เงื่อนไขข้อเสนอ ข้อตกลงและนโยบายด้านกฎหมาย

นโยบายทั่วไปมีผลบังคับใช้กับทุกข้อเสนอ:

  • หลังจากครบกำหนดระยะเวลาเงื่อนไขการซื้อในครั้งแรกแล้ว ระบบจะต่ออายุผลิตภัณฑ์ที่ลดราคาตามรายการราคาของการต่ออายุ ณ ขณะนั้น
  • ข้อเสนอส่วนลดใช้ได้กับการซื้อใหม่เท่านั้น (ไม่สามารถใช้ได้กับการต่ออายุหรือการโอนย้ายผลิตภัณฑ์) เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นพิเศษในข้อเสนอที่แจ้งไว้ในอีเมล
  • ข้อเสนออาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ราคาที่เสนอเป็นราคา ณ ปัจจุบันตามวันที่ระบุไว้ในอีเมลแจ้งโปรโมชันและอาจเปลี่ยนแปลงได้
  • ราคาส่วนลดจะแสดงอยู่ในตะกร้าสินค้าของคุณ
  • สงวนสิทธิ์การใช้ข้อเสนอแก่หมายเลขบัญชีที่แสดงอยู่ในอีเมลได้เพียงครั้งเดียว สำหรับบุคคลเดียวเท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ข้อเสนอส่วนลดพิเศษกับข้อเสนอ การขาย ส่วนลด หรือโปรโมชันอื่นๆ
  • GoDaddy สงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการใช้งานข้อเสนอใดๆ และ/หรือยกเลิกผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านข้อเสนอใดๆ หากมีการใช้ข้อเสนอในทางที่ผิดหรือฉ้อโกง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ GoDaddy แต่เพียงผู้เดียว
  • ราคารวมภาษีและค่าธรรมเนียม ICANN


สำหรับข้อเสนอส่วนลดชื่อโดเมน:

ส่วนลดใช้ได้กับการจดทะเบียนโดเมนใหม่ในปีแรกสำหรับโดเมนระดับบนสุด (TLD) ตามที่ระบุไว้ในอีเมลแจ้งโปรโมชัน ไม่สามารถใช้ข้อเสนอส่วนลดกับภาษี การโอนย้าย โดเมนพรีเมียม การจดทะเบียนเจ้าของ/สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าล่วงหน้า หรือค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนล่วงหน้า

มีค่าธรรมเนียม ICANN ฿6.65 ต่อชื่อโดเมน ต่อปีสำหรับหลายโดเมนระดับบนสุด (TLD)

การจดทะเบียนและการต่ออายุชื่อโดเมนทั้งหมดจะไม่สามารถคืนเงินได้ และจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ข้อตกลงในการจดทะเบียน ของเรา อาจมีการเรียกเก็บเงินบางโดเมนล่วงหน้าไม่เกิน 30 วันก่อนครบกำหนดวันต่ออายุ


สำหรับข้อเสนอส่วนลดโดเมนแบบกลุ่ม:

ระดับส่วนลดสำหรับการต่ออายุแบบกลุ่มจะขึ้นอยู่กับโดเมนระดับบนสุด (TLD) และจำนวน ไม่ใช่ทุกโดเมนระดับบนสุด (TLD) ที่จะได้รับส่วนลดราคาแบบกลุ่ม โดเมนที่ใช้ราคาแบบกลุ่มจะไม่สามารถใช้ส่วนลดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้


สำหรับข้อเสนอส่วนลดการลงทะเบียนส่วนตัว:

ส่วนลดจะอ้างอิงจากรายการราคาสำหรับการป้องกันความเป็นส่วนตัว ราคาในตะกร้าสินค้าจะถูกคำนวณตามสัดส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการจดทะเบียนโดเมนของคุณ ทั้งนี้จะไม่มีการให้บริการความเป็นส่วนตัวในส่วนขยายโดเมนบางรายการ


สำหรับส่วนลดการสั่งซื้อรายการใหม่:

*ไม่สามารถใช้ได้กับค่าธรรมเนียม ICANN, ภาษี, การย้าย, โดเมนแบบพรีเมียม, เทมเพลตพรีเมียม, งบประมาณการโฆษณาเพื่อให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา, แผนบริการคลาวด์เซิร์ฟเวอร์, แผน Office 365 แบบ Business Premium สำหรับองค์กร, ค่าบริการทางการตลาดหรือการออกแบบโดยทีมบริการเว็บไซต์ระดับมืออาชีพ, บัตรกำนัล หรือการจดทะเบียนล่วงหน้าหรือค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนล่วงหน้าสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้า/สิทธิพิเศษ


สำหรับส่วนลดการต่ออายุ:

ไม่สามารถใช้ข้อเสนอนี้ร่วมกับข้อเสนออื่น หรือโปรโมชันใดๆ และใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการต่ออายุผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้: โดเมน .com, .net, .org และ .ca, เว็บโฮสติ้ง, ตัวสร้างเว็บไซต์, ใบรับรอง SSL และแผนอีเมล ไม่สามารถใช้กับค่าธรรมเนียม ICANN, ภาษี, โดเมนพรีเมียม, เทมเพลตพรีเมียม, งบโฆษณาสำหรับการทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา, บัตรของขวัญ หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า/การจดทะเบียนล่วงหน้าพิเศษหรือค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนล่วงหน้า

อาจมีการเรียกเก็บเงินบางโดเมนล่วงหน้าไม่เกิน 30 วันก่อนครบกำหนดวันต่ออายุ

การจดทะเบียนและการต่ออายุชื่อโดเมนทั้งหมดจะไม่สามารถคืนเงินได้ และจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ข้อตกลงในการจดทะเบียน ของเรา


สำหรับส่วนลดการอัปเกรดผลิตภัณฑ์:

หลังจากที่อัปเกรดแล้ว หากคุณไม่ต้องการต่ออายุผลิตภัณฑ์ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถปิดการใช้งานในบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา


เงื่อนไขการให้บริการสากล:

การใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์และการบริการจาก GoDaddy อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่แสดงไว้ในเงื่อนไขการใช้งาน การใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือการซื้อผลิตภัณฑ์และการบริการจาก GoDaddy หมายความว่าคุณยินยอมที่จะมีข้อผูกพันกับ เงื่อนไขการให้บริการสากล เหล่านี้รวมถึงข้อตกลงใดๆ ที่มีอยู่ของผลิตภัณฑ์