที่ออกให้หลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2018 จะสามารถใช้งานได้ไม่เกิน 27 เดือน ด้วยเหตุนี้ เราจะต้องทำการตรวจสอบยืนยันใหม่อีกครั้งและออกเครื่องหมายรับรองให้โดยอัตโนมัติซึ่งจะใช้งานได้นานกว่า 2 ปี ตราบเท่าที่เครื่องหมายรับรอง SSL ยังคงมีผลใช้งานตามระยะเวลาที่สมัคร

  เราจะอัปเดต ออกให้และติดตั้ง Certificate ใหม่ให้โดยอัตโนมัติทุกๆ สองปีสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้งานซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์โฮสติ้งของเรา

  ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์โฮสติ้งของบุคคลที่ 3 จำเป็นจะต้องติดตั้ง Certificate ใหม่อีกครั้งหลังจากที่เราได้ตรวจสอบและออก Certificate ใหม่อัตโนมัติ เราจะแจ้งเตือนลูกค้าว่าเมื่อใดจึงควรเริ่มลงมือดำเนินการผ่านแดชบอร์ดผลิตภัณฑ์และอีเมล

  Code Signing Certificate Code Signing Certificate ใดๆ ที่คุณซื้อจากเราหรือ ผู้แนะนำสมาชิกของเราอยู่ภายใต้และมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานเฉพาะตามที่อธิบายไว้ใน ข้อตกลงผู้สมัครใช้งานบริการ Code Signing Certificate หลังจากที่คุณซื้อ Code Signing Certificate คุณจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดซึ่งจำเป็นต่อความสามารถในการควบคุมแต่เพียงผู้เดียว การรักษาความลับ และการปกป้องกุญแจส่วนตัวที่ตอบสนองต่อกุญแจสาธารณะที่จะรวมอยู่ใน Certificate ที่ร้องขอให้เหมาะสมตลอดเวลา (และข้อมูลการเปิดใช้งานหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ – เช่น รหัสผ่าน หรือ โทเค็น) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอย่างน้อยกุญแจส่วนตัวจะถูกเก็บไว้ในโทเค็น USB ซึ่งถอดแยกออกจากอุปกรณ์ที่เป็นโฮสต์ฟังก์ชันการลงชื่อรหัสจนกว่าจะมีการลงชื่อในเซสชันใหม่ เตรียม Certificate Signing Request (CSR) จากคอมพิวเตอร์ที่ลงนามเข้ารหัส โปรดแน่ใจว่า คุณได้ขอ Certificate โดยใช้คอมพิวเตอร์และบัญชี (โดยทั่วไปคือผู้ดูแล) ที่คุณจะใช้ในการลงชื่อรหัส การขอ Certificate จะสร้างกุญแจส่วนตัวบนคอมพิวเตอร์ที่คุณจะต้องเชื่อมโยงกับ Certificate การลงชื่อรหัส เมื่อคุณดำเนินการติดตั้ง ขึ้นอยู่กับการใช้ Certificate คุณสามารถสร้าง CSR โดยอัตโนมัติหรือคุณสามารถใช้เครื่องมือ เช่น OpenSSL ในการสร้าง CSR หลังจากที่คุณส่งคำขอของคุณ เราจะตรวจสอบข้อมูลบริษัทที่คุณให้มา หน่วยงานผู้มีอำนาจในการลงทะเบียน (RA) อาจติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมถ้าจำเป็น คุณสามารถตรวจสอบกระบวนการตรวจสอบผ่านทางบัญชีของคุณได้ เมื่อออก Code Signing Certificate แล้ว เราจะส่งอีเมลพร้อมลิงก์สำหรับดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์ Certificate และ Certificate อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 5. ตัวแทนผู้ยื่นคำขอ
 6. คุณได้รับอนุญาตให้มอบหมายอำนาจให้แก่ตัวแทนในการ (1) ลงชื่อและส่ง หรืออนุมัติคำขอเครื่องหมายรับรองในนามของคุณ (2) ลงชื่อและส่งข้อตกลงการสมัครสมาชิกในนามของคุณ และ/หรือ (3) รับทราบเงื่อนไขการใช้งานในนามของคุณ โดยถือว่าคุณรับทราบและยอมรับว่าคุณปฏิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของตกลงนี้และจะยังคงเป็นเช่นนั้น

 7. ชื่อเรื่องและหัวข้อ ข้อตกลงที่แยกจากกัน การเป็นโมฆะบางส่วน
 8. ชื่อเรื่องและหัวข้อในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้อ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์หรือตีความข้อตกลงของฝ่ายต่างๆ ที่ขัดจากที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม ข้อตกลงและข้อสัญญาแต่ละข้อในสัญญาฉบับนี้จะถูกตีความโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นข้อตกลงและข้อสัญญาที่แยกและเป็นอิสระออกจากกัน หากศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินว่าข้อกำหนดใดๆ (หรือส่วนของข้อกำหนดเอง) ของข้อตกลงนี้เป็นการผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับ ข้อกำหนดที่เหลือ (หรือบางส่วนของข้อกำหนด) ของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบและจะถือว่ามีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

 9. คำนิยาม ข้อขัดแย้ง
 10. นิยามคำที่ใช้แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงื่อนไขการให้บริการสากล ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้และบทบัญญัติในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากล ให้ใช้บทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้