GoDaddy

ข้อตกลงบริการตัวสร้างเว็บไซต์

ปรับปรุงล่าสุด: 29 สิงหาคม 2019

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณและการเยียวยา

 1. ภาพรวม
 2. ข้อตกลงการบริการตัวสร้างเว็บไซต์นี้ (“ข้อตกลง” นี้) กำหนดขึ้นโดยและระหว่าง GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") และคุณ ซึ่งมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีการยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์  ข้อตกลงนี้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการตัวสร้างเว็บไซต์ (“ตัวสร้างเว็บไซต์” หรือ “บริการ”) ของ GoDaddy ของคุณ และเป็นตัวแทนของข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ GoDaddy เกี่ยวกับรายละเอียดของหัวข้อนี้

  คำว่า “เรา”, “ตัวเรา” หรือ “ของเรา” นั้น หมายถึง GoDaddy  คำว่า "คุณ" "ของคุณ" "ผู้ใช้" หรือ "ลูกค้า" หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่จะยอมรับข้อตกลงนี้ และ/หรือใช้การบริการ  ไม่มีข้อความใดๆ ในข้อตกลงนี้ที่จะให้สิทธิหรือผลประโยชน์กับบุคคลที่สามใดๆ เว้นแต่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะในข้อตกลงนี้

  คุณรับทราบและยอมรับว่า (i) GoDaddy อาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้ และนโยบายใดๆ หรือข้อตกลงที่จะนำมารวมไว้ในเวลาใดๆ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือการปรับเปลี่ยนจะมีผลบังคับทันทีที่โพสต์ในเว็บไซต์นี้ ภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว และ (ii) การใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบในเว็บไซต์หลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หรือหากมีการดัดแปลงแก้ไขเกิดขึ้น (ตามที่ระบุไว้ตามวันที่ “ปรับปรุงล่าสุด” ซึ่งอยู่ด้านบนของหน้านี้) จะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงนี้เป็นฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด  ถ้าคุณไม่เห็นด้วยที่จะรับข้อผูกพันตามข้อตกลงนี้เป็นฉบับอัปเดตใหม่ล่าสุด โปรดอย่าใช้ (หรือยังคงใช้) เว็บไซต์นี้หรือบริการที่พบในเว็บไซต์นี้  นอกจากนี้แล้ว GoDaddy อาจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้ผ่านทางอีเมลเป็นครั้งคราว  ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะรักษาข้อมูลบัญชีผู้ซื้อ (“บัญชีผู้ซื้อ”) ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลปัจจุบัน GoDaddy ไม่มีภาระหน้าที่หรือต้องรับผิดชอบในกรณีที่คุณไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือน หากการไม่ได้รับดังกล่าวมีผลมาจากความไม่ถูกต้องหรือเลิกใช้งานอีเมลแล้ว

 3. คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ
 4. เว็บไซต์ + การตลาด เว็บไซต์ + การตลาดของ GoDaddy เป็นเครื่องมือที่อยู่บนระบบคลาวด์ ซึ่งจะช่วยคุณออกแบบ สร้างสรรค์ ทำขึ้น ทำการตลาด และ/หรือโปรโมท (บริการที่มีให้จะขึ้นอยู่กับแผนบริการเฉพาะที่เลือก) ตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของคุณ โดยการผนวกรวมเว็บไซต์ โฮสติ้ง การรักษาความปลอดภัย ตัวตนบนโซเชียลมีเดีย หน้าร้านออนไลน์ การนัดหมายออนไลน์ การตลาดทางอีเมล การตลาดดิจิทัล และ/หรือความสามารถอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งรวมอยู่ในเครื่องมือและข้อเสนอที่มาเป็นแพ็กเกจ   เว้นแต่ได้ระบุไว้ในหัวข้อข้อยกเว้นและข้อจำกัดในข้อตกลงนี้ การใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้รวมถึงเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ GoDaddy เฉพาะของการบริการที่เกี่ยวข้องตามข้อมูลอ้างอิงต่อไปนี้: (i) ข้อตกลงการบริการการจัดทำบัญชีทางออนไลน์ (ii) ข้อตกลงการใช้เครื่องมือทางการตลาด (iii) ข้อตกลงบริการ Get Found (iv) ข้อตกลงบริการ Certificate และ (iv) ข้อตกลงบริการการตลาดทางอีเมล 

  ตัวสร้างเว็บไซต์ ตัวสร้างเว็บไซต์ GoDaddy เป็นเครื่องมือที่อยู่บนระบบคลาวด์ ซึ่งจะช่วยคุณออกแบบ สร้าง สร้างขึ้น ทำการตลาด และ/หรือโปรโมท (บริการที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับแผนบริการเฉพาะที่เลือก) การมีตัวตนอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของคุณ โดยการผนวกรวมเว็บไซต์ โฮสติ้ง การรักษาความปลอดภัย การมีตัวตนของโซเชียลมีเดีย หน้าร้านออนไลน์ การนัดหมายออนไลน์ การตลาดทางอีเมล การตลาดดิจิทัล และ/หรือความสามารถอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งรวมอยู่ในเครื่องมือและข้อเสนอที่มาเป็นแพ็กเกจ   เว้นแต่ได้ระบุไว้ในหัวข้อข้อยกเว้นและข้อจำกัดในข้อตกลงนี้ การใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้รวมถึงเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ GoDaddy เฉพาะของการบริการที่เกี่ยวข้องตามข้อมูลอ้างอิงต่อไปนี้: (i) ข้อตกลงการบริการการจัดทำบัญชีทางออนไลน์ (ii) ข้อตกลงการใช้เครื่องมือทางการตลาด (iii) ข้อตกลงบริการ Get Found (iv) ข้อตกลงบริการ Certificate และ (iv) ข้อตกลงบริการการตลาดทางอีเมล 

  GoDaddy Social  GoDaddy Social Services มีจุดมุ่งหมายที่จะมอบทั้งทีมงานและเทคโนโลยีให้กับคุณเพื่อนำไปปรับปรุงการมีตัวตนบนโซเชียลมีเดียของคุณให้ดียิ่งขึ้น แผน GoDaddy Social Services อาจมีคุณสมบัติต่อไปนี้: การปรับโปรไฟล์สังคมให้เหมาะสมที่สุด รีวิวการตอบสนอง ปรับแต่งโพสต์ไปยังโซเชียลมีเดีย สร้างแบรนด์จากแคมเปญอีเมล และการรายงานรวมถึงข้อมูลเชิงลึก คุณสมบัติจริงที่พร้อมให้คุณใช้งานนั้นจะขึ้นอยู่กับแผนที่คุณซื้อ

  • การปรับโปรไฟล์สังคมให้เหมาะสมที่สุดจะสร้างและอัปเกรดหน้าโซเชียลมีเดียของคุณทั้งหมด โดยไม่มีการจำกัดการอัปเดตตามรอบเพื่อให้ธุรกิจของคุณยังคงมีความสัมพันธ์กันและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจรวมถึงภาพถ่ายแบบมืออาชีพสำหรับธุรกิจของคุณเพื่อสร้างแฟ้มผลงานของภาพถ่ายแบบมืออาชีพและภาพถ่ายที่ผ่านการแก้ไขเพื่อใช้งานบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียของคุณ
  • รีวิวการตอบสนองไม่จำกัดจำนวนจะติดตามการรีวิวเกี่ยวกับธุรกิจของคุณบน Google, Yelp และ Facebook และจะตอบสนองต่อทุกการรีวิว ไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือลบก็ตาม คุณสามารถเลือกได้เมื่อกระทั่งว่าจะรีวิวและอนุมัติทุกการตอบสนองก่อนที่จะเราโพสต์รีวิวได้ นอกจากนี้ เรายังติดตามรีวิวที่ละเมิดแนวทางของ Yelp, Google หรือ Facebook และจะแจ้งสถานะของรีวิวเหล่านั้นให้คุณทราบ
  • ปรับแต่งโพสต์ไปยังโซเชียลมีเดียจะสร้างแผนการตลาดที่ไม่เหมือนใครด้วยข้อมูลที่คุณป้อนไว้และจากนั้นจะเร่งดำเนินการด้วยการปรับแต่งโพสต์บน Facebook, Instagram, และ Twitter ปรับแต่งโพสต์อาจยังรวมถึงแคมเปญโซเชียลตามต้องการที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่สำคัญ โปรโมชันหรือกิจกรรมที่ธุรกิจของคุณกำลังดำเนินอยู่ จำนวนโพสต์ต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับแผนบริการการสมัครใช้งาน
  • สร้างแบรนด์จากแคมเปญอีเมลรวมถึงทีมที่ออกแบบแคมเปญอีเมลเพื่อสร้างแบรนด์สำหรับโปรโมชัน กิจกรรม การอัปเดต หรือข้อเสนอพิเศษใดๆ ที่จะส่งไปยังรายการการสมัครใช้งานของคุณ
  • การรายงานและข้อมูลเชิงลึกจะมอบความสามารถในการติดตามข้อมูลในทุกๆ เนื้อหาที่เราได้เผยแพร่และวิธีที่ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในเนื้อหา แบ่งปันข้อมูลนี้กับคุณผ่านชุดเครื่องมือรีวิวประสิทธิภาพ

 5. บริการหน้าร้านและการนัดหมาย
 6. เนื้อหาหน้าร้านและการนัดหมาย

  คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหา อัปเดต อัปโหลดและดูแลเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงไฟล์ เพจ ข้อมูล งาน ข่าวสาร และ/หรือเนื้อหาใดๆ บน ภายใน ที่แสดงอยู่ เชื่อมโยงไว้ หรือส่งผ่านไป ได้มา หรือผ่านเว็บไซต์ของคุณ รวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัด เครื่องหมายการค้าหรือการบริการ รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพประกอบ กราฟิก คลิปเสียง คลิปวิดีโอ อีเมลหรือข้อความอื่นๆ แท็กเมต้า ชื่อโดเมน ซอฟต์แวร์และข้อความ คุณมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า เว็บไซต์ของคุณปฏิบัติอย่างสอดคล้องตามกฎหมายท้องถิ่น รัฐ สหพันธรัฐ และระหว่างประเทศทั้งหมด อีกทั้ง เนื้อหาเว็บไซต์ของคุณจะต้องมีชื่อโดเมนที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ หรือที่ลงทะเบียนในนามของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับการบริการ คุณรับทราบว่า GoDaddy จะยึดตามการดำเนินการแทนของคุณที่เกี่ยวกับการใช้เนื้อหาทั้งหมดอย่างเหมาะสมของคุณบนเว็บไซต์ใดๆ ที่คุณสร้างหรือควบคุม

  ความพร้อมใช้งานของบริการหน้าร้านและการนัดหมาย

  ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ GoDaddy จะพยายามมอบการบริการตลอดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณยอมรับว่า อาจไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ หรือไม่สามารถทำงานได้เป็นครั้งคราว ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (i) อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด (ii) กระบวนการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตามกำหนดการ ซึ่ง GoDaddy อาจทำเป็นครั้งคราว หรือ (iii) สาเหตุที่ GoDaddy ไม่สามารถควบคุม หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้โดย GoDaddy รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสารทางไกลหรือลิงก์ส่งสัญญาณดิจิทัลที่ถูกขัดจังหวะหรือล้มเหลว การโจมตีเครือข่าย ความแออัดของเครือข่าย หรือความล้มเหลวอื่นๆ คุณยอมรับว่า GoDaddy ไม่สามารถควบคุมให้สามารถใช้งานบริการได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ถูกขัดจังหวะ

  แคตาล็อกสินค้า

  คุณยอมรับว่า ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของคุณอาจช้าลงตามจำนวนของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่มีความเป็นไปได้ทั้งทางกายภาพและทางปฏิบัติ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง): รูปแบบโครงสร้างระบบ สมรรถภาพของระบบ ภาระงานของระบบ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ปลายทาง และการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ปลายทาง คุณยอมรับว่า GoDaddy ไม่สามารถควบคุมข้อจำกัดที่มีความเป็นไปได้ทั้งทางกายภาพและทางปฏิบัติ คุณอาจประสบกับจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ไม่แน่นอนในหมวดหมู่

  ภาษีและการชำระเงินของลูกค้าปลายทาง

  คุณเข้าใจว่า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม และจัดการกับการชำระเงินของลูกค้าปลายทางทั้งหมด ในทำนองเดียวกัน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการชำระเงินของรัฐ สหพันธรัฐ หรือภาษีระหว่างประเทศทั้งหมดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณขายโดยใช้การบริการ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณในการอ่าน เข้าดู และยอมรับต่อข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อใช้ตัวเลือกภาษีและวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ของคุณ GoDaddy ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับผ่านตัวเลือกภาษีและวิธีการชำระเงิน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อภาษีที่เพิ่มขึ้นใดๆ และมีหน้าที่ในการกำหนดให้มีธุรกรรม คุณอาจอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดภาษีต่างประเทศจากการขายให้กับผู้ซื้อ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศและภาษีต่างประเทศ การจัดส่งและการส่งออกทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการขายสินค้าของคุณให้กับผู้ซื้อระหว่างประเทศ

  พื้นที่จัดเก็บและการรักษาความปลอดภัย

  ทุกครั้ง คุณจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงต่อการสูญหายและเสียหายทั้งหมดที่เกิดกับเว็บไซต์ของคุณและเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบทุกประการในการคงไว้ซึ่งการปกปิดรหัสผ่านและข้อมูลบัญชีของคุณเป็นความลับ คุณยอมรับว่า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับทุกการกระทำ การละเลยและการใช้ภายใต้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ หรือที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ของคุณที่ปรากฏอยู่ เชื่อมโยงไว้ ส่งผ่าน หรือจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ คุณจะมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการทำหน้าที่ประเมินเพื่อ: (i) ป้องกันการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ต่อเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณ (ii) คงไว้ซึ่งสำเนาที่เก็บถาวรและที่สำรองข้อมูลของเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณโดยอิสระ (iii) ต้องแน่ใจว่าเนื้อหาเว็บไซต์ทั้งหมดของคุณที่ส่งผ่านหรือจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ GoDaddy มีการรักษาความปลอดภัย ได้รับการปกปิดเป็นความลับและมีความสมบูรณ์ และ (iv) ต้องแน่ใจว่ารหัสผ่านของคุณได้รับการปกปิดเป็นความลับ บริการโฮสติ้งและเซิร์ฟเวอร์ของ GoDaddy ไม่ใช่ที่เก็บถาวรและ GoDaddy จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดๆ หากมีการสูญหาย เสียหาย หรือการทำลายเนื้อหาใดๆ ของคุณ หากรหัสผ่านของคุณสูญหาย ถูกขโมย หรือโดนโจมตี คุณจะต้องแจ้งไปยัง GoDaddy โดยทันที หลังจากนั้น GoDaddy จะระงับการเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณที่ใช้รหัสผ่านดังกล่าว และจะออกรหัสผ่านใหม่แทนให้กับคุณหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากคุณ GoDaddy จะไม่รับผิดต่อการสูญหายใดๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลจากการที่มีบางคนใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณ ทั้งที่คุณทราบหรือไม่ทราบก็ตาม อย่างไรก็ตาม คุณควรรับผิดชอบการสูญหายที่เกิดจาก GoDaddy หรือผู้ให้บริการอื่น อันเนื่องมาจากมีผู้อื่นใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขตัวอย่าง

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขตัวอย่างมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น GoDaddy จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตัวอย่างของคุณ คุณจะใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตัวอย่างนี้บนความเสี่ยงของคุณเอง สามารถใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นค่าเริ่มต้นที่จัดเตรียมไว้ให้บนหน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขกับข้อสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้: คำอธิบายและคำแนะนำ รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีหรือการเงินไม่ถือว่ามีผลทางกฎหมาย GoDaddy ไม่รับประกันถึงความชอบด้วยกฎหมายของวลีหรือข้อกำหนดใดๆ ที่ได้รับการเสนอ หรือได้มาจากคำอธิบายหรือคำแนะนำเหล่านี้ คุณควรปรึกษานักกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของคุณเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของคุณ เป็นไปอย่างเหมาะสมสำหรับเขตอำนาจตามกฎหมายของคุณ และมีข้อผูกพันตามกฎหมายกับลูกค้าของคุณ

 7. WEBSITES + MARKETING GUIDE PLAN
 8. With your purchase of GoDaddy Websites + Marketing Guide Plan, you will be contacted by one of GoDaddy’s dedicated guides to help you develop, manage and grow your online presence. When signing up for the Websites + Marketing Guided plan, your Guide will provide (at minimum) one - 45 minute appointment per quarter, and at maximum 6 scheduled 45 minute appointments per 12 month period. We strive toward providing Services that meet your expectations. However, we do not guarantee the performance of your website or that your expectations will be met if requests are unreasonable or unable to be completed within the scope of the Services. Our completion of the Services depends upon your participation. We are not responsible for additional fees, time, or expenses incurred because of delays caused by your lack of or untimely response, feedback or approval, including your failure to participate in scheduled 1-1 calls.

 9. การจัดหาให้โดยเฉพาะแก่ GoDaddy Social
 10. สิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ “เนื้อหา” หมายถึง ข้อความ กราฟิก รูปภาพ เพลง ซอฟต์แวร์ เสียง วิดีโอ งานเขียนหนังสือใดๆ และข้อมูล หรือเอกสารประกอบอื่นๆ ที่มีการโพสต์ สร้าง จัดหา หรือทำขึ้นเพื่อให้ใช้งานผ่านการบริการ “ เนื้อหาของ GoDaddy ” หมายถึง เนื้อหาใดๆ ที่สร้างหรือได้รับสิทธิ์ใช้งานโดย GoDaddy (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เนื้อหาที่สร้างให้กับคุณหรือด้วยข้อมูลของคุณ) “เนื้อหาของลูกค้า” หมายถึง เนื้อหาใดๆ ที่เจ้าของบัญชี (รวมถึงตัวคุณ) ที่ได้จัดหาไว้เพื่อให้พร้อมใช้งานผ่านการบริการ

  GoDaddy ไม่ได้อ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของใดๆ ในเนื้อหาของลูกค้าและไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่จะถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิ์ใดๆ ที่คุณอาจต้องใช้และหาประโยชน์จากเนื้อหาของลูกค้าของคุณ อ้างอิงจากที่กล่าวข้างต้น GoDaddy และผู้ให้สิทธิ์ใช้งานเป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ในและต่อการบริการ รวมถึงเนื้อหาของ GoDaddy และรวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณรับทราบว่า การบริการและเนื้อหาของ GoDaddy ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้ และกฎหมายอื่นๆ แห่งสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ คุณยินยอมที่จะไม่นำออก เปลี่ยนแปลง หรือปิดบังลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ หรือการประกาศสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่มีมาพร้อมกับการบริการหรือเนื้อหา

  สิทธิ์ในเนื้อหาที่คุณมอบให้ การทำให้เนื้อหาของลูกค้าพร้อมใช้งานผ่านการบริการ ในที่นี้คุณได้มอบสิทธิ์ใช้งานแบบปลอดลิขสิทธิ์ แบบไม่จำกัดสิทธิ์ขาด สามารถส่งต่อได้ สามารถให้อนุญาตต่อ แบบสากลทั่วโลกแก่ GoDaddy ในการใช้ คัดลอก ดัดแปลง สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง โดยที่จะแสดงให้เห็นแก่สาธารณะ ดำเนินการอย่างสาธารณะ และแจกจ่ายเนื้อหาของลูกค้าของคุณอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการและการจัดหาการบริการรวมถึงเนื้อหาแก่คุณและเจ้าของบัญชีที่ได้รับอนุญาตของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบในเนื้อหาของลูกค้าของคุณทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว คุณรับรองและรับประกันว่า คุณเป็นเจ้าของเนื้อหาของลูกค้าของคุณทั้งหมด หรือคุณมีสิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็นที่จะมอบสิทธิ์ในเนื้อหาของลูกค้าของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้แก่เรา นอกจากนี้ คุณยังรับรองและรับประกันว่าไม่ว่าเนื้อหาของลูกค้าของคุณ หรือการใช้ของคุณและการจัดหาเนื้อหาของลูกค้าของคุณที่จะจัดทำเพื่อให้พร้อมใช้งานผ่านการบริการ หรือการใช้เนื้อหาของลูกค้าของคุณใดๆ โดย GoDaddy หรือผ่านการบริการจะต้องไม่ละเมิด ไม่มีการใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือละเมิดต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม หรือสิทธิ์ในการเผยแพร่สู่สาธารณะหรือเป็นส่วนตัว หรือผลก่อให้เกิดผลที่ตามมาจากการละเมิดในกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ ที่บังคับใช้ คุณรับทราบว่า การเชื่อมโยงถึงเนื้อหาของคุณ รวมถึงความน่าเชื่อถือของบุคคลใดๆ ถึงความแม่นยำ ความสมบูรณ์ หรือความมีประโยชน์ หรือการเปิดเผยข้อมูลจากข้อมูลในเนื้อหาของคุณอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้สามารถระบุถึงตัวตนของคุณได้

  คุณสามารถนำเนื้อหาของลูกค้าของคุณออกได้ โดยการติดต่อมาหาเราและขอให้เราลบเนื้อหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี บางเนื้อหาของลูกค้าของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โพสต์หรือความคิดเห็นที่ได้กระทำขึ้น) อาจไม่ได้ถูกนำออกโดยสมบูรณ์และสำเนาเนื้อหาของลูกค้าของคุณอาจจะยังคงเหลืออยู่ในการบริการซึ่งได้จัดเก็บถาวรไว้ หรือในรูปแบบข้อมูลสำรอง เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับการนำออกหรือลบเนื้อหาของลูกค้าของคุณ (หรือหากมีข้อผิดพลาดจากการนำออกหรือลบออก)

  ภาพถ่าย วิดีโอและการบันทึก ภายในขอบเขตที่คุณขอให้เราถ่ายภาพ ถ่ายภาพยนตร์ และ/หรือบันทึกภาพคุณ เราอาจดำเนินการดังกล่วตามคำขอ และภาพถ่าย วิดีโอ หรือการบันทึกภาพใดๆ จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นเนื้อหาของ GoDaddy และจะตกอยู่ภายใต้การครอบครองของ GoDaddy แต่เพียงผู้เดียว ภายในขอบเขตของภาพถถ่ายดังกล่าว วิดีโอหรือการบันทึกภาพที่อาจมีชื่อ รูปภาพ ภาพเหมือน หรือเสียงของบุคคลที่สามใดๆ คุณรับรองและรับประกันว่า คุณจะได้รับสิทธิ์และการนำออกใช้งานที่จำเป็นทั้งหมดจากบุคคลที่สามดังกล่าว ในกรณีที่คุณต้องการใช้ภาพ วิดีโอ หรือการบันทึกภาพดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณนอกเหนือจากการบริการ หากมีการร้องขอจากคุณ เราอาจเลือกที่จะให้สิทธิ์ใช้งานแบบไม่จำกัดสิทธิ์ขาด ไม่สามารถส่งต่อได้ ไม่สามารถให้อนุญาตต่อ แบบสากลทั่วโลกในการใช้ คัดลอก ดัดแปลง สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง โดยที่จะแสดงให้เห็นแก่สาธารณะ ดำเนินการอย่างสาธารณะ และแสดงบางส่วนของภาพ วิดีโอ หรือการบันทึกภาพเหล่านั้นโดยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการดังกล่าว

  สิทธิ์ในเนื้อหาที่ GoDaddy ได้มอบให้ โดยอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามอย่างสอดคล้องของคุณกับเงื่อนไขเหล่านี้ GoDaddy ให้สิทธิ์คุณแบบไม่จำกัดสิทธิ์ขาด ไม่สามารถส่งต่อได้ ไม่สามารถให้อนุญาตต่อในการดาวน์โหลด ดู คัดลอก แสดงและพิมพ์เนื้อหาของ GoDaddy ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้บริการซึ่งได้อนุญาตให้แก่คุณเพียงผู้เดียว และเพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น

  รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล หรือ Digital Millennium Copyright Act (DMCA)/นโยบายลิขสิทธิ์ GoDaddy MSH Inc. ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และคาดหวังให้ผู้ใช้ของตนปฏิบัติตามเช่นเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ลิขสิทธิ์และนโยบาย IP ของ GoDaddy MSH Inc. ที่ www.mainstreethub.com/copyright-policy/

  สิทธิ์เข้าใช้งาน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ คุณอาจเลือกที่จะให้อนุญาต GoDaddy จัดการกับโปรไฟล์ของบุคคลที่สาม แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ในนามของคุณ (“การบริการของบุคคลที่สาม”) โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณได้ให้ไว้ในการเข้าสู่ระบบการบริการของบุคคลที่สาม (ข้อมูลอันประกอบด้วย “การเข้าสู่ระบบของบุคคลที่สาม” ดังกล่าว) ในที่นี้ คุณได้มอบสิทธิ์ให้กับ GoDaddy ในการ (1) สร้าง เข้าถึงและจัดการการบริการของบุคคลที่สามในนามของคุณ โดยใช้เนื้อหาของ GoDaddy เนื้อหาของลูกค้าและข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งเปิดเผยสู่สาธารณะ (2) โพสต์ ภายใต้ดุลยพินิจของ GoDaddy เนื้อหาของลูกค้า หรือเนื้อหาของ GoDaddy ไปยังบริการของบุคคลที่สามในนามของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไปยังเนื้อหาที่ได้กล่าวถึง พูดคุย หรือโปรโมทบุคคลที่สาม (3) เข้าถึง รวบรวม อ่าน วิเคราะห์ และใช้งานข้อมูลที่มีอยู่ในการบริการของบุคคลที่สามในนามของคุณ (4) โฮสต์โดยใช้ทรัพยากรของ GoDaddy หรือบริษัทในเครือของการบริการของบุคคลที่สาม ภายใต้ขอบเขตความจำเป็นที่จะต้องมอบการบริการ และ (5) ใช้และจัดเก็บการเข้าสู่ระบบของบุคคลที่สามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสิ่งที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วใดๆ คุณรับทราบและยอมรับว่า ขณะที่ GoDaddy กำลังสร้าง เข้าถึงและจัดการการบริการของบุคคลที่สาม GoDaddy จะทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของคุณ และไม่ได้เป็นตัวแทนหรือทำหน้าที่ในนามของบุคคลที่สามที่คอยบำรุงรักษาการบริการของบุคคลที่สาม การเข้าถึงการบริการของบุคคลที่สามของคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมตามข้อตกลงระหว่างคุณและผู้ให้บริการการบริการของบุคคลที่สามเท่านั้น เมื่อมีการยุติการใช้งานบริการของ GoDaddy คุณจะยังคงได้รับสิทธิ์เข้าถึงและควบคุมการบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้โฮสติ์ไว้โดย GoDaddy หรือบริษัทในเครือ รวมถึงยังสามารถใช้งานเนื้อหาของลูกค้าได้ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม อันรวมถึงเมื่อมีการยุติการใช้บริการของคุณ GoDaddy อาจลบ ปิดใช้งาน เปลี่ยนแปลง นำออก หรือกำจัดการบริการของบุคคลที่สามทิ้งที่โฮสต์โดย GoDaddy หรือบริษัทในเครือ หากมีอยู่

  ข้อจำกัดในเนื้อหา คุณรับทราบและยอมรับว่า:

  • การใช้บริการของคุณ รวมถึงเนื้อหาของลูกค้าที่คุณส่งจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้และกฎหมาย กฎเกณฑ์และกฎระเบียบท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับชาติและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  • คุณจะไม่รวบรวมหรือเก็บรวบรวม (หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใดรวบรวมหรือเก็บรวบรวม) เนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ หรือข้อมูลส่วนตัวหรือไม่ใช่สาธารณะซึ่งไม่สามารถระบุได้เกี่ยวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าวล่วงหน้า

  • คุณจะไม่ใช้การบริการในลักษณะ (ตามที่ GoDaddy ได้พิจารณาภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว) ที่: ผิดกฎหมาย หรือโปรโมท หรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โปรโมท สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการถ่ายภาพอนาจารเด็ก หรือแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก โปรโมท สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในการก่อการร้าย ใช้ความรุนแรงต่อบุคคล สัตว์ หรือทรัพย์สิน โปรโมท สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในการสแปม หรือส่งอีเมลขยะจำนวนมาก หรือทำการแฮ็ก หรือเจาะระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่าย ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเภสัชศาสตร์ออนไลน์ Ryan Haight ปี 2008 หรือกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน หรือส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในการขายหรือแจกจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์โดยไม่มีใบสั่งแพทย์อย่างแท้จริง ละเมิด พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีทางระบบคอมพิวเตอร์ของปี 2017 หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่คล้ายกัน หรือการโปรโมท หรือให้ความช่วยเหลือในการค้าประเวณี และ/หรือการค้าเซ็กส์ ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใช้อื่นหรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในการรักษาข้อมูลลับซึ่งคุณมีต่อผู้ใช้อื่นหรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการบริการ มีหรือติดตั้งไวรัส หนอนไวรัส บั๊ก โทรจัน หรือรหัสอื่นๆ ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อ หรือสามารถขัดขวาง ทำความเสียหาย หรือจำกัดฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือใช้ภาษาที่ผิดหรือหลอกลวง หรือมีการกล่าวอ้างที่ไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้หรือเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับบริการของ GoDaddy หรือบริการของ GoDaddy

  • คุณจะไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการหรือเทคโนโลยีใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • คุณจะไม่เข้าถึงเนื้อหาของ GoDaddy หรือเนื้อหาของลูกค้าผ่านทางเทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากผ่านการบริการนี้ หรือตามที่ GoDaddy กำหนด

  • คุณยินยอมที่จะยอมรับในความเสี่ยงของการสูญหายใดๆ และทั้งหมดของเนื้อหาของลูกค้าของคุณ

  • นอกจากนี้ คุณจะต้องไม่: พยายามเข้าถึงหรือค้นหาการบริการ หรือเนื้อหา หรือดาวน์โหลดเนื้อหาจากการบริการผ่านโปรแกรม ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ ตัวแทน อุปกรณ์หรือเครื่องกลใดๆ (รวมถึงสไปเดอร์ โรบอท ครอว์เลอร์ เครื่องมือขุดข้อมูล หรือที่คล้ายกัน) นอกจากซอฟต์แวร์ และ/หรือเครื่องมือค้นหาที่จัดหาให้โดย GoDaddy MSH Inc. หรือเว็บเบราว์เซอร์ของบุคคลที่สามที่มีอยู่โดยทั่วไป ใช้บริการหรือขายซ้ำเนื้อหาของ GoDaddy หรือบางส่วนของเนื้อหา หรือเพื่อหาผลประโยชน์จากบุคคลที่สามใดๆ หรือในลักษณะใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ ปลอมแปลงส่วนหัวแพ็กเก็ต TCP/IP ใดๆ หรือบางส่วนของข้อมูลส่วนหัวไว้ในอีเมลหรือการโพสต์ในกลุ่มข่าว หรือในวิธีที่ใช้บริการหรือเนื้อหาเพื่อส่งข้อมูลซึ่งระบุถึงแหล่งที่มาที่มีการเปลี่ยนแปลง หลอกลวงหรือเป็นเท็จ พยายามที่จะถอดรหัส แปลย้อนกลับ แยกส่วน หรือวิศวกรรมย้อนกลับต่อซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ใช้เพื่อจัดหาการบริการหรือเนื้อหา รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนได้จากบริการหรือผู้ใช้ เลียนแบบหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จแก่บุคคลหรือหน่วยงานใดๆ หรือสนับสนุน หรือส่งเสริมให้บุคคลกระทำการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น

  แม้ว่า เราจะไม่ได้มีข้อผูกมัดที่จะต้องคอยติดตามการเข้าถึงหรือใช้บริการ หรือเนื้อหา หรือตรวจทาน หรือแก้ไขเนื้อหาใดๆ แต่เรามีสิทธิ์ที่จะดำเนินการดังกล่าวภายใต้วัตถุประสงค์ในการมอบการบริการ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ

  เราสงวนสิทธิ์ แต่ไม่มีข้อผูกมัดที่จะนำออกหรือปิดใช้งานการเข้าถึงเนื้อหาใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเราพิจารณาแล้วว่ามีเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือมีการละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เรามีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการล่วงละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ หรือการดำเนินการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริการ เราอาจปรึกษาและทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อฟ้องร้องผู้ใช้ที่ละเมิดกฎหมาย

  การคืนเงินและการยกเลิก คุณสามารถยกเลิก GoDaddy Social ได้ตลอดเวลา แต่คุณต้องยกเลิกล่วงหน้ามากกว่า 48 ชั่วโมงก่อนจะถึงวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปเพื่อที่จะให้การยกเลิกนั้นมีผลในรอบการเรียกเก็บเงินนั้น หากคุณยกเลิกภายใน 48 ชั่วโมงของวันที่เรียกเก็บเงินของคุณ การยกเลิกของคุณจะมีผลในรอบการเรียกเก็บเงินถัดไป และคุณจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินดังกล่าว

 11. นักออกแบบเพจ Facebook
 12. ด้วยเว็บไซต์ + การตลาดของ GoDaddy คุณจะสามารถเข้าใช้โปรแกรมออกแบบหน้า Facebook ได้ (“โปรแกรมออกแบบหน้า Facebookr”) ซึ่งจะช่วยคุณสร้างหน้าเพจต่างๆ บน Facebook ในแบบของคุณเองเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  จำนวนหน้าของ Facebook ที่อนุญาตจะขึ้นอยู่กับแผนการบริการของคุณ และนอกเหนือไปจากจำนวนหน้าของเว็บไซต์ที่รวมอยู่ในแผนการบริการของคุณ

  เพื่อใช้งานนักออกแบบเพจ Facebook คุณจำเป็นต้อง (i) สร้างบัญชี Facebook (หากคุณยังไม่มีบัญชี) และ (ii) เปิดใช้งานเพจสาธารณะจากบัญชี Facebook ของคุณ  หลังจากที่คุณออกแบบเพจ Facebook ของคุณเสร็จแล้ว คุณจำเป็นต้องเชื่อมโยงเพจ Facebook ไปยังบัญชี Facebook ของคุณเพื่อให้สามารถนำทางไปยังเพจ Facebook ได้  โปรดทราบว่าเพจ Facebook ของคุณจะถูกสร้างไว้บนบัญชีโฮสติ้งเดียวกัน (และสามารถเข้าใช้งานผ่านแผงควบคุมเดียวกัน) กับเว็บไซต์ของคุณ  หลังจากนั้น คุณจะต้องเผยแพร่อย่างน้อยหนึ่งเพจของเว็บไซต์ของคุณก่อนที่จะทำการเผยแพร่เพจ Facebook ของคุณ

  หากคุณเข้าถึงนักออกแบบเพจ Facebook คุณรับทราบและยอมรับเป็นการพิเศษว่า:

  1. คุณจะไม่ใช้เพื่อเปิดเพจ Facebook ซึ่งโปรโมท มีเนื้อหาอ้างอิง อำนวยความสะดวก มี หรือใช้สิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้:

  2. เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอลล์ หรือการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาวุธยุทธภัณฑ์ และ/หรืออาวุธปืน;

  3. เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว การประกาศโฆษณา ศีลธรรม หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิทธิ์ส่วนตัวอื่นๆ หรือที่หลอกลวงหรือฉ้อโกง

  4. การพนัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคาสิโนออนไลน์ หนังสือกีฬา บิงโก หรือไพ่โป๊กเกอร์
  5. กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและ/หรือการแข่งขันที่ผิดกฎหมาย แผนปีระมิด การชิงโชค หรือจดหมายลูกโซ่ (หากคุณใช้งาน อ้างอิง หรืออำนวยความสะดวกการชิงโชค การแข่งขัน หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย คุณอยู่ภายใต้คู่มือโปรโมชันของ Facebook ที่อยู่ที่นี่) หรือ*
  6. เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง เป็นการข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือลามก ยั่วยุให้เกิดความรุนแรง หรือมีการเปลือยกายหรือภาพความรุนแรงหรือความรุนแรงแบบที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน 

  7. คุณต้องมั่นใจว่าคุณเป็นเจ้าของหรือรักษาสิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการทำสำเนา แสดง เผยแพร่ ส่งมอบ ให้ และดำเนินการกับเนื้อหาทั้งหมดต่อสาธารณะของ หรือภายในแอปพลิเคชันของคุณที่มีกับผู้ใช้ Facebook ในทุกประเทศที่คุณเปิดให้ใช้งานเนื้อหาดังกล่าว 

 13. การรวมเข้ากับแพลตฟอร์มโฮสติ้ง การเป็นเจ้าของเว็บไซต์
 14. เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาโดยใช้การบริการที่สร้างขึ้นบน และรวมเข้ากับแพลตฟอร์มโฮสติ้งของ GoDaddy และความพยายามในการโยกย้าย หรือโอนเว็บไซต์ดังกล่าวโดยประการอื่นไปยังผู้ให้บริการโฮสติ้งอื่นถือเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ 

  ยกเว้นเฉพาะเนื้อหาที่คุณมอบให้ เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาโดยใช้บริการซึ่งเป็นของ GoDaddy และเว็บไซต์ดังกล่าวทั้งหมด (รวมถึงสำเนาของเว็บไซต์ดังกล่าวทั้งหมด) อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ GoDaddy อนุญาตให้คุณใช้เว็บไซต์โดยไม่มีข้อจำกัดในระหว่างที่คุณเป็นสมาชิกการบริการ การที่คุณยกเลิกการเป็นสมาชิกการบริการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามถือเป็นการสิ้นสุดสิทธิ์การใช้เว็บไซต์ของคุณภายหลังจากการยกเลิก คุณตกลงที่จะป้องกันการทำสำเนาเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ที่สร้างขึ้นโดยใช้การบริการ  หากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้ไม่ให้สิทธิ์ หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ทั้งปวงที่ไม่ได้ให้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้

  การอัปโหลดเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ของคุณ ถือว่าคุณได้ให้สิทธิ์ใช้งานแบบไม่จำกัดแก่ GoDaddy (i) การใช้เนื้อหาเพื่อจุดประสงค์ในการรวมไว้ในเว็บไซต์ของคุณ และ (ii) แสดงภาพหน้าจอของเว็บไซต์ใดๆ ที่สร้างโดยใช้บริการ ในเอกสารประกอบการตลาด หรือในวิธีการซึ่งกำหนดไว้ภายใต้ดุลยพินิจของ GoDaddy แต่เพียงผู้เดียว  นอกจากนี้ คุณรับรองและรับประกันต่อ GoDaddy ว่า (ก) คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดในการแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าเพราะคุณเป็นผู้เขียนเนื้อหาผู้ใช้และมีสิทธิ์แจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าว หรือเพราะคุณมีสิทธิ์ ใบอนุญาต ความยินยอมในการแจกจ่ายที่เหมาะสม และ/หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ใช้จากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของเนื้อหา และ (ข) คุณไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ  ตามที่ใช้ในที่นี้ “เนื้อหา” จะรวมไว้โดยไม่จำกัดเพียงข้อความ, ซอฟต์แวร์, วิตเจ็ต, แอปพลิเคชัน, สคริปต์, ซอสโค้ด, API, ภาพถ่าย, ภาพประกอบ, รูปภาพ, กราฟฟิก, เสียง, ดนตรี, ออดิโอ, วิดีโอและคุณสมบัติอินเทอร์แอคทีฟ (และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ และโลโก้ที่มีอยู่ในที่นี้)  คุณรับทราบและยินยอมว่า เนื้อหาที่คุณอัปโหลดไปยังบริการอาจพร้อมใช้งานได้ในทันที  เนื้อหาที่ให้ไว้อาจถูกแคชเป็นเวลาสูงสุดถึงหนึ่งปี และการลบเนื้อหาจากบริการจะไม่เป็นการลบเวอร์ชันของเนื้อหาที่แคชไว้

 15. ตัวเลือกการขายรวมอื่นๆ
 16. คุณจะได้รับตัวเลือกให้รวมกลุ่มการบริการเข้ากับผลิตภัณฑ์และการบริการอื่นที่เรานำเสนอให้ เช่น (i) บริการการจดทะเบียนชื่อโดเมน (ii) บริการพร็อกซีชื่อโดเมน (iii) Microsoft Office และ/หรือ (iv) ผลิตภัณฑ์และการบริการอื่นที่อาจได้รับการนำเสนอเพื่อรวมกลุ่มเป็นครั้งคราว  ในกรณีดังกล่าว การซื้อตัวสร้างเว็บไซต์ GoDaddy ของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบรวมชุด ข้อตกลงที่มีอยู่ซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบในตะกร้าสินค้าเมื่อคุณชำระเงิน

 17. การวิเคราะห์
 18. ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ เราอนุญาตสิทธิ์ให้คุณใช้ข้อมูลวิเคราะห์ตัวสร้างเว็บไซต์ GoDaddy (“ข้อมูลวิเคราะห์”) แบบมีข้อจำกัด เพิกถอนได้ ไม่ผูกขาดและไม่สามารถอนุญาตช่วงให้ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นสำหรับการใช้งานข้อมูลวิเคราะห์กับคุณลักษณะของตัวสร้างเว็บไซต์ GoDaddy ของคุณเท่านั้น และ (ข) คุณสามารถเข้าถึงและอ่านรายงานผ่านบัญชีผู้ซื้อของคุณ ข้อมูลวิเคราะห์จะช่วยให้คุณสามารถติดตามที่อยู่ IP เวลาที่เยี่ยมชม ข้อมูลหัวเรื่องและตำแหน่งที่ตั้งของผู้เยี่ยมชมของคุณ (“ข้อมูล”) ได้  คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงรายงานของข้อมูลวิเคราะห์ของคุณ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว GoDaddy และบริษัทสาขาที่เป็นเจ้าของทั้งหมดสามารถเก็บรักษาและใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากข้อมูลวิเคราะห์ได้ คุณจะไม่ (และจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม) ใช้ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อติดตาม รวบรวมหรืออัปโหลดข้อมูลที่ระบุตัวตนส่วนตัวของบุคคลใดๆ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลการเรียกเก็บเงิน) หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อาจเชื่อมต่อมายังข้อมูลดังกล่าวได้อย่างสมเหตุสมผล คุณจะมีและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลจากผู้เยี่ยมชม คุณต้องโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวต้องมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคุกกี้ที่คุณใช้รวบรวมข้อมูล คุณต้องเปิดเผยการใช้ข้อมูลวิเคราะห์ และวิธีรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูล

 19. ข้อยกเว้นและข้อจำกัด
 20. ชุดการตลาดดิจิทัลของตัวสร้างเว็บไซต์ ชุดการตลาดดิจิทัลของตัวสร้างเว็บไซต์ มอบตัวเลือกที่จะนำเอาเครื่องมือทางการตลาดของการบริการที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้สูงสุดเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการทำให้เหมาะที่สุดสำหรับโปรแกรมค้นหา การตลาดทางอีเมล และการสร้างรวมถึงการอัปเดตเพจ Facebook (ภายใต้ข้อบังคับในหัวข้อที่ 4 ข้างต้น) ชุดการตลาดดิจิทัลของตัวสร้างเว็บไซต์ ไม่รวมถึงความสามารถในการสร้างและโฮสต์เว็บไซต์ (รวมถึงร้านค้าออนไลน์/การนัดหมายผ่านออนไลน์) SSL Certificate และบริการ Get Found สามารถเพิ่มการบริการเหล่านั้นได้ในภายหลังซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ตัวเลือกทดลองใช้งานฟรี (ดูหัวข้อด้านล่างทันที) ไม่มีให้บริการสำหรับชุดการตลาดดิจิทัลของตัวสร้างเว็บไซต์  เนื่องจากมีการจำกัดข้อเสนอของการตลาดดิจิทัลของตัวสร้างเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ GoDaddy (i) ข้อตกลงการบริการการจัดทำบัญชีทางออนไลน์ (ii) ข้อตกลงการบริการ Certificate และ (iii) ข้อตกลงการบริการ Get Found จะไม่ได้นำมาปฏิบัติใช้

  TLD  คุณรับทราบและตกลงให้เว็บไซต์ของคุณอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านเนื้อหา (หรืออื่นๆ) ใดๆ ทั้งปวงที่เป็นการเฉพาะสำหรับโดเมนระดับบนสุด (“TLD”) ซึ่งเว็บไซต์ของคุณเชื่อมโยง  เฉพาะบัญชีตัวสร้างเว็บไซต์ GoDaddy ที่เชื่อมโยงกับ TLD ที่กำลังพูดถึงนี้เท่านั้นที่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าว

  หน้าพบกันเร็วๆ นี้  ตัวสร้างเว็บไซต์ GoDaddy นำเสนอตัวเลือก “หน้าพบกันเร็วๆ นี้” ให้กับลูกค้าที่ยังไม่พร้อมที่จะสร้างเว็บไซต์ของตัวเอง  คุณรับทราบและยินยอมว่า ตัวเลือก “หน้าพบกันเร็วๆ นี้” คุณจะมีรูปแบบและสีผสมผสานแบบจำกัดให้เลือกมากขึ้นกว่ารูปแบบและสีผสมผสานที่มีให้ใช้งานในไลบรารีเทมเพลตตัวสร้างเว็บไซต์ GoDaddy

  ข้อผูกมัดในการคงไว้ซึ่งการสมัครใช้งาน  ข้อกำหนดของบริการจะขึ้นอยู่กับการสมัครใช้งานแบบอิสระของคุณที่มีต่อ (และการชำระเงินให้กับ) ตัวสร้างเว็บไซต์  การที่คุณไม่ได้ดูแลและคงการสมัครใช้งานของคุณไว้ไม่ว่าในเวลาใดๆ จะส่งผลให้ต้องยุติการใช้งานบริการ  การเรียกเก็บเงินซ้ำสำหรับแผนบริการของคุณจะเริ่มต้นในวันที่ทำการสั่งซื้อ  ค่าธรรมเนียมที่ชำระให้การบริการไม่สามารถถ่ายโอนไปยังบัญชีตัวสร้างเว็บไซต์อื่น (หรือบัญชี GoDaddy อื่น) นอกเหนือจากบัญชีแรกเริ่มที่เกี่ยวข้องกับบริการในวันที่ทำการสั่งซื้อ

  การยุติหรือหมดอายุการให้บริการ หาก GoDaddy ยุติการให้บริการของคุณ ซึ่งอาจทำได้โดยการลบ และทำลายข้อมูลและไฟล์ที่คุณจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามการใช้งานบริการของคุณ แต่สามารถยุติการให้บริการของคุุณภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว คุณรับทราบและยอมรับว่า เมื่อครบกำหนดหรือสิ้นสุดบริการของคุณ คุณต้องยุติการใช้บริการและละทิ้งการใช้ที่อยู่ IP และชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ได้กำหนดให้คุณในการเชื่อมต่อกับบริการดังกล่าว รวมทั้งการชี้ระบบชื่อโดเมน (“DNS”) สำหรับชื่อโดเมนของคุณไปจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

 21. ทดลองใช้ฟรี
 22. การทดลองใช้งานฟรีเป็นโอกาสที่คุณจะได้ใช้บริการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าด้วยเงื่อนไขเฉพาะใดๆ โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่คุณยอมรับในข้อเสนอการทดลองใช้งานฟรี  การทดลองใช้งานฟรีจะหมดอายุลง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทดลองใช้งานฟรีตามที่ระบุไว้นับจากวันที่คุณยอมรับในข้อเสนอการทดลองใช้งานฟรี โดยไม่คำนึงว่าคุณได้ใช้บริการในระหว่างช่วงทดลองการใช้งานฟรีหรือไม่ก็ตาม

  คุณรับทราบและยอมรับว่า เราอาจเพิกถอนหรือดัดแปลงการทดลองใช้งานฟรี หรือแลกเปลี่ยนการบริการ หรือเสนอให้บริการหรือข้อเสนอที่คล้ายกันเมื่อใดก็ได้ ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว  คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในอัตราปัจจุบันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราพิจารณาแล้วว่าคุณไม่ผ่านคุณสมบัติในการทดลองใช้งานฟรี

  เมื่อการทดลองใช้งานฟรีหมดอายุลง คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินและการบริการจะไม่ได้รับการต่ออายุ เว้นแต่มีการสอบถามคุณเพื่อเพิ่มหรือยืนยัน หรือสมัครใจที่จะให้มีการเรียกเก็บเงินตามช่องทางการชำระเงินที่แจ้งไว้ในระหว่างหรือเมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้งานฟรีของคุณ ซึ่งกรณีดังกล่าวการบริการจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติในอัตราราคาการต่ออายุ ณ ปัจจุบันโดยที่คุณไม่ต้องมีการดำเนินการใดๆ จนกว่าจะมีการยกเลิก คุณสามารถยกเลิกการทดลองใช้งานฟรี หรือการต่ออายุการบริการโดยอัตโนมัติได้ตลอดเวลาก่อนที่จะสิ้นสุดการทดลองใช้งานฟรี โดยเข้าไปที่บัญชีของคุณและปิดคุณสมบัติการต่ออายุอัตโนมัติ (“ยกเลิกการต่ออายุ”) หรือโดยการติดต่อไปยังฝ่ายบริการลูกค้า  หากคุณเลือกที่จะยกเลิกการบริการในระหว่างการทดลองใช้งานฟรี หรือไม่ซื้อ หรือต่ออายุการบริการหลังจากการทดลองใช้งานฟรี เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณใส่ไว้ในการบริการจะสูญหายไปและจะไม่อาจกู้คืนได้

  เมื่อมีการต่ออายุการทดลองใช้ฟรีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแผนชำระเงินแบบรายเดือน หรือรายปี คุณอาจขอคืนเงินเต็มจำนวนได้ตามนโยบายการขอคืนเงินของเรา

  ผู้พักอาศัยในบางประเทศอาจไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมข้อเสนอการทดลองใช้ฟรีได้

 23. ภาพและซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม
 24. คำจำกัดความและขอบเขต  เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของตัวสร้างเว็บไซต์ คุณอาจได้รับอนุญาตให้ใช้บาง (i) ภาพถ่าย ภาพประกอบ หรือรูปภาพอื่นๆ (“รูปภาพ”) และ/หรือ (ii) ซอฟต์แวร์ วิดเจ็ต หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ (“ซอฟต์แวร์”) ที่พัฒนา เป็นเจ้าของ หรือได้รับใบอนุญาตจากบุคคลที่สาม ซึ่ง GoDaddy อาจทำสัญญาในบางช่วงเวลา  คุณรับทราบและยอมรับว่า การใช้รูปภาพ/ซอฟต์แวร์ของคุณนั้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงของเรากับผู้ให้บริการภายนอก  หากรูปภาพ/ซอฟต์แวร์เกี่ยวข้องกับ หรือจำเป็นต้องได้รับความยินยอมตามข้อตกลงใบอนุญาตจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม การใช้รูปภาพ/ซอฟต์แวร์ของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งเพิ่มเติม (ไม่ได้ใช้แทน) จากข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ 

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับภาพ/ซอฟต์แวร์  คุณรับทราบและยอมรับว่า (i) คุณสามารถใช้รูปภาพ/ซอฟต์แวร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น (ii) คุณไม่สามารถลบ แก้ไข หรือปิดบังลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือการแจ้งเตือนสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์บนทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่ในหรือบนรูปภาพ/ซอฟต์แวร์ และ (iii) คุณไม่สามารถขาย แก้ไข นำกลับมาใช้ใหม่ ทำวิศวกรรมย้อนรอย แปลกลับ แยกส่วนประกอบ แปลย้อนรอย สร้างงานสืบเนื่องของ หรือพยายามถอดซอร์สโค้ดจากรูปภาพ/ซอฟต์แวร์

  GoDaddy อาจให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามตามที่จำเป็นต่อการให้ภาพ/ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อโดเมนที่เชื่อมโยงกับหน้าตัวสร้างเว็บไซต์ GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเลิกใช้บทบัญญัติของภาพ/ซอฟต์แวร์ได้ตลอดเวลา และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมานี้

  GoDaddy ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับภาพ/ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ให้บริการร่วมกับการบริการ และไม่รับผิดหรือไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งดังกล่าวโดยชัดแจ้ง

  คุณรับทราบและยินยอมว่า คุณจะคุ้มครอง ปกป้อง จ่ายค่าชดเชยและไม่สร้างความเสียหายให้กับ GoDaddy จากและต่อการอ้างสิทธิ์ทั้งหมดซึ่งกำหนดขึ้นหรือรับผิดโดย GoDaddy ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเกิดขึ้นจากคุณ หรือการใช้รูปภาพ/ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามในทางที่ผิด  คุณรับทราบและยินยอมว่า ผู้ให้บริการรูปภาพ/ซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม หรือบุคคลที่สามซึ่งได้รับผลประโยชน์จากข้อตกลงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้สิทธิ์ของตนภายใต้ข้อตกลงนี้

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับ Mapbox  คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้ Mapbox ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่มีอยู่ ที่นี่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้ใน Cronofy  คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้ Cronofy ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่ได้แจ้งไว้ ที่นี่ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้กับ Google My Business  คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้ Google My Business ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้: (i) ข้อกำหนดในการให้บริการ Google ที่ได้แจ้งไว้ที่นี่ (ii) ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Google My Business ที่ได้แจ้งไว้ที่นี่ และ (iii) Google Guidelines สำหรับการแสดงถึงการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจบน Google ที่ได้แจ้งไว้ที่นี่ ซึ่งทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้กับ OpenTable ในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี เม็กซิโก ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา ฮ่องกง สิงคโปร์ คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้ OpenTable ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่ได้แจ้งไว้ที่นี่ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้กับ ChowNow ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้ ChowNow ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่ได้แจ้งไว้ ที่นี่ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้กับ IDX Broker ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเม็กซิโก คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้ IDX Services ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่ได้แจ้งไว้ ที่นี่ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

  คุณรับทราบและยอมรับว่า ผู้ให้บริการบุคคลภายนอก (และบริษัทในเครือและผู้จัดหาสินค้า) จะไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับรูปภาพ/ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ และปฏิเสธความรับผิด หรือความเสียหายใดๆ (ไม่ว่าทางตรงทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง) อย่างชัดแจ้งที่เกิดจากการใช้รูปภาพ/ซอฟต์แวร์ คุณรับทราบและยอมรับว่ารูปภาพ/ซอฟต์แวร์จะได้รับการสนับสนุนจากเราและไม่ใช่จากผู้ให้บริการบุคคลภายนอก (หรือบริษัทในเครือหรือผู้จัดหาสินค้า) นอกจากนี้แล้วคุณยังรับทราบและยอมรับว่า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการและคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือด้วยการสมัครใช้งานแบบชำระเงินใดๆ และ/หรือด้วยบัญชีที่คุณลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม การยกเลิกของคุณต่อข้อตกลงนี้ หรือการถอดซอฟต์แวร์ออกจากการบริการจะไม่ยกเลิก หรือยุติการให้บริการต่อการสมัครใช้งานแบบชำระเงินของคุณ และ/หรือบัญชีที่ลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หากคุณต้องการหยุดรับการบริการที่คุณได้สั่งซื้อไว้โดยตรงจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงอยู่กับการบริการ คุณต้องปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้โดยบุคคลที่สาม

 25. ชื่อเรื่องและหัวข้อ ข้อตกลงที่แยกจากกัน การเป็นโมฆะบางส่วน
 26. ชื่อเรื่องและหัวข้อในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้อ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์หรือตีความข้อตกลงของฝ่ายต่างๆ ที่ขัดจากที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม ข้อตกลงและข้อสัญญาแต่ละข้อในสัญญาฉบับนี้จะถูกตีความโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นข้อตกลงและข้อสัญญาที่แยกและเป็นอิสระออกจากกัน หากศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินว่าข้อกำหนดใดๆ (หรือส่วนของข้อกำหนดเอง) ของข้อตกลงนี้เป็นการผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับ ข้อกำหนดที่เหลือ (หรือบางส่วนของข้อกำหนด) ของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบและจะถือว่ามีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

 27. คำนิยาม ข้อขัดแย้ง
 28. นิยามคำที่ใช้แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงื่อนไขการให้บริการสากล ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติในสัญญาฉบับนี้และบทบัญญัติในสัญญาเงื่อนไขการให้บริการสากล ให้ใช้บทบัญญัติในสัญญาฉบับนี้