GoDaddy

การใช้คุกกี้ เว็บบีคอนและเทคโนโลยีที่คล้ายกันของเรา

ปรับปรุงล่าสุด: 26/11/2562

เมื่อคุณเข้าชมหรือโต้ตอบกับเว็บไซต์ การบริการ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ หรือการส่งข้อความของเรา เราหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของเราอาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันเพื่อช่วยให้คุณใช้งานได้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ในการโฆษณา และเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ การบริการ แอปพลิเคชันและเครื่องมือของเราได้อย่างต่อเนื่อง

ความยินยอมของคุณ

หากมีการใช้งานต่อเนื่องและนำทางไปยังเว็บไซต์ บริการ แอปพลิเคชัน เครื่องมือของเรา หรือการส่งผ่านข้อความระหว่างกัน ถือว่าคุณกำลังยอมรับที่จะใช้คุกกี้ เว็บบีคอนและเทคโนโลยีของเราตามที่ได้อธิบายไว้ที่นี้และในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณไม่ต้องการยอมรับในเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งเชื่อมโยงอยู่กับการเข้าชมของคุณ หรือใช้เว็บไซต์ บริการ แอปพลิเคชัน เครื่องมือของเรา หรือการส่งผ่านข้อความระหว่างกัน คุณอาจเข้าไปที่หน้าจัดการการตั้งค่า และดูตัวเลือกเพิ่มเติมที่ด้านล่างที่มีให้คุณเลือกใช้เพื่อจัดการ ควบคุม หรือลบเครื่องมือดังกล่าวของเรา หรือของผู้ให้บริการของเรา และ หรือการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้

คุกกี้ เว็บบีคอนและเทคโนโลยีที่คล้ายกันคืออะไร

เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จำเป็นที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ (รวมเรียกว่า “อุปกรณ์”) ที่จะช่วยให้เราบันทึกข้อมูล เมื่อคุณเข้าชมหรือโต้ตอบกับเว็บไซต์ บริการ แอปพลิเคชัน การส่งข้อความ และเครื่องมืออื่นๆ ของเรา โดยทั่วไปแล้วจะเรียกเทคโนโลยีเหล่านี้ว่า “คุกกี้” โดยที่แต่ละฟังก์ชันอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น คุณสามารถดูคำอธิบายได้จากด้านล่างนี้:

คุกกี้: ข้อมูลเหล่านี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (โดยมากแล้วจะเป็นตัวอักษรและหมายเลข) ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์ หรืออุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์หรือดูข้อความ คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์จดจำอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์เฉพาะ ทั้งนี้มีคุกกี้อยู่หลายประเภทด้วยกัน:

  • Session Cookie จะหยุดการทำงานลงเมื่อเซสชันเบราว์เซอร์ของคุณสิ้นสุดการทำงาน และช่วยให้เราเชื่อมโยงการดำเนินการของคุณในระหว่างเซสชันเบราว์เซอร์ได้อย่างเจาะจง

  • คุกกี้ที่อยู่ถาวร จะถูกจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณในระหว่างเซสชันเบราว์เซอร์ โดยจะช่วยให้เราสามารถจดจำการกำหนดค่าของคุณ หรือการดำเนินการของคุณที่กระทำบนเว็บไซต์จำนวนมาก

  • คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง จะถูกตั้งค่าโดยผู้ใช้ที่กำลังเข้าชมเว็บไซต์อยู่ในขณะนั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยคงการตั้งค่าของคุณไว้ (เช่น ขณะที่กำลังเข้าดูเว็บไซต์ของเรา)

  • ในเบราว์เซอร์ของคุณตามเว็บไซต์หรือโดเมนมีคุกกี้ของบุคคลที่สามอยู่ ซึ่งไม่ใช่เว็บไซต์หรือโดเมนที่คุณกำลังเข้าชมอยู่ในปัจจุบัน หากผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์และเอนทิตีอื่นๆ ได้ตั้งค่าคุกกี้ผ่านเว็บไซต์นั้น จะถือว่าเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สาม

เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์โดยใช้คุกกี้ คุณอาจได้รับการร้องขอให้กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และความสนใจของคุณ ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมเข้าไว้ในคุกกี้ และส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ (Chrome, Firefox เป็นต้น) เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้งานในภายหลัง หากคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์เดิมในครั้งถัดไป เบราว์เซอร์ของคุณจะส่งคุกกี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ ข้อความจะถูกส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ในแต่ละครั้งที่เบราว์เซอร์เรียกใช้งานเพจจากเซิร์ฟเวอร์

เว็บบีคอน: ไฟล์ขนาดเล็ก (หรือเรียกว่า “พิกเซล”, “รูปภาพ”, หรือ “แท็กสคริปต์”) ที่อาจถูกโหลดบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และเครื่องมือของเรา ซึ่งอาจทำงานร่วมกับคุกกี้ในการระบุถึงตัวผู้ใช้ของเรา และบอกข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานโดยที่ไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้

Scripts: A script is a small piece of website code placed on our websites to power customer service tools like live chat, allow for the delivery of video tutorials in our help section, and allow us to provide interactive experiences to visitors. They are also used to collect data that we use for website analytics, or to provide data on the effectiveness of our advertising.

เทคโนโลยีที่คล้ายกัน: เทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลไว้ในเบราว์เซอร์ หรืออุปกรณ์ของคุณที่มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ใช้ร่วมกันภายในเครื่อง หรือที่จัดเก็บไว้ภายในเครื่อง เช่น Flash Cookies, HTML 5 Cookies และวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์บนแอปพลิเคชันอื่นๆ สามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้บนทุกเบราว์เซอร์ของคุณ แต่ในบางกรณีเบราว์เซอร์ของคุณอาจไม่สามารถจัดการได้อย่างสมบูรณ์ และอาจจำเป็นต้องจัดการโดยตรงผ่านแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้แล้วของคุณ เราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อมุ่งเป้าการโฆษณาไปที่คุณโดยใช้ หรือไม่ใช้เว็บไซต์ของเรา

เราจะใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายกันประเภทใด และเหตุผลที่เราต้องใช้

คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายกันของเรามีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย แต่โดยรวมแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจำเป็น หรือมีความจำเป็นสำหรับการนำมาใช้งานในเว็บไซต์ บริการ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ หรือการส่งข้อความของเรา เพื่อที่จะช่วยเราปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น หรือจัดหาฟังก์ชันพิเศษให้แก่คุณ หรือช่วยให้เรานำเสนอการโฆษณาที่เกี่ยวข้องและเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย ได้อย่างเจาะจงเป็นพิเศษมากขึ้น:

จำเป็นต้องบังคับใช้ หรือจำเป็นต้องใช้: “จำเป็นต้องบังคับใช้” หรือ “จำเป็นต้องใช้” คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายกันช่วยให้คุณเข้าดูข้อมูลโดยรอบในเว็บไซต์และใช้คุณสมบัติที่จำเป็นได้ เช่น บริเวณที่มีการรักษาความปลอดภัย และตะกร้าสินค้า หากไม่มีเทคโนโลยีเหล่านี้ จะทำให้คุณไม่สามารถใช้บริการที่คุณร้องขอได้ โปรดทราบว่า เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้รวบรวมข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณที่สามารถนำไปใช้เพื่อการตลาด หรือการจดจำเว็บไซต์ที่คุณได้เข้าชมบนอินเทอร์เน็ต การยินยอมต่อเทคโนโลยีเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ บริการ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ หรือการส่งข้อความของเรา ดังนั้นหากคุณไม่ได้ยินยอมต่อการโหลดใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ เราไม่อาจรับประกันการใช้งานของคุณ หรือไม่อาจบอกได้ว่าคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดในระหว่างการเข้าชมเว็บไซต์

ประสิทธิภาพการทำงาน: “ประสิทธิภาพการทำงาน” ของคุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายกันจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เช่น เพจใดที่คุณเข้าชม และหากคุณประสบกับข้อผิดพลาดใดๆ คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้รวมรวบข้อมูลใดๆ ซึ่งอาจระบุตัวตนของคุณ และเราจะใช้คุกกี้นี้เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ของเราเท่านั้น เพื่อทำความเข้าใจว่าสิ่งใดที่เป็นตัวดึงดูดความสนใจผู้ใช้งาน และประเมินว่าเนื้อหาของเรานั้นมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด โดยการแสดงสถิติและข้อมูลโดยไม่เปิดเผยที่มา เพื่อดูว่ามีการใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร การยินยอมต่อเทคโนโลยีเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ บริการ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ หรือการส่งข้อความของเรา ดังนั้นหากคุณไม่ได้ยินยอมต่อการโหลดใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ เราไม่อาจรับประกันการใช้งานของคุณ หรือไม่อาจบอกได้ว่าคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดในระหว่างการเข้าชมเว็บไซต์

การโฆษณา: อาจมีการนำเอาคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง หรือบุคคลภายที่สาม และเว็บบีคอนมาใช้งานบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือเครื่องมือของเรา เพื่อที่จะส่งมอบเนื้อหารวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโฆษณา ที่สอดคล้องกับความสนใจอันเฉพาะเจาะจงของคุณบนเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าโฆษณาของเรานั้นมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด และเพื่อปรับปรุงความเกี่ยวเนื่องกันของเนื้อหาที่เราได้มอบให้แก่ผู้ใช้ของเรา

Support: Support technologies may include first or third-party cookies, web beacons / pixels, and scripts placed in order to provide tools for you to interact with our customer support teams. This technology allows us to provide chat services, gather customer feedback, and other tools used to support our visitors. Data collected for these purposes is never used for marketing or advertising purposes.

วิธีจัดการ ควบคุม และลบคุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

คุณสามารถจัดการกับบางคุกกี้ เว็บบีคอนและเทคโนโลยีที่คล้ายกันที่เรานำมาใช้ได้ โดยการเข้าไปที่แผงควบคุมจัดการการตั้งค่าของเรา คุณอาจเข้าดูที่ลิงก์ "การกำหนดค่าการโฆษณา" ของเราที่อยู่ตอนท้ายของหน้าเพจ

คุณอาจบล็อกคุกกี้ได้โดยเปิดใช้งานการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของคุณที่อนุญาตให้คุณปฏิเสธการตั้งค่าของคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วน อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณในการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็น) การดำเนินการดังกล่าวนี้อาจทำให้เกิดข้อจำกัดการใช้งานในบางฟีเจอร์ หรือบางฟังก์ชันบนเว็บไซต์หรือบริการของเรา เว้นแต่ คุณได้ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งจะถือว่าคุณได้ปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ ระบบของเราจะเรียกใช้งานคุกกี้ทันทีที่คุณได้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่า (ตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา) ในขณะนี้เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติของเรา เมื่อเราได้รับสัญญาณ “ไม่ต้องติดตาม” จากเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์

เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตอนุญาตให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ โดยปกติแล้ว จะพบการตั้งค่าเหล่านี้ในเมนู 'ตัวเลือก' หรือ 'การกำหนดค่า' บนเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ หากต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ คุณอาจดูข้อมูลอันเป็นประโยชน์ได้จากลิงก์ต่อไปนี้ หรือคุณอาจใช้ตัวเลือก 'วิธีใช้' ที่อยู่บนเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการเพิกถอนความยินยอมของคุณ คุณจำเป็นต้องลบคุกกี้ของคุณ โดยไปที่การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้

Contact Us

We hope the information in this policy provides you with clear information about the technologies we use and the purposes for which we use them, but it you have any additional questions, or require any additional information, please review our Privacy Policy and Trust Center, or contact us at privacy@godaddy.com.


Copyright © 2016-2019 GoDaddy.com, LLC All Rights Reserved.