โทรหาเรา
  • กรุงเทพมหานคร: 24/7 (ภาษาอังกฤษ)02 105 6194
  • ทั่วประเทศ: 24/7(ภาษาอังกฤษ)060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ
GoDaddy

วิธีที่ GoDaddyรับมือกับนโยบายระงับข้อพิพาทสากล (UDRP)

วิธีที่ Domains By Proxy รับมือกับนโยบายระงับข้อพิพาทสากล (UDRP)

นโยบายระงับข้อพิพาทสากล ("นโยบาย") นี้ซึ่งลงมติยอมรับโดย Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") และได้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทระหว่างคุณและผู้ลงทะเบียน รวมถึงบุคคลอื่นใดๆ (นอกเหนือจากนายทะเบียน) ในเรื่องการจดทะเบียนและการใช้ชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ต  โดยรวมนโยบายเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเป็นการอ้างอิงถึงข้อตกลงการจดทะเบียนชื่อโดเมนซึ่งกระทำขึ้นระหว่างผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมนและนายทะเบียนของตน

Domains By Proxy (“DBP”) คือ บริการการจดทะเบียนส่วนตัว ไม่ใช่นายทะเบียน แนะนำให้ทั้งผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมนที่ได้ใช้ประโยชน์จากการบริการจดทะเบียนส่วนตัวของ DBP และผู้ที่อาจมีข้อพิพาทในเรื่องการจดทะเบียนและการใช้ชื่อโดเมนอินเทอร์เนตโดยลูกค้าของ DBP อ้างอิงไปที่นโยบาย รวมถึงข้อตกลงการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มีอยู่

DBP จะได้รับการแจ้งเตือนอย่างสม่ำเสมอจากนายทะเบียนในเครือ ที่จะแจ้งให้ทราบถึงการยื่นฟ้องให้พิจารณาให้บริหารจัดการภายใต้นโยบายดังกล่าว  เมื่อได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าว DBP จะยกเลิกการบริการส่วนตัวที่มีสำหรับชื่อโดเมนซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายที่มีข้อพิพาท และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงเรื่องดังกล่าวเกี่ยวกับการยกเลิกการบริการ

DBP ไม่และจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือดำเนินการพิจารณานโยบาย และจะไม่รับผิดต่อผลของการตัดสินใจใดๆ ที่ได้มาจากการวินิจฉัยการบริหารจัดการการพิจารณานโยบายดังกล่าว  ในกรณีที่ DBP มีชื่อเป็นฝ่ายหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการการพิจารณานโยบายดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการโต้ตอบในระดับใดๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม และการดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็นในการปกป้องตนเอง