GoDaddy

ข้อตกลงโฮสติ้ง

ปรับปรุงล่าสุด: 14/1/2563

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณและการเยียวยา

1. คำจำกัดความเกี่ยวกับการบริการ

เรามีแผนการสนับสนุนและการบริการโฮสติ้งหลายรูปแบบ:

เว็บโฮสติ้ง แผนเว็บโฮสติ้งจะจัดวางเว็บไซต์ของคุณไว้บนหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ โดยจะมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับลูกค้าหลายรายบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน แต่เว็บไซต์ของคุณจะมีที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกับเว็บไซต์อื่น (DNS)

โฮสติ้งธุรกิจ สำหรับแผนโฮสติ้งภายใต้การจัดการ คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการมี VPS หรือเซิร์ฟเวอร์เฉพาะของคุณเอง แต่เราจะดูแลจัดการเซิร์ฟเวอร์ให้คุณ รวมถึงการตั้งค่าแผงควบคุมของคุณ รอบการแพตช์และการสำรองข้อมูล

โฮสติ้ง WordPress ภายใต้การจัดการ แผนโฮสติ้ง WordPress ภายใต้การจัดการมอบประสบการณ์ในการสร้างและจัดการเว็บไซต์ WordPress ที่มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมสูงสุด เราจัดการงานบริหารโฮสติ้งขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึง การติดตั้ง WordPress การสำรองข้อมูลทุกวันโดยอัตโนมัติ การอัปเดตข้อมูลสำคัญๆ บน WordPress และการแคชในระดับเซิร์ฟเวอร์

Virtual Private Server (“VPS”) แผน VPS จะจัดวางเว็บไซต์ของคุณไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกับลูกค้ารายอื่นๆ แต่คุณจะต้องมีสิทธิ์ในการควบคุมพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยสมบูรณ์ และสามารถกำหนดค่าอินสแตนซ์เสมือนบนเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างครบถ้วน คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าใช้งานในฐานะผู้ดูแลระบบ (รูท) และสิทธิ์เข้าใช้งานที่อยู่ IP เฉพาะ

เซิร์ฟเวอร์เฉพาะ แผนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะจะจองเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดไว้ให้กับบัญชีและการใช้งานของคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น คุณจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้แบนด์วิดท์ หน่วยความจำ และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆ และประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์จะไม่ได้รับผลกระทบจากปริมาณการใช้งานและรูปแบบการใช้งานของลูกค้าอื่น

การสนับสนุน WP Premium แผนการสนับสนุน WP Premium สามารถช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับงานแบบรายเดือนของคุณที่จะนำมาใช้เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเราในการจัดการกับเรื่องต่างๆ บนเว็บไซต์ WordPress ดังต่อไปนี้: การดูแลปรับปรุงธีม การพัฒนา WordPress การจัดการฐานข้อมูล การประเมินเว็บไซต์ และการอัปเดตงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ แผนเหล่านี้รองรับแผนโฮสติ้ง ใดๆ ที่นำเสนอ รวมถึงบริการโฮสติ้งจากบุคคลภายนอก

การสนับสนุนภายใต้การจัดการ แผนการสนับสนุนภายใต้การจัดการ คือ แผนการสมัครใช้งานแบบรายเดือนที่จะมอบสิทธิ์ใช้งานรูท/บริหารจัดการไปยังการบริการและ Plesk หรือ cPanel โดยที่เราจัดการเรื่องการแพตช์หลัก การรักษาความปลอดภัย การเฝ้าติดตามและการสำรองข้อมูล การกำหนดค่าและการติดตั้งเพิ่มเติมสามารถทำได้ โดยมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม
การสนับสนุนที่จัดการเต็มรูปแบบ แผนการสนับสนุนที่จัดการเต็มรูปแบบ คือ แผนการสมัครใช้งนแบบรายเดือนที่จะมอบตัวเลือกให้คุณเปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งานรูท/บริหารจัดการ และเราจะจัดการเรื่องการแพตช์หลัก การรักษาความปลอดภัย การเฝ้าติดตามและการสำรองข้อมูล โดยที่จะมีบริการจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมรวมไว้ในการสมัครใช้งานนี้

การสนับสนุนโฮสติ้งพรีเมียม/การบริการจากผู้เชี่ยวชาญ การสนับสนุนโฮสติ้งพรีเมียม/การบริการโดยผู้เชี่ยวชาญ (“การบริการโดยผู้เชี่ยวชาญ”) คือ บริการสนับสนุนแบบเลือกได้เองที่เพิ่มเติมเข้ามาซึ่งสามารถเลือกรับบริการได้ เมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว การบริการจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้สามารถช่วยเหลือคุณได้ หากคุณต้องการรับความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์สำหรับงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนฐานข้อมูล การกำหนดค่าไฟร์วอลล์ หรือการย้ายเนื้อหา

การสำรองข้อมูลโฮสติ้ง การสำรองข้อมูลโฮสติ้งและบริการกู้คืนข้อมูลจะบันทึกไฟล์เว็บไซต์ทั้งหมดของคุณไปยังระบบคลาวด์วันละครั้ง บริการสำรองข้อมูลและการคืนค่าเหล่านี้มีให้บริการในแผนเว็บไซต์โฮสติ้ง และอาจมีให้บริการในแผนบริการโฮสติ้งอื่นๆ โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม


2. ข้อจำกัดและการยกเลิกบัญชี

การโยกย้ายเซิร์ฟเวอร์ คุณรับทราบและยอมรับว่าเป็นปกติของธุรกิจที่อาจมีความจำเป็นสำหรับเราที่จะต้องทำการโยกย้ายเซิร์ฟเวอร์ของเรา ด้วยเหตุนี้ ถึงแม้ว่าคุณจะมี IP เฉพาะ คุณก็อาจจะได้รับหมายเลข IP ที่แตกต่างจากเดิม เราไม่รับประกันว่า คุณจะยังคงสามารถใช้หมายเลข IP เดิมของคุณที่ได้รับตลอดไป

การยุติการใช้บริการโฮสติ้ง คุณรับทราบและยอมรับว่า เมื่อครบกำหนดหรือสิ้นสุดบริการโฮสติ้งของคุณ คุณต้องยุติการใช้บริการโฮสติ้งและละทิ้งการใช้ที่อยู่ IP และชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ได้กำหนดให้คุณในการเชื่อมต่อกับบริการโฮสติ้งดังกล่าว รวมทั้งการชี้ระบบชื่อโดเมน (“DNS”) สำหรับชื่อโดเมนของคุณไปจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา ก่อนที่จะยุติการใช้บริการโฮสติ้ง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการย้ายเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์ออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา เราจะไม่โอนหรือ FTP เนื้อหาเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณให้กับผู้ให้บริการรายอื่น หากคุณไม่สามารถย้ายเนื้อหาเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราก่อนที่จะมีการยกเลิกบริการ เราจะลบเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมดออก และเราจะไม่สามารถจัดหาสำเนาของเนื้อหาดังกล่าวได้

ฟรีเครดิตผลิตภัณฑ์ เมื่อมีการยกเลิกการให้บริการโฮสติ้ง ผลิตภัณฑ์ฟรีทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการโฮสติ้งจะได้รับการยกเลิกหรือเพิกถอน

การแจ้งให้ทราบถึงรูปภาพที่ได้รับสิทธิ์ใช้งานในการย้ายหรือส่งออก (หากมีอยู่) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตที่บังคับใช้ ภาพที่มีให้และที่ได้รับสิทธิ์ใช้งานสำหรับการใช้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าที่โฮสต์ GoDaddy เท่านั้น และอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามและข้อบังคับการให้สิทธิ์ใช้งาน ภายใต้ขอบเขตที่คุณต้องการส่งออกหรือย้ายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โฮสต์ไว้ของคุณไปยังผู้ให้บริการอื่น (หากมีตัวเลือก) ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวที่ต้องแน่ใจถึงความต่อเนื่องของสิทธิ์ในการใช้งานภาพถ่ายใดๆ ที่รวมอยู่ในที่นี้ และคุณรับทราบรวมถึงยินยอมว่า GoDaddy ไม่รับประกันและไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเคลมผลลัพธ์ที่เกิดจากความต่อเนื่องในการใช้งานภายหลังจากการย้าย และ/หรือการยุติการใช้งาน (ไม่ว่าอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นก่อน)

พื้นที่ในการจัดเก็บ จำนวนรวมของพื้นที่ในการจัดเก็บที่ใช้งานได้สำหรับบริการโฮสติ้งเฉพาะของคุณอาจแตกต่างไปจากพื้นที่ที่แสดง เนื่องจากมีพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับระบบปฏิบัติการ ไฟล์ระบบ และไฟล์สนับสนุนอื่นๆ ด้วย


3. ภาระผูกพันของคุณ การรับรองและการรับประกัน

เหตุผลสนับสนุน คุณรับทราบและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะรับทราบเหตุผลเกี่ยวกับการใช้บริการโฮสติ้งของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุผลที่คุณซื้อที่อยู่ IP และคุณมีหน้าที่ที่จะให้ข้อมูลใดๆ และทั้งหมดที่เราขอเพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบถึงเหตุผลดังกล่าว เกี่ยวกับการซื้อดังกล่าว คุณรับทราบและยินยอมว่า ชื่อและเหตุผลของคุณอาจถูกเปิดเผยต่อรายการทะเบียนบางอย่าง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงรายการทะเบียนอเมริกันของตัวเลขอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายที่ประกาศโดยรายการทะเบียนดังกล่าวใดๆ และทั้งหมด และข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนบนฐานข้อมูล Whois

กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมและการคุกคามอื่นๆ คุณยอมรับและตกลงว่าคุณไม่อาจใช้เซิร์ฟเวอร์ของเราและเว็บไซต์ของคุณในฐานะแหล่งข้อมูล สื่อกลาง ที่อยู่การตอบกลับ หรือที่อยู่ปลายทางสำหรับ ระเบิดอีเมล การฟลัดชุดข้อมูลอินเทอร์เน็ต การทำให้ชุดข้อมูลเสียหาย การปฏิเสธการให้บริการ หรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ ที่คุกคามเสถียรภาพของเครือข่ายของเรา หรือจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ หรือเป็นเหตุให้เกิดการหยุดชะงักของการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ GoDaddy ลูกค้าของเรา หรือบุคคลที่สาม ห้ามเจาะเข้าเซิร์ฟเวอร์อย่างผิดกฎหมาย หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการลบเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเจาะข้อมูลหรือการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลดังกล่าว ห้ามใช้เว็บไซต์ของคุณเป็นเกตเวย์ที่ไม่ระบุชื่อ เราห้ามใช้ซอฟต์แวร์หรือสคริปต์ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของเราที่จะทำให้เซิร์ฟเวอร์โหลดเกินกว่าระดับที่เหมาะสมตามที่เราได้กำหนดไว้ คุณยอมรับว่าเราสงวนสิทธิ์ในการลบเว็บไซต์ของคุณเป็นการชั่วคราวหรือถาวรจากเซิร์ฟเวอร์ของเราได้ หากคุณละเมิดข้อตกลงการให้บริการนี้และ/หรือมีกิจกรรมที่เป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพของเครือข่ายของเรา คุณรับทราบและยอมรับว่าเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีโฮสติ้งของคุณอาจถูกลบออก หากมีเว็บไซต์ที่ละเมิดข้อตกลงการบริการนี้ นอกจากนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่า GoDaddy สงวนสิทธิ์ในการสแกนบัญชีโฮสติ้งของคุณเพื่อตรวจสอบเนื้อที่ไม่เหมาะสม (เช่น มัลแวร์) และในกรณีที่ค้นพบเนื้อหาดังกล่าว เราอาจต้องลบออกตามความเหมาะสมภายใต้ดุลยพินิจของ GoDaddy เพื่อจุดประสงค์แห่งการรักษาความปลอดภัย

นอกเหนือจากกฎทั่วไปในการดำเนินการที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการสากลของเรา คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการที่ไม่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้บริการโฮสติ้งเพื่อ: (1) พยายามหลอกลวงบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอัตลักษณ์ แหล่งข้อมูล หรือต้นฉบับของการสื่อสารใดๆ (2) แทรกแซง ทำให้เสียหาย หรือพยายามให้ได้มาซึ่งสิทธิ์เข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย หรือบัญชีซึ่งคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง หรือระดับที่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต หรือ (3) ใช้เซิร์ฟเวอร์ของคุณเป็นรีเลย์แบบเปิด หรือเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

เราไม่อนุญาตให้ใช้การบริการ DNS แบบเรียกซ้ำสาธารณะบนเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ของเรา ต้องมีการรักษาความปลอดภัยแก่เซิร์ฟเวอร์ DNS แบบเรียกซ้ำทุกเซิร์ฟเวอร์ เพื่ออนุญาตเฉพาะเครือข่ายภายในเข้าใช้งานได้ หรือเพื่อจำกัดเฉพาะกลุ่มที่อยู่ IP เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงได้ เราคอยตรวจตราถึงการมีอยู่ของบริการ DNS แบบเรียกซ้ำสาธารณะ และขอสงวนสิทธิ์ในการลบเซิร์ฟเวอร์ใดๆ จากเครือข่ายที่ละเมิดข้อบังคับนี้

พื้นที่จัดเก็บและการรักษาความปลอดภัย คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินมาตรการเพื่อ: (1) ป้องกันการสูญเสียหรือความเสียหายกับเนื้อหาในเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ (2) รักษาการจัดเก็บและทำสำเนาสำรองของเนื้อหาในเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และ (3) ให้มั่นใจในความปลอดภัย ความลับ และความสมบูรณ์ของเนื้อหาในเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่ส่งผ่านหรือเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา

เซิร์ฟเวอร์ของเราไม่ใช่ที่เก็บข้อมูลถาวร และเราจะไม่รับผิดใดๆ ต่อคุณหรือบุคคลอื่นใด หากเกิดการสูญหาย ความเสียหาย หรือการทำลายเนื้อหาใดๆ ของคุณ บริการโฮสติ้งไม่ได้มีเจตนาที่จะต้องให้ผู้ใช้อยู่ในสภาวการณ์ที่ต้องปฏิบัติอย่างสอดคล้อง PCI (อุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน) หรือ HIPAA (พระราชบัญญัติการถือครองประกันสุขภาพและการรับผิด) ดังนั้นจึงไม่ควรใช้หรือพิจารณาบริการโฮสติ้งว่าเป็นข้อกำหนดดังกล่าว คุณจะต้องไม่ใช้บริการในทางใดๆ ภายใต้ดุลยพินิจของเรา ที่จะทำให้การทำงาน หรือการดำเนินงานการบริการ หรือใช้อุปกรณ์ของเรา ซึ่งอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นำมาใช้เป็นตัวอย่างและอย่างไม่มีการจำกัด คุณจะต้องไม่ใช้บริการโฮสติ้งเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ (1) พื้นที่หรือเครื่องมือสำหรับการวางหรือจัดเก็บไฟล์ที่เก็บถาวร และ/หรือ (2) การวางหรือจัดเก็บข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์อื่นๆ ได้ คุณรับทราบและยินยอมว่า เรามีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตรวจสอบนิติวิทยาศาสตร์ ในกรณีที่พบว่ามีการบุกรุกเซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีของคุณ

เนื้อหาในเว็บไซต์/เซิร์ฟเวอร์ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหา อัปเดต อัปโหลดและดูแลเว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ รวมถึงไฟล์ เพจ ข้อมูล งาน ข่าวสาร และ/หรือวัสดุใดๆ บน ภายใน ที่แสดงอยู่ เชื่อมโยงไว้ หรือส่งผ่านไป ได้มา หรือผ่านเว็บไซต์ หรือเซิฟร์เวอร์ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เครื่องหมายการค้าหรือการบริการ รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพประกอบ กราฟิก คลิปเสียง คลิปวิดีโอ อีเมลหรือข้อความอื่นๆ แท็กเมต้า ชื่อโดเมน ซอฟต์แวร์และข้อความ คุณรับทราบและยินยอมว่า หากมีการจัดหาความช่วยเหลือทางเทคนิคให้กับคุณ อาจมีเหตุจำเป็นที่พนักงานฝ่ายสนับสนุนของเราต้องแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือลบเนื้อหาออกจากผลิตภัณฑ์ที่โฮสต์ไว้ของคุณ เนื้อหาบนเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะต้องมีชื่อโดเมนที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ หรือที่ลงทะเบียนในนามของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับการบริการโฮสติ้ง

หากมีการกำหนดการเข้าใช้งานเว็บไซต์โฮสติ้งของบุคคลภายนอกไว้ในข้อกำหนดของการบริการใดๆ คุณต้องแสดงให้เห็นและรับประกันว่าคุณได้รับอนุญาตในการมอบสิทธิ์แก่เรา เพื่อเข้าใช้งานบัญชีโฮสติ้งของบุคคลภายนอกเพื่อจุดประสงค์แห่งข้อตกลงการให้บริการนี้ คุณยินยอมว่าจะคงไว้ซึ่งข้อสัญญาและกฎหมายอื่นใดๆ หรือความรับผิดชอบในการดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีโฮสติ้งของบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว

หากคุณร้องขอให้เราติดตั้งซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก (ที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริการโฮสติ้ง คุณรับรองและรับประกันว่า (1) คุณมีสิทธิที่จะใช้และติดตั้งซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก (2) คุณได้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตบังคับสำหรับซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก และ (3) ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกไม่ได้และจะไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ


4. ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเว็บ โฮสติ้งธุรกิจและโฮสติ้ง WordPress ภายใต้การจัดการ

ข้อจำกัดของพื้นที่จัดเก็บและแผน แผนเว็บโฮสติ้งและโฮสติ้ง WordPress ทั้งหมด รวมถึงแผนที่มอบพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตไม่เกิน 250,000 ดัชนีโหนดต่อบัญชี สำหรับบัญชีโฮสติ้ง Linux® หรือ 500,000 ไฟล์และโฟลเดอร์ต่อบัญชี สำหรับบัญชีโฮสติ้ง Windows® อีกทั้งยังจำกัดไม่ให้แผนมีเกินกว่า 1,000 ตารางต่อฐานข้อมูล และต้องไม่เกินกว่าหนึ่งจิกะไบต์ของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต่อฐานข้อมูล บัญชีหรือฐานข้อมูลใดๆ ที่เกินกว่าขีดจำกัดเหล่านี้อาจทำให้มีการแจ้งเตือนถึงการละเมิดเครือข่าย จะจำเป็นจะต้องลดจำนวนของดัชนีโหนด ไฟล์และโฟลเดอร์ ตารางหรือจิกะไบต์ลง (แล้วแต่กรณี) หรืออาจต้องถูกระงับชั่วคราวหรือถาวร ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว แผนโฮสติ้ง Linux ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่อไปนี้: ไม่เกินกว่า ก) 25% ของหนึ่งคอร์ซีพียู ข) แรม 512 MB ค) การเชื่อมต่อ 100 เว็บไซต์ ง) 100 กระบวนการที่ทำงานอยู่ จ) 1 MB/วินาที Disk I/O ในกรณีที่มีการใช้งานเกินกว่าขีดจำกัดเหล่านี้ เว็บไซต์ของคุณอาจทำงานช้าลง หรืออาจไม่สามารถทำงานได้จนกว่าจะมีการเพิ่มทรัพยากร ทั้งนี้ สามารถเพิ่มทรัพยากรได้โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม

อาจใช้โฮสติ้ง WordPress ได้สำหรับโฮสต์เว็บไซต์ WordPress เท่านั้น อนุญาตให้ติดตั้ง WordPress เดียวต่อเว็บไซต์เท่านั้น หากพบว่ามีบัญชีโฮสติ้ง WordPress ใดๆ ที่กำลังโฮสต์ไว้กับเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ WordPress อาจทำให้มีการแจ้งเตือนถึงการละเมิดเครือข่าย และจำเป็นจะต้องลบเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ WordPress ออก หรืออาจต้องถูกระงับชั่วคราวหรือถาวร ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ คุณอาจจำเป็นต้องซื้อแผนโฮสติ้งที่เหมาะสม เพื่อโฮสต์เว็บไซต์ที่ไม่ใช่ WordPress ที่คุณต้องการที่จะโฮสติ้งกับเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ WordPress นั้นต่อบนเครือข่ายของเรา

เครดิตโฮสติ้งแบบทดลองใช้ฟรีอยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่อไปนี้: ไม่เกินกว่า ก) 25% ของหนึ่งคอร์ซีพียู ข) แรม 256 MB ค) การเชื่อมต่อ 10 เว็บไซต์ ง) 100 กระบวนการที่ทำงานอยู่ จ) .5 MB/วินาที Disk I/O ฉ) 50,000 ดัชนีโหนด ช) พื้นที่ว่างบนดิสก์ 1 GB ซ) แบนด์วิดท์รายเดือน 10 GB ในกรณีที่มีการใช้งานเกินกว่าขีดจำกัดเหล่านี้ เว็บไซต์ของคุณอาจทำงานช้าลง หรืออาจไม่สามารถทำงานได้จนกว่าจะมีการเพิ่มทรัพยากร อาจต้องเพิ่มทรัพยากร โดยการอัปเกรดไปเป็นแผนแบบจ่ายเงินล่วงหน้า

คุณรับทราบและยินยอมว่า UDP ขาเข้าไม่รองรับในสภาวการณ์โฮสติ้งที่ใช้งานร่วมกัน

เนื้อหาในเว็บไซต์/เซิร์ฟเวอร์ ห้ามไม่ให้เว็บไซต์ของคุณมีเนื้อหาดังต่อไปนี้: (1) สคริปต์โฮสติ้งภาพที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อสามารถอัปโหลดภาพเพื่อแสดงผลบนเว็บไซต์อื่น (คล้ายกับ Photobucket หรือ Tinypic) (2) บริการโฆษณาแบนเนอร์เพื่อแสดงผลบนเว็บไซต์ หรืออุปกรณ์อื่น (แบนเนอร์โฆษณาเชิงพาณิชย์แบบสลับเปลี่ยนได้) (3) การทิ้งไฟล์/สคริปต์มิเรอร์ ที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อสามารถอัปโหลดไฟล์ให้ผู้อื่นดาวน์โหลดได้ (คล้ายกับ rapidshare) (4) สตรีมมิ่งเสียงในเชิงพาณิชย์ (มากกว่าหนึ่งหรือสองสตรีม) (5) สคริปต์อีเมลปุ่มกด ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุที่อยู่อีเมลของผู้รับได้ (6) เกตเวย์ SMS ไม่ระบุชื่อหรือกลุ่ม (7) การสำรองข้อมูลของเนื้อหาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์อื่น (8) เครื่องติดตาม Bittorrent หรือ (9) สคริปต์ใดๆ ที่ทำให้ลดประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ หรือสภาพแวดล้อมเครือข่ายของเรา

พื้นที่ว่างดิสก์แบบไม่จำกัด/แบนด์วิดท์/แผนเว็บไซต์ แผนเว็บโฮสติ้งและแผนโฮสติ้ง WordPress ได้รับการออกแบบให้โฮสต์เว็บไซต์ส่วนตัว เว็บไซต์ธุรกิจขนาดเล็ก และเว็บไซต์องค์กรส่วนใหญ่ และด้วยเหตุนี้เราจึงให้แบนด์วิดท์ไม่จำกัด และบางแผนให้พื้นที่ดิสก์และเว็บไซต์ไม่จำกัด นั่นหมายความว่า เราไม่ได้กำหนดขีดจำกัดของจำนวนแบนด์วิดท์ เว็บไซต์ หรือพื้นที่ดิสก์ที่คุณอาจใช้ในการดำเนินงานของเว็บไซต์ของคุณตามข้อตกลงการให้บริการนี้ ในกรณีที่แบนด์วิดท์ จำนวนเว็บไซต์ หรือพื้นที่ดิสก์ของคุณมีความเสี่ยงต่อความเสถียร ประสิทธิภาพ หรือช่วงเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์ การจัดเก็บข้อมูล เครือข่าย หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นของเรา คุณอาจจำเป็นต้องอัปเกรดเป็น VPS หรือเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ หรือเราอาจต้องดำเนินการจำกัดทรัพยากรที่เว็บไซต์ของคุณกำลังใช้งานอยู่

บริการตัวช่วยเพิ่มความเร็วเว็บไซต์ บริการตัวช่วยเพิ่มความเร็วเว็บไซต์ของเรา (“ตัวช่วยเพิ่มความเร็วเว็บไซต์”) ให้เครือข่ายสำหรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ (CDN) ซึ่งถูกออกแบบมาให้เว็บไซต์ของคุณทำงานที่ประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการแคชและการกระจายความปลอดภัยของเนื้อหาเว็บไซต์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ คุณรับทราบและตกลงว่าเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณจะถูกจัดเก็บอยู่ในที่ต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา คุณรับทราบและตกลงว่าตัวช่วยเพิ่มความเร็วเว็บไซต์อาจถูกยกเลิกหรือระงับการใช้งานในเวลาใดๆ ก็ได้ และการมีส่วนร่วมของคุณเป็นเรื่องที่มีสิทธิ์ตามรายละเอียดด้านล่าง

สิทธิ์ใช้งาน WHMCS ในกรณีที่คุณเพิ่มสิทธิ์ใช้งาน WHMCS ลงในแผนโฮสติ้งธุรกิจของคุณ ถือว่าคุณได้ยินยอมที่จะมีข้อผูกมัดกับ เงื่อนไขการใช้บริการ WHMCS และข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งได้ระบุไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในที่นี้

เพื่อที่จะมีสิทธิ์ในการใช้ Website Accelerator คุณรับทราบและตกลงว่าที่คุณได้ดำเนินการและจะรักษาการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่อไปนี้ (1) เว็บไซต์ของคุณต้องโฮสต์อยู่ใน Phoenix, AZ (2) ชื่อโดเมนและโฮสติ้งจะต้องอยู่ในบัญชีเดียวกัน (3) คุณต้องมี DNS กับเรา (4) คุณต้องไม่ใช้ DNSSEC (5) คุณอาจไม่มี หรือเพิ่ม SSL Certificate ถ้าคุณเพิ่ม SSL และเปิดการใช้งาน CDN, SSL Certificate จะไม่ทำงาน (6) คุณต้องมีแผนเว็บโฮสติ้งแบบระดับสุดยอด และ (7) คุณไม่สามารถเปลี่ยนระบบปฏิบัติการได้

แผนโฮสติ้งของคุณอาจมอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน ManageWP แก่คุณ ManageWP คือ ส่วนเฝ้าคุมการจัดการเว็บไซต์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการเว็บไซต์ได้ไม่จำกัดจำนวน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เป็นเครื่องมือจัดการ การตรวจสอบ การสำรองข้อมูล การใช้ประโยชน์ การเผยแพร่ และรักษาความปลอดภัย คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้ ManageWP ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่มีอยู่ที่นี่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง


5. ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับ VPS และโฮสติ้งเฉพาะ

การเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์ หากคุณซื้อ MS SQL หรือการสำรองข้อมูลภายใต้การจัดการ เท่ากับคุณอนุญาตให้เราล็อกอินเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตั้งและกำหนดค่า MS SQL หรือ การสำรองข้อมูลภายใต้การจัดการนั้น

ที่อยู่ IP คุณรับทราบและตกลงว่า คุณจะต้องเริ่มใช้ที่อยู่ IP ของคุณที่ได้ซื้อไปอย่างน้อยร้อยละเก้าสิบ (90%) ภายในสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่ที่ได้กำหนดที่อยู่ IP ดังกล่าวให้กับคุณ ในกรณีที่คุณไม่ได้เริ่มใช้ที่อยู่ IP ที่กำหนดให้กับคุณอย่างน้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ (90%) ภายในสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่ได้กำหนดที่อยู่ IP ให้ เท่ากับคุณรับทราบและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะเรียกคืนที่อยู่ IP ใดๆ ที่ไม่มีการใช้งานได้

การสำรองข้อมูล FTP เรามีบริการสำรองข้อมูล FTP โดยมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม คุณรับทราบและตกลงว่า การซื้อการสำรองข้อมูล FTP อาจทำให้คุณต้องหยุดการให้บริการเพื่อทำการติดตั้งและบำรุงรักษานานขึ้น คุณยังรับทราบและตกลงว่า ในการใช้บริการการสำรองข้อมูล FTP คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้พื้นที่ดิสก์และแบนด์วิดท์สูงสุดตามแผนที่คุณซื้อ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการให้บริการนี้ เราจะใช้ความพยายามในเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสมเพื่อให้บริการการสำรองข้อมูล FTP ยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงต่อวัน เจ็ด (7) วันต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงการให้บริการนี้ คุณรับทราบและยินยอมว่า ในบางครั้งคุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึง หรือใช้งานการให้บริการการสำรองข้อมูล FTP ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (1) ความผิดปกติของอุปกรณ์ (2) ขั้นตอนการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่เราจะดำเนินการเป็นครั้งคราว หรือ (3) สาเหตุต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราหรือที่ไม่ได้มีเหตุผลอันควรที่สามารถคาดการณ์ได้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การหยุดชะงักหรือความล้มเหลวของการสื่อสารโทรคมนาคม หรือการเชื่อมโยงสัญญาณดิจิตอล การโจมตีเครือข่ายจากผู้หวังร้าย การแออัดของเครือข่าย หรือความล้มเหลวอื่นๆ การสำรองข้อมูล FTP อาจไม่ได้ให้บริการในทุกแผนโฮสติ้ง

ส่วนเสริมการปรับแต่ง เรามีหลายตัวเลือกสำหรับการกำหนดค่า (“ส่วนเสริมการปรับแต่ง”) โดยมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม การให้บริการส่วนเสริมสำหรับการกำหนดค่าโดยเฉพาะนี้จะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจโฮสติ้งที่คุณซื้อ แต่อาจมีแผงควบคุม ฐานข้อมูล ไฟร์วอลล์ภายนอก หรือ RAID รวมอยู่ในแพ็กเกจ คุณรับทราบและตกลงว่าการติดตั้งกำหนดค่าเพิ่มเติมจะใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ของคุณ อาจต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมเพิ่มเติม จะต้องให้เราติดตั้งซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม (ที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สาม หรือซอฟต์แวร์กำหนดเองที่พัฒนาโดยภายใน ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และในบางกรณีอาจจะจำกัดรุ่นของซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามสำหรับการใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ซอฟแวร์ของบุคคลที่สาม ฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สาม และซอฟต์แวร์กำหนดเองที่พัฒนาโดยภายใน จะได้รับการสนับสนุนจากเรา หากคุณต้องการที่จะยกเลิก RAID คุณจะต้องยกเลิกเซิร์ฟเวอร์ของคุณและซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก่อน

Plesk ในกรณีที่คุณเพิ่ม Plesk ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณตกลงที่จะผูกพันตาม Plesk EULA ซึ่งได้รวมไว้เป็นการอ้างอิงในที่นี้

cPanel ในกรณีที่คุณเพิ่ม cPanel ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณตกลงที่จะผูกพันตาม cPanel EULA ซึ่งในที่นี่เป็นการอ้างถึงที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการใช้ cPanel อย่างเป็นธรรม: นโยบายนี้เป็นแนวทางในการทำความเข้าใจการใช้บริการของเราตามเจตนารมณ์ และเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์และการใช้งานในทางที่ผิดสำหรับคุณลักษณะที่เสนอให้ในแผนของเราอย่างไม่จำกัด VPS และโฮสติ้งเฉพาะพร้อม cPanel เสนอจำนวนบัญชีให้ไม่จำกัด แม้เราจะไม่ต้องการกำหนดขีดจำกัดเป็นพิเศษ แต่เพื่อใช้เป็นแนวทาง เรากำหนดว่าจำนวนบัญชีสูงสุด 100 บัญชีเป็นการใช้งานปกติที่สมเหตุสมผล เราจะประเมินการใช้งานของคุณเปรียบเทียบกับระดับการใช้งานทั่วไปของผู้ใช้อื่นๆ ในกรณีที่คุณใช้เกินกำหนดนี้ GoDaddy อาจใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการประเมินค่าใช้จ่ายในการใช้งานส่วนที่เกินกำหนดหรือจำกัดจำนวนบัญชีที่จะสร้างเพิ่มเติม หากเป็นไปได้ GoDaddy จะแจ้งให้ทราบถึงการใช้งานมากกว่าปกติของคุณ


6. ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับแผนสนับสนุน

การสนับสนุนแบบพรีเมียมสำหรับ WordPress (“WP”) หากคุณเลือกที่จะใช้บริการสนับสนุนของ WP Premium (ไม่ว่าจะเพื่อการสมัครใช้งานหรือการใช้บริการแบบครั้งเดียว) เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ หรือทั้งหมดสำหรับการให้บริการดังกล่าวก่อนที่จะเริ่มต้นการดำเนินการใดๆ ทุกการบริการ ทั้งการสมัครใช้งานและใช้งานครั้งเดียวจะแสดงว่าเป็น “การให้บริการด้วยความพยายามที่ดีที่สุด” แม้ว่าหลังจากที่ได้ใช้ทุกขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ตาม เรายังไม่อาจแก้ไขบางปัญหาได้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อและจะไม่ให้ความช่วยเหลือกับปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นเกินกว่าสิบสี่วันของการใช้บริการการสนับสนุน WP Premium

เราอาจติดตั้งปลั๊กอินบนเว็บไซต์ WordPress ที่โฮสต์ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการสนับสนุน WP Premium ของคุณ มีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงและการบำรุงรักษาไฟล์ WordPress ของคุณ ปลั๊กอินช่วยให้เราสามารถเข้าถึง อัปเดตไปยังไฟล์หลักอัตโนมัติ ปลั๊กอิน ธีม และไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาเว็บไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ

คุณรับทราบและยอมรับว่า คุณจะไม่ใช้บริการการสนับสนุน WP Premium ในลักษณะดังกล่าว โดยต้องใช้งานตามที่กำหนดโดยเรา ด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว:

  • ในการแสดงหรือโฆษณาภาพลามก อนาจาร เกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือเอกสาร รูปภาพ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส่อถึงความเสื่อมเสีย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การนวด การนัดเดต เพื่อนเที่ยว หรือการขายบริการทางเพศ) หรือ
  • มีการใช้ภาพลามก อนาจาร คำค้นหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือรูปภาพในชื่อวิดีโอ คำอธิบายหรือรายชื่อที่สื่อถึงเรื่องลามก

นอกจากนี้ คุณยังมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ลงประกาศขายไว้บนเว็บไซต์ของคุณต้องสอดคล้องกับทุกกฎหมายและข้อบังคับในทุกแห่งที่สามารถหาซื้อสินค้าของคุณได้ เราขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวที่จะพิจารณาว่าการขายสินค้ารายการเฉพาะใดๆ ดังกล่าวนั้นผิดกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงยกเลิกการบริการของคุณ

แผนการสนับสนุนโฮสติ้งภายใต้การจัดการและภายใต้การจัดการเต็มรูปแบบ หากคุณซื้อแผนการสนับสนุนโฮสติ้งภายใต้การจัดการหรือภายใต้การจัดการเต็มรูปแบบ (“แผนโฮสติ้งภายใต้การจัดการ”) กับ VPS เราอาจติดตั้งแอปพลิเคชันในจำนวนที่จำกัด (“แอปพลิเคชันที่ได้รับการสนับสนุน”) บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เมื่อคุณร้องขอ รายการแอปพลิเคชันที่รองรับทั้งหมดสามารถขอได้จากทีมสนับสนุนของเรา หากคุณร้องขอทำการติดตั้งแอปพลิเคชันที่รองรับ เราจะดำเนินการติดตั้งและกำหนดค่าแอปพลิเคชันที่รองรับบนเซิร์ฟเวอร์ของเราตราบใดที่เซิร์ฟเวอร์ที่มีทรัพยากร (เช่น พื้นที่จัดเก็บข้อมูล หน่วยความจำ กำลังการประมวลผล) เพื่อสนับสนุนแอปพลิเคชันดังกล่าว

จากนั้นเรา (ผู้ดูแลระบบ) จะจัดหาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหลักให้กับคุณ ซึ่ง ณ จุดนี้ คุณจะเป็นผู้ควบคุมการกำหนดค่าภายใต้การจัดการ และการกำหนดค่าเพิ่มเติมของแอปพลิเคชันนั้นๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา การปรับแต่ง หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่รองรับ รวมทั้งการซ่อมแซมแอปพลิเคชันที่รองรับใดๆ หากหยุดทำงาน

เราจะจำกัดการสนับสนุนทางเทคนิคของแอปพลิเคชันที่รองรับที่ใช้งานไม่ได้ เพื่อทำการคืนค่าแอปพลิเคชันที่รองรับดังกล่าวให้กลับคืนสภาพเดิม (การติดตั้งใหม่โดยไม่มีข้อมูล หรือการปรับแต่งใดๆ ทั้งสิ้น) การสำรองข้อมูลสามารถจัดหาแผนการสนับสนุนเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วภายใน 10 วัน สามารถคืนค่าได้หากมีการร้องข้อ โดยอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

การสนับสนุนโฮสติ้งพรีเมียม/การบริการจากผู้เชี่ยวชาญ หากเราพิจารณาแล้วว่าการร้องขอการสนับสนุนใดๆ ที่ตกอยู่นอกขอบเขตของแผนของคุณ คุณสามารถขอบริการสนับสนุนที่กำหนดเอง (“บริการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ”) ที่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรือบนพื้นฐานของการให้บริการ ซึ่งเราจะเสนอราคาให้กับคุณก่อนที่จะให้การบริการสนับสนุนที่กำหนดเอง หากคุณเลือกที่จะใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ หรือทั้งหมดสำหรับการให้บริการดังกล่าวก่อนที่จะเริ่มต้นการดำเนินการใดๆ ค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการจากผู้เชี่ยวชาญจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ คุณต้องแจ้งให้เราทราบ หากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการบริการจากผู้เชี่ยวชาญภายในสิบสี่วัน เราจะไม่รับผิดชอบต่อและจะไม่ให้ความช่วยเหลือกับปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นเกินกว่าสิบสี่วันของการบริการจากผู้เชี่ยวชาญใดๆ

การย้ายโฮสติ้ง หากคุณจดทะเบียนชื่อโดเมน และเว็บโฮสติ้งที่เกี่ยวข้องกับโดเมนซึ่งให้บริการโดยบุคคลภายนอกกับเรา เราอาจพยายามช่วยให้คุณสามารถย้ายเว็บโฮสติ้งสำหรับชื่อโดเมนดังกล่าวมาอยู่กับเราได้ ตามคำร้องขอของคุณและในดุลยพินิจของเรา (“การย้ายโฮสติ้ง”) การโยกย้ายโฮสติ้งเป็นบริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย และเราจะไม่ให้การรับประกันใดๆ ว่าจะพร้อม เป็นไปได้ หรือเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินการโยกย้ายโฮสติ้ง แต่ละบริษัทโฮสติ้งมีการตั้งค่าที่แตกต่างกันและบางแพลตฟอร์มโฮสติ้งมีการบันทึกข้อมูลในรูปแบบที่เข้ากันไม่ได้หรือรูปแบบกรรมสิทธิ์ ซึ่งอาจทำให้เราไม่สามารถที่จะช่วยคุณถ่ายโอนข้อมูลจากโฮสต์ของบุคคลภายนอกได้

คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบการทำงานและความถูกต้องของเนื้อหาที่ได้ทำการโยกย้ายมายังตำแหน่งใหม่ภายหลังจากการโยกย้ายโฮสติ้ง หากคุณพึงพอใจกับการย้ายข้อมูล คุณจะต้องอัปเดตรายการทะเบียน DNS สำหรับชื่อโดเมนเพื่อเผยแพร่เว็บไซต์ไปยังตำแหน่งใหม่ เราจะไม่ทำการสำรองข้อมูลเว็บไซต์หรือที่เก็บข้อมูลถาวรที่เกี่ยวข้องกับการย้ายโฮสติ้งนี้ และเราขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลเว็บไซต์ที่โฮสต์ไว้กับบุคคลที่สามของคุณก่อนที่จะทำการย้ายข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีข้อมูลสูญหาย คุณตกลงว่าจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณในระหว่างกระบวนการย้ายข้อมูล

คุณยอมรับว่า เราไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการล่าช้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องเว็บไซต์ หรือการสูญหายของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการย้ายโฮสติ้งของคุณ การย้ายโฮสติ้งไม่สามารถทำได้สำหรับเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกินกว่า 10 GB หรือเกินกว่า 100,000 ไฟล์

เราอาจติดตั้งปลั๊กอินบนเว็บไซต์ WordPress ภายนอกเพื่อจุดประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการโยกย้าย WordPress ของคุณลงในสภาพแวดล้อมการจัดการโฮสติ้ง WordPress ภายใต้การจัดการของเรา ปลั๊กอินนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรในไซต์ต้นทางของคุณ วัตถุประสงค์คือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนย้ายไฟล์โฮสของไฟล์ WordPress ของคุณ คุณสามารถปิดการใช้งานปลั๊กอินได้ในเว็บไซต์ต้นทางของคุณหลังจากที่การย้ายข้อมูลของโฮสติ้งได้รับการดำเนินการแล้ว


7. การรับประกันความพร้อมในการใช้งาน


เรามีการรับประกันความพร้อมในการใช้งานถึง 99.9% (“การรับประกันความพร้อมในการใช้งาน”) ของเวลาในการใช้งานทั้งหมดต่อเดือน ถ้าเราไม่สามารถรักษาการประกันความพร้อมในการใช้งานนี้ได้ในเดือนใด (ตามที่ตัดสินโดยเราแต่เพียงผู้เดียว) คุณสามารถติดต่อเราและขอเครดิต 5% ของค่าใช้จ่ายโฮสติ้งรายเดือนของคุณสำหรับเดือนนั้น สามารถใช้เครดิตได้เฉพาะสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการอื่นจากเรา และเครดิตยังไม่รวมภาษีใดๆ ทั้งสิ้น การรับประกันความพร้อมในการใช้งาน ไม่รวมถึงการหยุดชะงักของการบริการที่มีสาเหตุมาจาก: (1) การบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนดหรือการซ่อมแซมที่เราอาจดำเนินการเป็นครั้งคราว (2) การหยุดชะงักที่เกิดจากการที่คุณเขียนสคริปต์หรือรหัสขึ้นมาเอง หรือการติดตั้งแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก (3) สัญญาณขาดหายที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการปรากฏตัวของเว็บไซต์ของคุณ แต่เพียงส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ เช่น FTP และอีเมล (4) สาเหตุต่างๆ นอกเหนือการควบคุมของเรา หรือที่ไม่ได้มีเหตุผลอันควรที่สามารถคาดการณ์ได้ และ (5) สัญญาณขาดหายที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของสภาพแวดล้อมโปรแกรมบางอย่าง


8. ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก


ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก” หมายถึงซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันใดๆ ที่พัฒนาและเป็นเจ้าของโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่เราจะทำสัญญาด้วยเป็นครั้งคราว

ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ บริการโฮสติ้งอาจสามารถดำเนินการได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ Linux® และ Windows® ทุกครั้งที่คุณทดสอบการทำงานของระบบเซิร์ฟเวอร์ เราจะจัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์พร้อมด้วยระบบปฏิบัติการที่คุณเลือก

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกใดๆ ในเวลาใดก็ได้ และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามขั้นตอนที่อาจจำเป็นในการติดตั้งการปรับปรุงใดๆ ของซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก จะไม่มีการแจกจ่ายหรือขายซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกให้กับคุณ และคุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการโฮสติ้งได้เพียงผู้เดียว คุณจะไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มาพร้อมกับการบริการโฮสติ้ง เราอาจให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับผู้ให้บริการภายนอกตามที่จำเป็นในการจัดหาซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก คุณรับทราบและยอมรับว่า การใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกของคุณนั้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงของเรากับผู้ให้บริการภายนอก นอกจากนี้แล้ว หากซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกต้องอ้างอิงตาม หรือจำเป็นต้องได้รับความยินยอมตามข้อตกลงการให้บริการหรือการให้สิทธิ์ใช้งานจากผู้ให้บริการภายนอก การใช้งานซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการหรือการให้สิทธิ์ใช้งาน คุณจะไม่สามารถดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้งานซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกซึ่งอ้างอิงตาม หรือต้องได้รับความยินยอมตามข้อตกลงการให้บริการหรือการให้สิทธิ์ใช้งานจากผู้ให้บริการภายนอก เว้นแต่คุณได้ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการบริการสำหรับข้อตกลงการให้บริการหรือการให้สิทธิ์ใช้งานไว้ก่อนแล้ว คุณจะไม่สามารถลบ แก้ไข หรืออำพรางลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือประกาศแจ้งสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินใดๆ ซึ่งอยู่ภายในหรือบนซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกนี้ ห้ามไม่ให้คุณดำเนินการวิศวกรรมย้อนรอย แยกชิ้นส่วน หรือถอดรื้อ ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก ยกเว้นและเฉพาะในขอบเขตที่กิจกรรมดังกล่าวจะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณรับทราบและยอมรับว่า ผู้ให้บริการบุคคลภายนอก (และบริษัทในเครือและผู้จัดหาสินค้า) จะไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริการโฮสติ้ง และปฏิเสธความรับผิด หรือความเสียหายใดๆ (ไม่ว่าทางตรงทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง) อย่างชัดแจ้งที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก คุณรับทราบและยอมรับว่าซอฟต์แวร์ใดๆ ของบุคคลภายนอกจะได้รับการสนับสนุนจากเราและไม่ใช่จากผู้ให้บริการบุคคลภายนอก (หรือบริษัทในเครือหรือผู้จัดหาสินค้า)