GoDaddy

ข้อตกลง Pro Program

ปรับปรุงล่าสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2018

1. ภาพรวม

This GoDaddy Pro Program Terms of Service Agreement (this “Agreement”) is entered into by and between GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") and you, and is made effective as of the date of electronic acceptance. This Agreement sets forth the terms and conditions of your use of GoDaddy Pro Services (“Pro Services”) and Pro Connect (“Pro Connect”), collectively referred to as the GoDaddy Pro Program (“Pro Program”). For the purposes of this Agreement, a freelancer or independent web professional that provides services to individuals in accordance with the Pro Program will be referred to as a “Pro Program Provider(s),” and individuals seeking to engage the services of Pro Program Providers will be referred to as a “Pro Program Customer(s).”

Your electronic acceptance of this Agreement signifies that you have read, understand, acknowledge and agree to be bound by this Agreement, along with GoDaddy's Universal Terms of Service Agreement, which are incorporated herein by reference.

The terms “we”, “us” or “our” shall refer to GoDaddy. The terms “you” or “your” refers to any individual or entity that accepts this Agreement, whether that be as a Pro Program Provider or as a Pro Program Customer. Nothing in this Agreement shall be deemed to confer any third-party rights or benefits.

GoDaddy อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนสัญญาฉบับนี้ และนโยบาย หรือข้อตกลงใด ๆ ที่ได้มีการรวบรวมไว้ในที่นี้ในเวลาใด ๆ และการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ลงประกาศในเว็บไซต์ GoDaddy (“ไซต์” นี้) คุณรับทราบและตกลงว่า (i) GoDaddy อาจแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยโพสต์ไปยังเว็บไซต์นี้และ (ii) การใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือบริการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ้น (ตามที่มีการระบุโดย “แก้ไขล่าสุด” วันที่ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า) จะต้องระบุความยินยอมของคุณในข้อตกลงนี้ตามที่มีการแก้ไขล่าสุด หากคุณไม่เห็นด้วยที่จะรับข้อผูกพันตามข้อตกลงที่ได้แก้ไขครั้งล่าสุด โปรดอย่าใช้ (หรือยังคงใช้) เว็บไซต์หรือบริการที่พบในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ GoDaddy อาจแจ้งให้คุณทราบในบางครั้งถึงการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขที่เกิดขึ้นในข้อตกลงนี้ทางอีเมล ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะรักษาข้อมูลบัญชี (“บัญชี”) ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลปัจจุบัน GoDaddy ไม่มีภาระหน้าที่หรือต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล หากการไม่ได้รับดังกล่าวมีผลมาจากความไม่ถูกต้องหรือเลิกใช้งานอีเมลแล้ว

You agree that this Agreement shall be deemed to have been negotiated, entered into, executed and performed for all purposes within the United States of America.

2. คำจำกัดความของ Pro Services

Pro Services offer a streamlined platform that allows Pro Program Providers to purchase, set up, and manage GoDaddy products for Pro Program Customers. Pro Services include: i) Shared Shopping, which allows you to send Pro Program Customers a shopping cart to buy GoDaddy products for their website, ii) Account Access, which allows you to view or administer a Pro Program Customer’s GoDaddy account iii) Site Monitoring, which allows you to monitor a Pro Program Customer’s website’s uptime and server response time, and iv) a direct access line to our GoDaddy Pro technical support representatives.

3. คำจำกัดความของ Pro Connect

Only Pro Program Providers that have achieved and been designated “Pro Plus” status by GoDaddy (“Pro Plus Providers”), are allowed to join the Pro Connect. Pro Connect offers a venue for the exchange of information between Pro Plus Provider and Pro Program Customers. More specifically:

For Pro Plus Providers:

 1. Create a publicly-viewable profile with professional details including name, location, biography, skills, customer reviews, background, availability, representative work, and contact details;
 2. Receive contact from Pro Program Customers who find the Pro Plus Provider’s profile via the Pro Connect directory; and
 3. Seek ratings and reviews from previous Pro Program Customers and provide responses to such reviews (but note that Pro Plus Provider cannot delete past reviews).
 4. Have their publicly-viewable profile accessible via the Pro Connect directory and search results

For Pro Program Customers:

 1. Submit a request to Pro Plus Provider for assistance in building a website or making changes to an existing website;
 2. Receive expressions of interest from Pro Plus Provider;
 3. Contact Pro Plus Provider to discuss the web development project and expression of interest;
 4. Leave reviews for Pro Plus Provider they have worked with.

Via Pro Connect, Pro Program Customers can easily search, contact, and establish a business relationship with Pro Plus Provider. GoDaddy does not intend to act as an agent for either party and/or facilitate payment processing between the parties.

4. เงื่อนไขการเข้าถึงบัญชี

Use of the Pro Program includes functionality that allows the Pro Program Provider to request authorized access rights to accounts of Pro Program Customer(s), or to grant limited or full access of your GoDaddy account to a Pro Program Provider, with whom you have an established business relationship. Any such access or grant is subject to and governed strictly by the terms and conditions of the Account Access Terms of Service, which are incorporated herein by reference.

Account access may be granted on a limited basis, in which case the Pro Program Provider will be able to view the GoDaddy account of the Pro Program Customer, or on a full basis, in which case the Pro Program Provider will be able to purchase GoDaddy products on the Pro Program Customer’s behalf, via the payment method on file in the Pro Program Customer’s account.

Any violation of this Agreement or the Account Access Terms of Service, which will be determined in our sole and absolute discretion, may result in the immediate termination of your access to the Pro Program, criminal prosecution, and/or a civil lawsuit. If the Pro Program is cancelled for any reason, any content or data you have entered into the Pro Program will be lost and will not be recoverable.

5. ข้อกำหนด BETA PROGRAM

GoDaddy may elect to offer a pre-release “Beta” version of the Pro Program or a particular feature or features offered within the Pro Program (the “Beta Pro Program”). If the services or feature are offered as a Beta Pro Program, you will be notified that the feature is available in pre-release form only and offered a choice regarding your participation. Should you choose to participate in the Beta Pro Program, you will be able to make use of the pre-release version of the services or feature, and to test various scenarios and use cases within the services.

The services and any features offered in the Beta Pro Program are offered on an "as is" basis without warranty of any kind. By participating in the Beta Pro Program, you agree not to utilize the Beta Pro Program for production or mission critical applications.

Your election to participate in the Beta Pro Program indicates that you are willing to provide feedback to GoDaddy regarding the services and features, and that GoDaddy may contact you to solicit your feedback and opinions regarding the services and features.

GoDaddy may discontinue the Beta Pro Program, or your participation in the Beta Pro Program, at any time and for any reason.

6. บริการ MANAGEWP

As a Pro Program Provider, you may have access to use ManageWP. ManageWP is a website management console which allows its users to administer any number of websites including, but not limited to, management, monitoring, backups, deployment, publishing, and security tools. You acknowledge and agree that your use of ManageWP is subject to the terms of service located here, which are hereby incorporated by reference.

7. คะแนนสะสมและการมีคุณสมบัติที่จะได้เข้าร่วม Pro Connect สำหรับผู้ให้บริการ Pro Program

7(ก) กฎของโปรแกรมรางวัล

ในฐานะผู้ให้บริการ Pro Program คุณมีโอกาสที่จะได้รับคะแนนสะสมสำหรับการซื้อสินค้า (“คะแนน”) ผ่านการใช้งาน Pro Program การเข้าร่วมโปรแกรม GoDaddy Pro Rewards ของคุณ (“โปรแกรมรางวัล”) เป็นไปตามกฎของโปรแกรมรางวัลด้านล่างนี้:

โครงสร้างโปรแกรมรางวัลสามารถแก้ไข ยกเลิก หรือจำกัดสิทธิ์ตามดุลยพินิจของGoDaddy โดยที่อาจมีหรืออาจไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจมีการกำหนดข้อจำกัดการแลกคะแนนเมื่อใดก็ได้

 1. เฉพาะบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรแกรมรางวัลเท่านั้นและแต่ละคนสามารถมีบัญชีรางวัลเพียง 1 บัญชีเท่านั้น บริษัท กลุ่มและ/หรือหน่วยงานในเครือไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมรางวัลได้
 2. คะแนนสะสมไม่ถือเป็นทรัพย์สินของลูกค้า คะแนนไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด คะแนนสะสมของลูกค้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเท่านั้นและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 3. นโยบายวันหมดอายุของคะแนน ลูกค้าต้องมีบัญชีที่ยังคงใช้งานอยู่ใน Pro Program เพื่อเก็บคะแนนสะสมเอาไว้ คะแนนมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สะสม

7(ข) การได้รับคะแนนและการใช้คะแนน

 1. คะแนนจะได้รับโดยการกรอกหรืออ้างอิงคำสั่งซื้อผ่าน Pro Program รวมทั้งโดยการกรอกใบสั่งซื้อในบัญชี Pros คุณรับทราบและยอมรับว่าการซื้อที่ดำเนินการผ่าน Pro Program หรือผ่านบัญชีของคุณเองเท่านั้นจะมีสิทธิ์ได้รับคะแนน การซื้อที่สำเร็จแล้ว 1) ผ่านทางโทรศัพท์ 2) ผ่านคลับโดเมนลดราคาของ GoDaddy หรือ 3) ผ่านหน่วยงานในเครือ GoDaddy ไม่สามารถได้รับคะแนน

 2. GoDaddy จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อให้คุณได้รับคะแนนที่ถูกต้องทุกวันของคะแนนที่คุณได้รับ คุณรับทราบและยอมรับว่าการประมาณการรายวันไม่ได้แสดงการกำหนดคะแนนที่แน่นอนของคุณ และจำนวนคะแนนที่แน่นอนของคุณจะถูกกำหนดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสร้างรายได้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ในการคำนวณคะแนนของคุณ จำนวนเงินอาจรวมเศษส่วนของหน่วยเงิน เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อปัดเศษจำนวนเงินเหล่านี้ไปยังจุดที่ใกล้ที่สุดในลักษณะที่เป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่คุณ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของเราเกี่ยวกับการคำนวณคะแนนจะถือว่าสิ้นสุดและเป็นไปตามนั้น

 3. คำสั่งซื้อที่ได้รับเงินคืนหรือคืนเงินกลับในช่องทางการชำระเงินเดิม คะแนนที่ได้รับจากคำสั่งที่สร้างจะถูกหักออกจากยอดคงเหลือของคะแนนของคุณ คำสั่งที่มีคุณสมบัติครบถ้วนคือผลตอบแทนสุทธิ เครดิต การคืนเงิน และการปรับเปลี่ยน และถือเป็นการซื้อที่ดำเนินการที่ GoDaddy.com หรือเว็บไซต์ในเครือที่ไม่รวมภาษีขาย
 4. คุณจะยังไม่ได้รับคะแนนจนกว่าจะถึงเวลาสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่ทำการซื้อ หลังจากนั้น จะสามารถแลกคะแนนเป็นเครดิตในร้านค้าได้ที่ GoDaddy.com เท่านั้น คะแนนดังกล่าวจะถูกแลกในรูปที่เทียบเท่ากับเงินดอลลาร์ สหรัฐ
 5. คะแนนที่แลกเป็นเครดิตในร้านค้า GoDaddy.com จะไม่มีสิทธิ์และเป็นเงินสดและอาจมีการยกเลิกภายในสองปีหลังจากสะสมแล้ว
 6. GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนคะแนน หากมีกิจกรรมที่สงสัยว่าทุจริตหรือไม่เหมาะสม
 7. โครงสร้างรายได้ ("โครงสร้างรายได้") สำหรับ Pro Program จะขึ้นอยู่กับจำนวนยอดรวมเช็คเอาท์ในสหรัฐอเมริกา ดอลลาร์ของคุณหรือตะกร้าสินค้าของลูกค้าหลังจากส่วนลดหรือการยกเว้นผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างรายได้อาจประกอบด้วย (i) อัตราร้อยละต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ii) จำนวนที่กำหนดต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ (iii) ทั้งสอง โครงสร้างรายได้ปัจจุบันกำหนดไว้ดังต่อไปนี้:
  ชื่อเรื่อง วันที่มีผล ร้อยละ
  ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ – ผู้ให้บริการ Pro Program ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ – ผู้ให้บริการ Pro Program 8/2/2559
  1/9/2559
  5%
  10%

7(ค) การมีคุณสมบัติที่จะได้เข้าร่วม Pro Connect สำหรับผู้ให้บริการ Pro Program

เพื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วม Pro Connect คุณต้องเป็นผู้ให้บริการ Pro Plus

7(ง) คุณสมบัติที่มีสิทธิ์ของ Pro Plus สำหรับผู้ให้บริการ Pro Program

ผู้ให้บริการ Pro Program ทุกรายมีสิทธิ์ได้รับสถานะ Pro Plus โดยได้รับคะแนนสะสมซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 2,500 คะแนนภายในปีปฏิทิน เมื่อได้รับคะแนนสะสมซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 2,500 คะแนน ผู้ให้บริการ Pro Program จะได้รับสถานะ Pro Plus โดยอัตโนมัติและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ให้บริการ Pro Plus โดย GoDaddy

ผู้ให้บริการ Pro Plus จะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าผู้ให้บริการ Pro Program ปกติ ความสามารถในการสร้างโปรไฟล์ใน Pro Connect ตามข้อ 3 และความสามารถในการได้รับคะแนนเพิ่มเติมตามข้อ 7(ข) (vii)

สถานะ Pro Plus จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติในวันที่ 31 ธันวาคมของปี ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขโปรโมชันของสมาชิก Pro Plus เว้นแต่คุณได้คะแนนสะสมซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น 2,500 คะแนนในระหว่างปีปฏิทินถัดไป

การแลกคะแนนสะสมสำหรับเครดิตในร้านจะไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนคะแนนที่ได้รับเพื่อวัตถุประสงค์ในการมีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นสมาชิก Pro Plus

8. การชดใช้เยียวยาและสิทธิในการยกเลิก

Without limiting any of our rights and remedies, if:

 1. You breach this Agreement or any document incorporated by reference;
 2. GoDaddy determines your actions may pose a risk to GoDaddy or its members;
 3. As a Pro Program Provider, you receive an average rating of below 4 stars (out of 5) across at least 10 reviews; or
 4. GoDaddy determines your use of the Pro Program infringes on the intellectual property or legal rights of others.

GoDaddy may immediately and indefinitely revoke your privileges, suspend or close your account(s) and refuse to offer the Pro Program to you, or take any other measures deemed to be appropriate (as determined by GoDaddy in its sole and absolute discretion) to enforce or terminate this Agreement.

9. ข้อสงวนสิทธิ์และการปลดเปลื้องความรับผิด

Although GoDaddy takes certain steps to examine the credentials of a Pro Program Provider, as a Pro Program Customer, you understand that nothing about GoDaddy's Pro Program is intended to replace or override any licensing requirements for an independent web professional. GoDaddy makes no guarantees or representations regarding the skills of Pro Program Providers or the quality of the services that he or she may perform for you. If you elect to retain their services, GoDaddy does not endorse or recommend the services of any particular Pro Program Provider. Anyone using the Pro Program should rely on his or her own independent judgment or, as appropriate, seek the advice of a competent professional in determining the exercise of reasonable care in any given circumstances. It is entirely up to you to evaluate an individual’s qualifications, and to enter into a direct contract or otherwise reach agreement with a Pro Program Provider. Pro Program Providers are not contractors, employees or agents of GoDaddy.

GoDaddy is not involved in the actual contract between a Pro Program Customer and a Pro Program Provider or in the completion of any services. Should there be a dispute between the parties, you must address such dispute directly with the individual you are in contract with.

YOU hereby agree to release, INDEMNIFY, DEFEND AND HOLD HARMLESS GoDaddy AND ANY OF ITS AFFILIATES CONTRACTORS, AGENTS, EMPLOYEES, OFFICERS, DIRECTORS, SHAREHOLDERS AND ASSIGNS FROM AND AGAINST ALL LIABILITIES, CLAIMS, DAMAGES (INCLUDING CONSEQUENTIAL AND INCIDENTAL DAMAGES), COST AND EXPENSES, INCLUDING REASONABLE ATTORNEYS’ FEE, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH THE CONDUCT, ACT OR OMISSION OF ANOTHER PRO PROGRAM MEMBER (INCLUDING WITHOUT LIMITATION STALKING, HARASSMENT THAT IS SEXUAL OR OTHERWISE, ACTS OF PHYSICAL VIOLENCE, AND DESTRUCTION OF PERSONAL PROPERTY), ANY DISPUTES BETWEEN YOU AND YOUR DEALINGS WITH ANOTHER PRO PROGRAM MEMBER.

UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL GoDaddy AND ANY OF ITS AFFILIATES, CONTRACTORS, AGENTS, EMPLOYEES, OFFICERS, DIRECTORS, SHAREHOLDERS, AND ASSIGNS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING IN CONNECTION WITH YOUR USE OF OR INABILITY TO USE THE BETA PRO PROGRAM OR THE PRO PROGRAM, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO YOUR AUTHORIZD OR UNAUTHORIZED ACCESS OF ANY PRO PROGRAM CUSTOMER’S ACCOUNT, OR ANY LOSS OF DATA OR CONTENT YOU MIGHT EXPERIENCE AS A RESULT OF OUR DISCONTINUATION OF THE BETA PRO PROGRAM OR THE PRO PROGRAM FOR ANY REASON.

IF, NOTWITHSTANDING THE FOREGOING EXCLUSIONS, IT IS DETERMINED THAT GoDaddy OR ANY OF ITS AFFILIATES, CONTRACTORS, AGENTS, EMPLOYEES, OFFICERS, DIRECTORS, SHAREHOLDERS, AND ASSIGNS IS LIABLE FOR DAMAGES, IN NO EVENT WILL THE AGGREGATE LIABILITY, WHETHER ARISING IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EXCEED THE TOTAL FEES PAID BY YOU TO THE PRO PROGRAM PROVIDER DURING THE SIX (6) MONTHS PRIOR TO THE TIME SUCH CLAIM AROSE.

10. ชื่อเรื่องและหัวข้อ ข้อตกลงที่แยกจากกัน การเป็นโมฆะบางส่วน

ชื่อเรื่องและหัวข้อในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้อ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์หรือตีความข้อตกลงของฝ่ายต่างๆ ที่ขัดจากที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม ข้อตกลงและข้อสัญญาแต่ละข้อในสัญญาฉบับนี้จะถูกตีความโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นข้อตกลงและข้อสัญญาที่แยกและเป็นอิสระออกจากกัน หากศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินว่าข้อกำหนดใดๆ (หรือส่วนของข้อกำหนดเอง) ของข้อตกลงนี้เป็นการผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับ ข้อกำหนดที่เหลือ (หรือบางส่วนของข้อกำหนด) ของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบและจะถือว่ามีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

11. คำนิยาม ข้อขัดแย้ง

Capitalized terms used but not defined herein shall have the meanings ascribed to them in the Universal Terms of Service Agreement. In the event there is a conflict between the provisions of this Agreement and the provisions of the Universal Terms of Service Agreement, the provisions of this Agreement shall control.

12. ติดต่อเรา

If you have any questions about the GoDaddy Pro Program or this Agreement, please contact us at the address below:

GoDaddy Legal Department
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com

Telephone: 02-105-6194