นโยบายการจดทะเบียน .GoDaddy

ปรับปรุงล่าสุด: 7 กันยายน 2016
พันธกิจและจุดประสงค์ 

พันธกิจหรือจุดประสงค์ของ .GoDaddy นั้นคือการคุ้มครองแบรนด์และการใช้งานภายในอย่างสุดความสามารถ รวมถึงมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการมอบเว็บไซต์ .GoDaddy ใดๆ ที่ให้ความมั่นใจแก่ผู้เข้าชมได้ว่าพวกเขานั้นกำลังติดต่อกับ GoDaddy อย่างแท้จริง ไม่ใช่นักต้มตุ๋น นอกจากนี้ ผู้เข้าชมยังจะได้มีโอกาสสัมผัสแบรนด์ GoDaddy ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และการบริการที่ได้คุณภาพ

คุณสมบัติในการจดทะเบียน

การจดทะเบียนใน .GODADDY TLD และการควบคุมรายการทะเบียน DNS ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าว จะมีข้อจำกัดสำหรับ GoDaddy บริษัทในเครือ และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามที่ระบุไว้ และอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดที่ 13 ของข้อตกลงการจดทะเบียน

นอกจากนี้แล้ว GoDaddy จะใช้การจดทะเบียนในการดำเนินการกับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้องบังคับของบริการรายการทะเบียน เช่น การสร้างเว็บไซต์ การโปรโมทบริการที่อยู่ภายใต้แบรนด์ GoDaddy และการพัฒนาการคุ้มครองแบรนด์และการจดจำแบรนด์ได้ให้ดียิ่งขึ้น

การจัดสรรชื่อโดเมน

ชื่อโดเมนจะได้รับการจัดสรรโดย GoDaddy และบริษัทในเครือ รวมถึงผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันกับ ICANN นโยบายการจดทะเบียนนี้และนโยบาย ICANN

ชื่อที่จอง

GoDaddy ให้การบริการในสองคุณลักษณะ คือ ภายใต้ชื่อของประเทศหรือเขตติดแดน และอยู่ภายใต้นโยบาย ICANN รวมถึงสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายได้ตลอดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามนโยบาย ICANN ที่อาจกำหนดขึ้นใหม่ในอนาคต