GoDaddy

แถลงการณ์การสนับสนุน

ปรับปรุงล่าสุด: 4 เมษายน 2019

1. ภาพรวม

As GoDaddy adds new features and services for You, and as You add new third-party applications and software, it’s important that we inform You what support services GoDaddy provides and what it does not. This Statement of Support is not intended as, and does not constitute, a binding agreement by either You or GoDaddy and is merely intended to specify some of the proposed guidelines of GoDaddy’s support levels on products we sell. This Statement of Support is subject to change at any time at the sole discretion of GoDaddy without notice to You. Some of the products and services listed below may not be available in all markets.

2. คำจำกัดความเกี่ยวกับบริการสนับสนุน

 1. แนวทางโดยรวม
 2. สนับสนุน:

  • การซื้อหรือการต่ออายุผลิตภัณฑ์ GoDaddy
  • การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ GoDaddy
  • การแสดงขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
  • การวินิจฉัยข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อหรือการเข้าใช้
  • การตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบและสถาปัตยกรรมของเรากำลังทำงานอยู่

  ไม่สนับสนุน:

  • การกำหนดค่าและการปรับแต่งการตั้งค่าแอปพลิเคชันของคุณ
  • การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย
  • การสร้างเว็บไซต์และเนื้อหา (การตั้งชื่อ การร่าง การสร้าง การเผยแพร่)
  • เพิ่มผู้คนเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ
  • เรียนรู้วิธีการทำงานของอินเทอร์เน็ต (รหัส เซิร์ฟเวอร์ และการเชื่อมต่อ)
  • การฝึกอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ตของคุณ

 3. ชื่อโดเมน
 4. สนับสนุน:

  • การจดทะเบียนหรือการต่ออายุชื่อโดเมน
  • การตั้งค่าชื่อโดเมน (เว็บไซต์ โฮสติ้ง และอีเมล)
  • การใช้ Domain Manager ของเรา
  • การจัดการชื่อโดเมน
  • อธิบายวิธีอัปเดตข้อมูลติดต่อสำหรับชื่อโดเมน
  • แสดงให้คุณเห็นว่าจะสร้างและแก้ไขไฟล์โซน DNS ได้ที่ไหน
  • การแก้ไขไฟล์โซนเพื่อทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ GoDaddy

  ไม่สนับสนุน:

  • แก้ไขไฟล์โซนเพื่อทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ GoDaddy
  • การกำหนดค่าไฟล์โซนขั้นสูง
  • การแก้ไขปัญหาการบันทึกไฟล์โซน DNS ของบุคคลภายนอก

 5. GoDaddy อีเมล
 6. สนับสนุน:

  • การซื้อหรือการต่ออายุบัญชีอีเมล
  • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของบัญชีอีเมล
  • แสดงให้คุณเห็นว่าจะสร้างบัญชีอีเมลได้อย่างไร
  • ทำให้ชื่อโดเมนของคุณทำงานร่วมกับอีเมล
  • การส่งและรับอีเมลบนเว็บ
  • ยืนยันการตั้งค่าอีเมลในคอมพิวเตอร์ของคุณ (Outlook)
  • ยืนยันการตั้งค่าอีเมลในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
  • การส่งต่อข้อความอีเมล
  • การตั้งค่าการตอบอัตโนมัติ
  • การสร้างบัญชีดักจับอีเมล
  • การจัดการและการลบบัญชีอีเมล
  • สร้างความมั่นใจว่าคุณจะสามารถส่งและรับอีเมลได้
  • การสร้างรายการแจกจ่ายอีเมล
  • การสร้างลายเซ็นอีเมล
  • การเพิ่มและลบข้อมูลติดต่อของอีเมล

  ไม่สนับสนุน:

  • การแก้ไขปัญหาอีเมลไคลเอ็นต์ของบุคคลภายนอก
  • การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย
  • การเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีอีเมล
  • การสร้างข้อความอีเมล
  • การสร้างตัวกรองและโฟลเดอร์อีเมล
  • การนำเข้าและส่งออกไฟล์ .pst/.olm

 7. Microsoft® Office™ 365
 8. สนับสนุน:

  • การซื้อหรือการต่ออายุบัญชี Office 365
  • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของ Office 365
  • การเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ (กล่องจดหมาย)
  • การกำหนดค่าชื่อโดเมนเพื่อใช้ Office 365
  • การกำหนดค่าที่รองรับอีเมลไคลเอ็นต์
  • การแก้ไขปัญหาการส่งอีเมล
  • การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออีเมลไคลเอ็นต์ของบุคคลภายนอก
  • การติดตั้งซอฟต์แวร์ Office 365 บนระบบที่รองรับ
  • การเชื่อมต่อที่รองรับเวอร์ชัน Office เป็น OneDrive สำหรับธุรกิจ
  • การวินิจฉัยความล้มเหลว ข้อผิดพลาดและการลดระดับระบบ เพิ่มความสามารถแก่ Microsoft หากจำเป็น
  • ช่วยเหลือคุณด้วยการเริ่มต้นใช้งานแบบพื้นฐาน (การส่งอีเมลจาก OWA การอัปโหลดไฟล์ไปยัง OneDrive สำหรับธุรกิจ)
  • การย้ายจากบัญชี Workspace IMAP ที่ตรงตามคุณสมบัติโดยใช้บริการการย้าย GoDaddy
  • การย้ายจาก Exchange ที่ได้รับการโฮสต์ของ GoDaddy ไปยัง Office 365 ผ่านโปรแกรมสิ้นสุดอายุใช้งาน

  ไม่สนับสนุน:

  • ฝึกอบรมวิธีการใช้งาน Office 365 ให้แก่คุณ (การเขียนสูตรบน Excel การสร้างภาพเคลื่อนไหวบน PowerPoint เป็นต้น)
  • การย้ายไปยัง Office 365 โดยใช้การสำรองข้อมูล (การนำเข้า/ส่งออก PST) หรือบริการจากบุคคลภายนอกอื่นๆ
  • การบริหารงาน Exchange
  • การบริหารงาน SharePoint
  • การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออีเมลไคลเอ็นต์ของบุคคลภายนอก
  • การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย
  • การเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีอีเมล

 9. ตัวสร้างเว็บไซต์
 10. สนับสนุน:

  • การซื้อหรือต่ออายุตัวสร้างเว็บไซต์
  • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของตัวสร้างเว็บไซต์
  • การตั้งค่าบัญชีตัวสร้างเว็บไซต์ของคุณ
  • ทำให้ชื่อโดเมนของคุณทำงานร่วมกับตัวสร้างเว็บไซต์
  • อธิบายวิธีใช้ตัวสร้างเว็บไซต์
  • อธิบายวิธีเพิ่ม/ลบหน้าเว็บ
  • อธิบายวิธีเพิ่ม/ลบเนื้อหา (ข้อความและภาพ)
  • อธิบายวิธีใช้ Add-on ตัวสร้างเว็บไซต์
  • อธิบายวิธีเชื่อมโยงโซเชียลมีเดียกับตัวสร้างเว็บไซต์
  • อธิบายวิธีเผยแพร่เว็บไซต์ตัวสร้างเว็บไซต์ของคุณ

  ไม่สนับสนุน:

  • การสร้างและการลบหน้าเว็บ
  • การเพิ่มเนื้อหาไปยังเว็บไซต์ของคุณ (คัดลอก รูปภาพ วิดีโอ)
  • การปรับแต่งรูปภาพ (คุณภาพ สี ขนาด สัดส่วนจอภาพ)
  • การปรับแต่งเทมเพลตตัวสร้างเว็บไซต์
  • การเพิ่มรหัสที่กำหนดได้เอง (HTML, JavaScript, CSS) ไปยังเว็บไซต์ของคุณ
  • ได้รับการจัดอับดับในตัวช่วยการค้นหา
  • การอัปโหลดไฟล์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ
  • การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย
  • การเพิ่มแอปพลิเคชันบุคคลภายนอกไปยังตัวสร้างเว็บไซต์

 11. ร้านค้าออนไลน์
 12. สนับสนุน:

  • การซื้อหรือการต่ออายุร้านค้าออนไลน์
  • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชนของร้านค้าออนไลน์
  • กำหนดค่าบัญชีร้านค้าออนไลน์ของคุณ
  • การสร้างชื่อโดเมนของคุณให้ทำงานร่วมกับร้านค้าออนไลน์
  • อธิบายวิธีใช้ร้านค้าออนไลน์
  • อธิบายวิธีเพิ่ม/ลบหน้าเว็บ
  • อธิบายวิธีเพิ่ม/ลบเนื้อหา (ข้อความและภาพ)
  • อธิบายวิธีเพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าของคุณ
  • อธิบายสถานที่การจัดส่งของคุณคือที่ใด และช่องทางการชำระเงินที่เลือกคือแบบไหน
  • อธิบายวิธีเผยแพร่เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณ

  ไม่สนับสนุน:

  • การสร้างและการลบหน้าเว็บ
  • การเพิ่มเนื้อหาไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ (คัดลอก รูปภาพ วิดีโอ)
  • การปรับแต่งรูปภาพ (คุณภาพ สี ขนาด สัดส่วนจอภาพ)
  • การปรับแต่งเทมเพลตร้านค้าออนไลน์
  • การเพิ่มรหัสที่กำหนดได้เอง (HTML, JavaScript, CSS) ไปยังเว็บไซต์ของคุณ
  • กำหนดค่าตัวเลือกการจัดส่งและการชำระเงินของคุณ
  • การอัปโหลดไฟล์ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ

 13. เว็บโฮสติ้ง/โฮสติ้งธุรกิจ
 14. สนับสนุน:

  • การซื้อหรือต่ออายุโฮสติ้งที่ใช้ร่วมกัน
  • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของโฮสติ้งที่ใช้ร่วมกัน
  • สร้างบัญชีโฮสติ้งที่ใช้ร่วมกันของคุณ
  • การสร้างชื่อโดเมนของคุณให้ทำงานร่วมกับโฮสติ้ง
  • การระบุสาเหตุหลักของปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์1
  • ใช้แผงควบคุมโฮสติ้งของเรา
  • มอบการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับไคลเอ็นต์ FTP ของคุณ
  • อธิบายวิธีอัปโหลดไฟล์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ
  • การติดตั้งแอปจากภายนอกผ่านแผงควบคุมที่ได้รับการสนับสนุนของคุณ
  • การสำรองข้อมูลให้กับฐานข้อมูลหรือเว็บไซต์
  • มีคำแนะนำขั้นตอนโอนย้ายโฮสติ้งของคุณ
  • การติดตั้ง GoDaddy SSL Certificate บน GoDaddy โฮสติ้งที่ใช้ร่วมกันสำหรับโดเมนหลักเท่านั้น
  • การสร้างบัญชีอีเมล
  • มอบการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับไคลเอ็นต์อีเมลของคุณ

  ไม่สนับสนุน:

  • ไคลเอ็นต์ คำสั่ง แอปพลิเคชันหรือเนื้อหาที่ติดตั้งโดยลูกค้า
  • ปลั๊กอินและ Add-on ของแผงควบคุม (Parallels Plesk หรือ cPanel/WHM)
  • แอปพลิเคชันใน Parallels Plesk Application Vault และ/หรือ cPanel Application Catalog
  • การติดตั้ง SSL Certificate แก่บุคคลภายนอก
  • การติดตั้ง GoDaddy SSL Certificate บน GoDaddy โฮสติ้งที่ใช้ร่วมกันสำหรับโดเมนเสริม2
  • การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต3
  • การตั้งค่า SEO ของเว็บไซต์คุณ
  • การสร้างไฟล์โซน DNS แบบกำหนดเอง
  • การแก้ไขปัญหาการบริการจากบุคคลภายนอกใดๆ
  • การช่วยเหลือด้วยการปรับแต่งเซิร์ฟเวอร์ระดับลึกใดๆ
  • การกำหนดค่าอีเมลไคลเอ็นต์ของคุณ
  • การกำหนดค่า FTP ไคลเอ็นต์ของคุณ
  • การแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนโดเมนของบุคคลภายนอก
  • การแก้ไขปัญหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ส่วนบุคคล
  • การตรวจสอบการใช้งานแทนกันได้ของ Cross-Browser
  • การแก้ไขปัญหาการถูกเจาะระบบเนื่องจากเวกเตอร์ที่ควบคุมโดยลูกค้า

  1 การระบุสาเหตุหลักของปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ - เราจะให้ความมั่นใจว่าอีเมล การให้บริการบนเว็บ FTP และแผงควบคุมของคุณทั้งหมดทำงานและสามารถเข้าถึงการทำงานได้ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบโดยสมบูรณ์ในการติดตั้งและแก้ไขการดำเนินการของคำสั่งและแอปพลิเคชันใดๆ และทั้งหมด เราไม่อาจแก้ไขปัญหา หรือจัดหาการสนับสนุนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ผิดปกติของคำสั่งหรือแอปพลิเคชัน

  การสำรองข้อมูล – ลูกค้ามีหน้าที่ในการดำเนินการและดูแลรักษาการสำรองข้อมูลปัจจุบัน เราคงรักษาการสำรองข้อมูลของเราเองสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดให้ในกรณีที่อาจมีความเสียหายเท่านั้น โดยปกติแล้วเราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้สูงสุดเป็นเวลา 30 วัน ยกเว้นบนโฮสติ้ง cPanel ของเรา ซึ่งจะมีหนึ่งภาพถ่ายหน้าจอที่จะเก็บข้อมูลภายในสี่วันที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันถึงความมีอยู่หรือการกู้คืนข้อมูลใดๆ ที่สูญหาย สามารถร้องขอการกู้คืนข้อมูลได้ที่บริการระดับผู้เชี่ยวชาญของเราA

  A. บริการระดับผู้เชี่ยวชาญเป็นบริการที่มีค่าธรรมเนียมที่มีให้บริการโดยทีมสนับสนุนของเราในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น และจะไม่รวมอยู่ในการสนับสนุนฟรีของ GoDaddy หากต้องการซื้อบริการเหล่านี้ โปรดโทรไปที่ 02-105-6194 คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการระดับผู้เชี่ยวชาญได้ที่เมนูบริการระดับผู้เชี่ยวชาญของเรา

  2 - มีบริการผู้เชี่ยวชาญสำหรับเรื่องนี้

  3 เราไม่ได้จัดหาการฝึกอบรมหรือให้ความรู้ในการดำเนินการในแง่มุมด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตใดๆ เราคาดหวังว่าคุณจะได้รับความเข้าใจเบื้องต้นถึงแนวคิดการใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น DNS, อีเมล, เว็บ, เว็บเบราว์เซอร์, FTP และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 15. Reseller Hosting.
 16. Supported:

  • Purchasing or renewing Reseller Hosting
  • Explaining our Reseller Hosting features and benefits
  • Provisioning your Reseller Hosting and WHMCS Accounts
  • Making your domain work with Reseller Hosting
  • Using our Hosting Control panels
  • Providing basic settings for your FTP client
  • Explaining how to upload files to your website
  • Backing up a database or website
  • Providing the steps to migrate your hosting
  • Installing integrated SSL on primary domain only
  • Creating email accounts
  • Providing basic settings for your email client
  • Make best effort to identify website performance issues and identify platform related performance issues 1

  Not Supported:

  • WHM/WHMCS control panel and any other plugins & add-ons
  • Any client, script, application or content installed by Customer
  • Applications in the Parallels Plesk Application Vault and/or cPanel Application Catalog
  • Installing third-party SSL certificates
  • Installing a GoDaddy SSL certificate on GoDaddy for add-on domains 2
  • Configuring your website’s SEO settings
  • Helping with any root-level server customizations
  • Training about using the Internet 3
  • Creating custom DNS zone files
  • Troubleshooting any third-party services
  • Helping with any root-level server customizations
  • Configuring your email client
  • Configuring your FTP client
  • Troubleshooting third-party domain registrations
  • Troubleshooting hacks due to customer-controlled vectors
  • Checking for cross-browser compatibility

  1. Identifying root cause of website performance issues - We will ensure that email, web serving, FTP, and your control panel are all functioning and accessible. The customer is fully responsible for the installation and correct operation of any and all scripts and applications. We do not troubleshoot or provide any support relating to malfunctioning scripts or applications.

  2. There's an Expert Service for that.

  3. We do not provide training or education on the operation of any aspect of Internet technology. It is expected that you will have a basic understanding of Internet concepts, such as DNS, email, web, web browsers, FTP, and general computer literacy.

 17. WordPress ภายใต้การจัดการ
 18. สนับสนุน:

  • การซื้อหรือการต่ออายุ WordPress ภายใต้การจัดการ
  • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของ WordPress ภายใต้การจัดการ
  • การจัดหาบัญชี WordPress ภายใต้การจัดการของคุณ
  • การตั้งค่าโดเมนของคุณด้วย WordPress ภายใต้การจัดการ
  • การระบุแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน1
  • ใช้แผงควบคุมโฮสติ้งของเรา
  • มอบการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับไคลเอ็นต์ FTP ของคุณ
  • อธิบายวิธีอัปโหลดไฟล์ไปยัง WordPress ภายใต้การจัดการของคุณ
  • การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย2
  • ติดตั้ง GoDaddy SSL Certificate บน WordPress ภายใต้การจัดการ
  • สำรองข้อมูลไฟล์และฐานข้อมูลทุกวัน3
  • การช่วยเหลือด้วยการนำทางหลักของ WordPress เช่น แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ4
  • การติดตั้งเวอร์ชัน WordPress ล่าสุด และได้รับการตรวจสอบแล้วบนแพลตฟอร์มของเรา
  • การตรวจสอบฮาร์ดแวร์และเครือข่ายของ WordPress ภายใต้การจัดการ
  • อัปเดตเป็นเวอร์ชันของ WordPress ล่าสุด ปลอดภัยสูงสุดโดยอัตโนมัติ

  ไม่สนับสนุน:

  • การย้ายเว็บไซต์ของคุณไปยัง WordPress ภายใต้การจัดการด้วยตนเอง
  • การปรับแต่งธีม WordPress ของคุณ
  • การช่วยเหลือด้วยเค้าโครงหรือการออกแบบเว็บไซต์ของคุณ
  • การแก้ไขปัญหาเครือข่ายหรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก
  • ไคลเอ็นต์ คำสั่ง แอปพลิเคชันหรือเนื้อหาที่ติดตั้งโดยลูกค้า
  • การติดตั้ง SSL Certificate แก่บุคคลภายนอก
  • การตั้งค่า SEO ของเว็บไซต์คุณ
  • การสร้างไฟล์โซน DNS แบบกำหนดเอง
  • การแก้ไขปัญหาการบริการจากบุคคลภายนอกใดๆ
  • การกำหนดค่าอีเมลไคลเอ็นต์ของคุณ
  • การกำหนดค่าไคลเอ็นต์ FTP ของคุณ
  • การแก้ไขปัญหาโดเมนของบุคคลภายนอก
  • การแก้ไขปัญหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ส่วนบุคคล
  • การตรวจสอบการใช้งานแทนกันได้ของ Cross-Browser
  • การทบทวนปัญหาปลั๊กอิน/ธีมบนแพลตฟอร์มของเราอย่างละเอียด

  บันทึกย่อพิเศษบนปลั๊กอินที่อนุมัติ:      

  เพื่อความมั่นใจว่าประสิทธิภาพและความปลอดภัยภายในสภาพแวดล้อมของ WordPress ภายใต้การจัดการจะดียิ่งกว่าเดิม เราได้ทำการตรวจสอบปลั๊กอินอย่างละเอียด เพื่อดำเนินการดังกล่าว เราทำการสแกนสภาพแวดล้อมโฮสติ้ง WordPress ภายใต้การจัดการของเราทุกคืน ปลั๊กอินที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกลบออกและอีเมลจะถูกส่งไปยังเจ้าของบัญชีที่ได้รับผลกระทบ

  * ขณะที่เราไม่รองรับรหัสแบบกำหนดเอง สำหรับ WordPress ภายใต้การจัดการนั้น เราจะดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อพิจารณาว่าเหตุใดปลั๊กอินหรือธีมถึงไม่ทำงานอย่างถูกต้องบนระบบของเรา เราไม่สามารถรับประกับได้ว่าเราจะสามารถทำให้การทำงานนี้สมบูรณ์แบบ แต่เราจะพยายามอย่างดีที่สุด

  • การระบุสาเหตุหลักของปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ - เราจะให้ความมั่นใจว่าอีเมล การให้บริการบนเว็บ FTP และแผงควบคุมของคุณทั้งหมดทำงานและสามารถเข้าถึงการทำงานได้ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบโดยสมบูรณ์ในการติดตั้งและแก้ไขการดำเนินการของคำสั่งและแอปพลิเคชันใดๆ และทั้งหมด เราไม่อาจแก้ไขปัญหา หรือจัดหาการสนับสนุนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ผิดปกติของคำสั่งหรือแอปพลิเคชัน

  • การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยและการตรวจหาการโจมตี - ทีมรักษาความปลอดภัยของเราจะคอยจับตาดูกิจกรรมอันน่าสงสัยและปกป้องเว็บไซต์ของคุณจากการโจมตีแบบเดารหัสผ่านโดยการสุ่ม (Brute Force) และการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย (DDoS)

  • การสำรองข้อมูล – ลูกค้ามีหน้าที่ในการดำเนินการและดูแลรักษาการสำรองข้อมูลปัจจุบัน เราคงรักษาการสำรองข้อมูลของเราเองสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดให้ในกรณีที่อาจมีความเสียหายเท่านั้น โดยปกติแล้วเราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้สูงสุดเป็นเวลา 30 วัน แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันถึงความมีอยู่หรือการกู้คืนข้อมูลใดๆ ที่สูญหาย สามารถร้องขอการกู้คืนข้อมูลได้ที่บริการระดับผู้เชี่ยวชาญของเราA.

  • ความช่วยเหลือด้วยการย้ายเว็บไซต์ของคุณไปยัง WordPress ภายใต้การจัดการ – เรามีขั้นตอนการย้ายอัตโนมัติที่มีอัตราความสำเร็จสูง ด้วยเหตุบางประการ หากการย้ายของคุณล้มเหลว เราจะตรวจหาเหตุผลทั่วไปที่ทำให้เกิดการล้มเหลว และช่วยเหลือด้วยการร้องขอการย้ายใหม่ หากเกิดความล้มเหลวกับสิ่งอื่นอีก เราสามารถช่วยเหลือด้วยการย้ายแบบแมนนวลตราบเท่าที่มีการจัดหาเนื้อหาไว้ให้

  A. บริการระดับผู้เชี่ยวชาญเป็นบริการที่มีค่าธรรมเนียมที่มีให้บริการโดยทีมสนับสนุนของเราในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น และจะไม่รวมอยู่ในการสนับสนุนฟรีของ GoDaddy หากต้องการซื้อบริการเหล่านี้ โปรดโทรไปที่ (+1) (480) 463-8824 คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการระดับผู้เชี่ยวชาญได้ที่ เมนูบริการระดับผู้เชี่ยวชาญ ของเรา

 19. เซิร์ฟเวอร์เฉพาะและเสมือน
 20. สนับสนุน:

  i. จัดการด้วยตนเอง:

  • การซื้อหรือการต่ออายุเซิร์ฟเวอร์
  • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของเซิร์ฟเวอร์ของเรา
  • รีเซ็ตรหัสผ่านรูท
  • จัดหาเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ภายในไม่กี่นาที
  • การแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานและช่วงเวลาทำงานของเครือข่าย
  • ฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการจัดการทั้งหมด
  • การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของคุณผ่านรูทและการเข้าถึงด้วยการบริหารจัดการ
  • มีคำแนะนำขั้นตอนโอนย้ายโฮสติ้งของคุณ

  ii. ภายใต้การจัดการ:

  • การซื้อหรือการต่ออายุเซิร์ฟเวอร์
  • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของเซิร์ฟเวอร์ของเรา
  • รีเซ็ตรหัสผ่านรูท
  • จัดหาเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ภายในไม่กี่นาที
  • การแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานและช่วงเวลาทำงานของเครือข่าย
  • ฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการจัดการทั้งหมด
  • การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของคุณผ่านรูทและการเข้าถึงด้วยการบริหารจัดการ
  • มีคำแนะนำขั้นตอนโอนย้ายโฮสติ้งของคุณ
  • การติดตั้ง GoDaddy SSL Certificate ของคุณบนผลิตภัณฑ์ GoDaddy ที่เข้าเกณฑ์1
  • การอัปเดตและการแก้ไขรูปแบบการดำเนินการหลัก
  • การสำรองข้อมูลเนื้อหาและข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์2

  iii. ภายใต้การจัดการเต็มรูปแบบ:

  • การซื้อหรือการต่ออายุเซิร์ฟเวอร์
  • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของเซิร์ฟเวอร์ของเรา
  • รีเซ็ตรหัสผ่านรูท
  • จัดหาเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ภายในไม่กี่นาที
  • การแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานและช่วงเวลาทำงานของเครือข่าย
  • ฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการจัดการทั้งหมด
  • การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของคุณผ่านรูทและการเข้าถึงด้วยการบริหารจัดการ
  • มีคำแนะนำขั้นตอนโอนย้ายโฮสติ้งของคุณ
  • การติดตั้ง GoDaddy SSL Certificate ของคุณบนผลิตภัณฑ์ GoDaddy ที่เข้าเกณฑ์1
  • การอัปเดตและการแก้ไขรูปแบบการดำเนินการหลัก
  • การสำรองข้อมูลเนื้อหาและข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์2
  • การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
  • จัดหากลุ่มการขายและการสนับสนุนที่จัดเตรียมไว้ให้
  • การตั้งค่า DNS
  • การตั้งค่าโดเมน
  • การย้ายเนื้อหา
  • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพขั้นสูง3
  • การปรับตั้งค่า Apache
  • การปรับตั้งค่า MySQL
  • การสแกนและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย (SSA)
  • การป้องกันการบุกรุก
  • กฎ Firewall แบบกำหนดเอง (เฉพาะ Iptable เท่านั้น)4
  • การติดตั้งแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์
  • การจัดการฐานข้อมูล
  • การกำจัดมัลแวร์และนำเว็บไซต์ออกจากแบล็กลิสต์
  • การอัปเกรดเวอร์ชัน PHP
  • การติดตั้งโมดูล PHP

  iv. บริการระดับผู้เชี่ยวชาญ $

  • จัดหากลุ่มการขายและการสนับสนุนที่จัดเตรียมไว้ให้
  • การตั้งค่า DNS
  • การตั้งค่าโดเมน
  • การย้ายเนื้อหา
  • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพขั้นสูง
  • การปรับตั้งค่า Apache
  • การปรับตั้งค่า MySQL
  • การสแกนและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย (SSA)
  • การป้องกันการบุกรุก
  • กฎ Firewall แบบกำหนดเอง (เฉพาะ Iptable เท่านั้น)4
  • การติดตั้งแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์
  • การจัดการฐานข้อมูล
  • การกำจัดมัลแวร์และนำเว็บไซต์ออกจากแบล็กลิสต์
  • การอัปเกรดเวอร์ชัน PHP
  • การติดตั้งโมดูล PHP

  ไม่สนับสนุน:

  • การแก้ไขปัญหาไคเอ็นต์ คำสั่ง แอปพลิเคชันหรือเนื้อหาใดๆ ที่ติดตั้งโดยลูกค้า
  • ปลั๊กอินและ Add-on ของแผงควบคุม (Parallels Plesk หรือ cPanel/WHM)
  • แอปพลิเคชันใน Parallels Plesk Application Vault และ/หรือ cPanel Application Catalog
  • การฝึกอบรมเกี่ยวกับ Internet5
  • การตั้งค่า SEO ของเว็บไซต์คุณ
  • การกำหนดค่าอีเมลไคลเอ็นต์ของคุณ
  • การกำหนดค่า FTP ไคลเอ็นต์ของคุณ
  • การตรวจสอบการใช้งานแทนกันได้ของ Cross-Browser
  • การแก้ไขปัญหาการถูกเจาะระบบเนื่องจากเวกเตอร์ที่ควบคุมโดยลูกค้า

  1 ไม่รวมบรรทัดคำสั่ง Tomcat หรือการติดตั้ง IIS SSL

  2 เซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการจัดการรวมถึงความสามารถในการสำรองข้อมูล แต่ต้องทำการเรียกใช้แบบแมนนวล เซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการจัดการทั้งหมดจะทำการสำรองข้อมูลทุกๆ 10 วัน

  3 อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม

  4 กฏ Iptable เช่น การเปิดพอร์ต 3306 เพื่อการเข้าถึง MySQL โดยตรง หรือการบล็อกไอพีจากการเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์

  5 เราไม่ได้จัดหาการฝึกอบรมหรือให้ความรู้ในการดำเนินการในแง่มุมด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตใดๆ เราคาดหวังว่าคุณจะได้รับความเข้าใจเบื้องต้นถึงแนวคิดการใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น DNS, อีเมล, เว็บ, เว็บเบราว์เซอร์, FTP และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

  $ - บริการระดับผู้เชี่ยวชาญเป็นแหล่งข้อมูลชั้นเลิศที่คุณสามารถจ่ายเงินเพื่อช่วยลดเวลาการทำงานด้านบริหารระบบเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป หรือจัดหาพื้นที่พิเศษแก่ผู้เชี่ยวชาญในขณะที่ช่วยคงการควบคุมจัดการภาพรวมของเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  งานที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวต่อคำขอรับบริการ แทนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบรายเดือน พร้อมด้วยแผนที่ได้รับการจัดการทั้งหมด  ขณะนี้บริการระดับผู้เชี่ยวชาญมีพร้อมให้ใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ CentOS และ Fedora เท่านั้น หากต้องการซื้อบริการเหล่านี้ โปรดโทรไปที่ (+1) (480) 463-8824 คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการระดับผู้เชี่ยวชาญได้ที่เมนูบริการระดับผู้เชี่ยวชาญของเรา

 21. GoDaddy Pro Program
 22. สนับสนุน:

  • การซื้อหรือการต่ออายุผลิตภัณฑ์ GoDaddy ในบัญชีของคุณหรือบัญชีของไคลเอ็นต์
  • การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ GoDaddy ในบัญชีของคุณหรือบัญชีของไคลเอ็นต์ของคุณ
  • การลงทะเบียน Pro Program
  • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของ Pro Dashboard
  • การอธิบายวิธีตั้งค่าแบรนด์ของคุณ
  • การอธิบายวิธีเผยแพร่/ปิดการใช้งานโปรไฟล์สาธารณะของคุณ
  • การอธิบายวิธีเพิ่มไคลเอ็นต์
  • การอธิบายวิธีการจัดเก็บถาวร/ยกเลิกการจัดเก็บถาวรของไคลเอ็นต์
  • การร้องขอ/การตั้งค่า/การเพิกถอนคำอนุญาตการเข้าถึงบัญชี
  • การช่วยเหลือด้วยการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้บัญชีที่อนุญาตแก่ Pro เพื่อจัดการกับบัญชี/ผลิตภัณฑ์ของไคลเอ็นต์
  • การอธิบายวิธีเพิ่มหมายเหตุลงในบัตรไคลเอ็นต์
  • การสร้าง/การส่งตะกร้าสินค้าสำหรับไคลเอ็นต์ Pro
  • การอธิบายฟีดกิจกรรม
  • การอธิบายวิธีเพิ่ม/ลบเว็บไซต์ที่การดูแลเว็บไซต์
  • การอธิบายความหมายของการแจ้งเตือนการดูแลเว็บไซต์
  • การอธิบายวิธีที่จะกำหนดค่าการแจ้งเตือนแก่การตรวจสอบเว็บไซต์
  • การแสดงขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
  • การวินิจฉัยข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อหรือการเข้าใช้
  • การตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบและสถาปัตยกรรมของเรากำลังทำงานอยู่

  ไม่สนับสนุน:

  • การสร้างเว็บไซต์ (การตั้งชื่อ การร่าง การสร้าง การเผยแพร่)
  • การเพิ่มเนื้อหาไปยังเว็บไซต์ของคุณหรือของไคลเอ็นต์ของคุณ
  • การเพิ่มฐานข้อมูล/บัญชีอีเมล/แอปพลิเคชันบนเว็บ
  • การเพิ่มแอปพลิเคชันภายนอกไปยังตัวสร้างเว็บไซต์ของคุณหรือของไคลเอ็นต์ของคุณ
  • การกำหนดค่าและการปรับแต่งการตั้งค่าแอปพลิเคชันของคุณ
  • การร่างและเผยแพร่เนื้อหา
  • การตั้งชื่อธุรกิจของคุณ
  • การสร้างโลโก้ให้แบรนด์ของคุณ
  • การสร้างลูกค้าเป้าหมาย
  • การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

 23. SSL Certificate
 24. สนับสนุน:

  • การซื้อหรือต่ออายุ SSL Certificate
  • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของ เอกสารรับรอง SSL
  • การติดตั้ง GoDaddy SSL ของคุณบน GoDaddy โฮสติ้งที่ใช้ร่วมกันสำหรับโดเมนหลัก (ไม่รวมบรรทัดคำสั่ง หรือการติดตั้ง Tomcat SLL)
  • การตรวจสอบความถูกต้อง SSL Certificate ของคุณ
  • ส่งอีเมลการตรวจสอบความถูกต้อง SSL อีกครั้ง
  • การแก้ไขข้อขัดแย้งเรื่องชื่อทั่วไป
  • การวินิจฉัยข้อผิดพลาดบนเว็บเบราว์เซอร์ของ SSL
  • การอธิบายวิธีแก้ไขไฟล์โซนของคุณสำหรับไซต์ที่ปลอดภัย

  ไม่สนับสนุน:

  • การส่งออก SSL Certificate ที่จะนำไปใช้บนหลายเซิร์ฟเวอร์
  • การติดตั้ง GoDaddy SSL Certificate บนเซิร์ฟเวอร์บุคคลภายนอก1
  • การติดตั้ง GoDaddy SSL Certificate บน GoDaddy โฮสติ้งที่ใช้ร่วมกันสำหรับโดเมนเสริม1
  • การติดตั้ง SSL Certificate แก่บุคคลภายนอก
  • การสร้าง CSR บนเซิร์ฟเวอร์บุคคลภายนอก1
  • การสร้าง CSR บนเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงและเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ1
  • การฝึกอบรมเกี่ยวกับ HTML, PHP หรือ JavaScript

  1 มีบริการผู้เชี่ยวชาญสำหรับเรื่องนี้

 25. Get Found
 26. สนับสนุน:

  • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของ Get Found
  • การอธิบายวิธีตั้งค่าบัญชี Get Found
  • การอธิบายวิธีใช้ Get Found
  • การอธิบายวิธีการเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจของคุณ
  • การอธิบายวิธีเพิ่ม แก้ไขและลบเนื้อหาธุรกิจของคุณในแดชบอร์ด
  • การอธิบายวิธีเผยแพร่รายการราคา/เนื้อหาเมนูบนเว็บไซต์ของคุณ
  • การแสดงให้คุณเห็นว่าคุณจะค้นหาการมีตัวตนของคุณบนเว็บไซต์คู่ค้าของเราได้ที่ใด

  ไม่สนับสนุน:

  • การเพิ่ม การแก้ไข หรือการลบเนื้อหาภายใน Get Found
  • การให้คำแนะนำหรือใช้ประโยชน์สูงสุดจากเนื้อหา Get Found
  • ความช่วยเหลือในการดำเนินการกับรายการใดๆ
  • ความช่วยเหลือในการลบรายการใดๆ ออกจากเว็บไซต์คู่ค้า
  • ความช่วยเหลือเพื่อการจัดอับดับด้วยเครื่องมือค้นหา

 27. การทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา
 28. สนับสนุน:

  • การซื้อหรือการต่ออายุการทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา
  • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของการทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา
  • การทบทวนและตั้งค่าแรกเริ่มของการทำให้อยู่ในอันดับแรกๆ ของโปรแกรมค้นหา
  • การอธิบายวิธีการเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงของคุณ
  • การติดตามอันดับของคุณด้วยรายงาน

  ไม่สนับสนุน:

  • การเพิ่ม การลบ หรือการแก้ไขคีย์เวิร์ด แท็ก วลีหรือเนื้อหาเพจของคุณ
  • การค้นคว้าและการใช้คีย์เวิร์ดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • การให้คำแนะนำด้าน SEO เพื่อทำให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับแรกบนหน้า Google
  • การแบ่งปันเนื้อหาของคุณบนเครือข่ายสังคม

 29. การตลาดทางอีเมล
 30. สนับสนุน:

  • การซื้อหรือการต่ออายุการตลาดทางอีเมล
  • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของการตลาดทางอีเมล
  • การตั้งค่าบัญชีการตลาดทางอีเมลของคุณ
  • การอธิบายวิธีใช้การตลาดทางอีเมล
  • ความเข้าใจถึงสถิติการตลาดทางอีเมล
  • การเชื่อมต่อบัญชีการตลาดทางอีเมลกับโซเชียลมีเดีย
  • การเชื่อมต่อบัญชีการตลาดทางอีเมลกับผลิตภัณฑ์ GoDaddy ที่ทำงานร่วมกันได้
  • การสร้างแบนเนอร์หรือธีมที่กำหนดได้เองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย*

  ไม่สนับสนุน:

  • การแก้ไขและการแก้ไขปัญหาไฟล์แสดงรายการผู้สมัครสมาชิก (ไฟล์ CSV)
  • การทำความสะอาด การกรอง หรือการแก้ไขการแสดงรายการผู้สมัครสมาชิก
  • การสร้างเทมเพลตอีเมลในฐานะตัวแทนของลูกค้า
  • การสร้างเนื้อหาอีเมล (การเขียนคำโฆษณา การเพิ่มรูปภาพ เป็นต้น)
  • การสร้าง การแก้ไข และการแก้ไขปัญหา HTML ที่กำหนดเอง
  • การเผยแพร่รหัสแบบฟอร์มลงทะเบียนไปยังเว็บไซต์
  • การสร้างรายงานสถิติแบบกำหนดเอง

  * ตัวแทน GoDaddy C3 ทั่วไปจะไม่สามารถสร้างแบนเนอร์ที่กำหนดเองได้ แต่ตัวแทน GEM ของเรายินดีให้ความช่วยเหลือ โปรดส่งอีเมลพร้อมคำขอของคุณไปยังตัวแทน GEM ภายหลังจากซื้อแผน GEM ของคุณแล้ว

 31. GoDaddy การจัดทำบัญชี

  สนับสนุน:

  • การซื้อหรือการต่ออายุการจัดทำบัญชี
  • การอธิบายคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของการจัดทำบัญชี
  • การตั้งค่าบัญชีการจัดทำบัญชีของคุณ
  • การอธิบายวิธีใช้การจัดทำบัญชี
  • การแสดงให้คุณให้ถึงวิธีการตั้งค่านำเข้าบัญชีธนาคารของคุณโดยอัตโนมัติ
  • การตั้งค่าการชำระเงินออนไลน์ด้วย ACH, PayPal หรือบัตรเครดิต

  ไม่สนับสนุน:

  • การปรับแต่งเทมเพลตใบแจ้งหนี้
  • การสร้างใบแจ้งหนี้และการประมาณค่า
  • การสร้างแผ่นงานภาษีโดยรวมถึงตาราง C, ภาษีการขายและอื่นๆ
  • การติดตามระยะทางและเวลา
  • การตั้งค่าการนำเข้าข้อมูลการขายจาก PayPal, Amazon, eBay และ Etsy

 32. SmartLine
 33. i. การกำหนดเส้นทางหมายเลขโทรศัพท์ / การโอนสาย

  สนับสนุน:

  • แน่ใจได้ว่าระบบทำการโอนสายเมื่อโทรออก
  • แน่ใจได้ว่าการตั้งค่าตัวกรองเวลา/วันสามารถทำงานตามที่กำหนด
  • ยืนยันการกำหนดเส้นทางหมายเลขและตัวเลือกการเข้าร่วมอัตโนมัติ (ถ้ามี)
  • ตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางที่ถูกต้อง

  ไม่สนับสนุน:

  • แน่ใจได้ว่าหมายเลขปลายทางโอนสายมีความถูกต้องและใช้งานได้

  ii. คุณภาพเสียงของโทรศัพท์

  ไม่สนับสนุน:

  • SmartLine ใช้เครือข่ายมือถือของลูกค้า ดังนั้น GoDaddy จึงไม่ได้เป็นผู้ควบคุมคุณภาพเสียงเรียกเข้า

  iii. การตั้งค่าสำหรับโทรศัพท์ของบุคคลภายนอก

  สนับสนุน:

  • การตั้งค่า SmartLine บนสมาร์ทโฟน Android และ iOS (Apple)

  iv. การย้ายข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์

  สนับสนุน:

  • ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการภายนอกเพื่อเปลี่ยนหมายเลขไปยังระบบ SmartLine
  • กำหนดค่าการกำหนดเส้นทางหมายเลขในระบบ SmartLine และยืนยันว่าหมายเลขทำงานตามที่ได้ระบุไว้ในคำขอย้ายข้อมูล
  • อัปเดตสถานะระหว่างขั้นตอนการย้ายข้อมูล
  • ปฏิบัติตามกฎและระเบียบข้อบังคับของ LNP และกฎการย้ายข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด

  ไม่สนับสนุน:

  • ตรวจสอบว่าหมายเลขดังกล่าวมีสิทธิ์ย้ายข้อมูล
  • ให้หนังสือรับรองการลงลายมือชื่อครบถ้วนถูกต้องกับ SmartLine
  • แจ้ง SmartLine ถึงตำแหน่งที่จะกำหนดเส้นทางหมายเลขไปไว้ และไม่ว่าหมายเลขนั้นจะเป็นหมายเลขสำรอง หรือที่จะกำลังเพิ่มเข้ามาเป็นหมายเลขเพิ่มเติมก็ตาม
  • ให้ยกเลิกบัญชีที่มีผู้ให้บริการสูญหายหลังจากที่พอร์ตเสร็จสิ้น หากต้องการ
  • เมื่อมีการย้ายออก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีอยู่ในสถานะที่ดีและมีการเรียกข้อมูลการเรียกเก็บเงินแล้ว
  • เมื่อย้ายออกให้แจ้ง SmartLine หากคุณต้องการยกเลิกบริการหลังจากที่ได้ย้ายหมายเลขแล้ว

  v. การจัดส่งการแจ้งเตือนข้อความ (Voicemail)

  สนับสนุน:

  • ยืนยันที่อยู่อีเมลปลายทาง
  • ยืนยันการส่งข้อความจากระบบ SmartLine
  • ให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อความอื่นผ่าน Web App

  ไม่สนับสนุน:

  • ยืนยันที่อยู่อีเมลปลายทางถูกต้อง
  • ไวท์ลิสต์ messages@SmartLine.com
  • ตรวจสอบว่าตัวกรองข้อความ โปรแกรมป้องกันไวรัส หรือนโยบายการรับอื่นๆ ไม่ได้ป้องกันการรับ
  • ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลเพื่อขอความช่วยเหลือ

 34. การประมูล GoDaddy
 35. สนับสนุน:

  • การสนับสนุนทางอีเมลสำหรับโดเมนที่ขายหรือซื้อในการประมูล
  • นำโดเมนออกประมูลสำหรับขาย
  • อธิบายโครงสร้างค่าคอมมิชชัน
  • ประกาศการขายโดเมนพรีเมียม
  • การประมูลหมดอายุและค่าธรรมเนียม
  • โดเมนสำหรับการซื้อหลังปิดประมูล
  • การเสนอราคา/การเสนอราคากลับ
  • การนำทางการประมูล
  • การอธิบายประเภทรายการประมูล GoDaddy
  • สมาชิกการประมูล
  • คำถามเกี่ยวกับการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว
  • การตรวจสอบยืนยันผู้ประมูล
  • ความช่วยเหลือในการส่งมอบโดเมน
  • รายการคุณสมบัติหน้าแรกและหน้าหมวดหมู่
  • การรับชำระเงินสำหรับโดเมน
  • การชำระเงินสำหรับโดเมนพรีเมียมและการประมูล
  • การอธิบายการประมูลอัตโนมัติ
  • การอธิบายวิธีการแก้ไขรายการ
  • การโอนโดเมนที่เกี่ยวข้องกับการขายหลังการตลาด
  • การอธิบายความต้องการของผู้รับเงิน

  ไม่สนับสนุน:

  • กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับการขายชื่อโดเมนนอกเหนือจากการใช้บริการรายชื่อที่มีคุณลักษณะ
  • การโอนโดเมนที่ไม่ได้ซื้อในตลาดหลังการขาย
  • รายการโดเมนของบุคคลที่สาม เช่น Sedo, Flippa เป็นต้น
  • GoDaddy การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี
  • การต่ออายุโดเมนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประมูล
  • การขอข้อมูลติดต่อโดเมน

 36. WordPress พรีเมียม
 37. สนับสนุน:

  • การติดตั้งหรืออัปเดตธีม
  • การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาธีม
  • การเพิ่มธีมเด็ก
  • การแก้ไขธีม
  • การติดตั้งระบบแสดงความคิดเห็น
  • การติดตั้งหรืออัปเดตปลั๊กอิน
  • การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาปลั๊กอิน
  • การแก้ไขไฟล์การกำหนดค่า
  • การดำเนินการค้นหาและแทนที่ฐานข้อมูล
  • การดำเนินการซ่อมแซมสตริงเชื่อมต่อ
  • การอัปเดตลิงก์ถาวร
  • การนำเข้า/ส่งออกฐานข้อมูล
  • การเพิ่มประสิทธิภาพ MySQL
  • การตรวจสอบดัชนี Google
  • การประเมินการเพิ่มประสิทธิภาพเพจ
  • การเพิ่ม Favicon
  • การดำเนินการเปลี่ยนเส้นทางการตั้งค่า
  • การเพิ่มประสิทธิภาพรูปภาพ
  • การลดจดหมายขยะความคิดเห็น

  ไม่สนับสนุน:

  • การสร้างเนื้อหา
  • การสร้างเว็บไซต์ใหม่ (โปรดดูที่บริการเว็บระดับมืออาชีพของเราสำหรับขั้นตอนการดำเนินการนี้)
  • การเพิ่มโค้ดที่กำหนดเองลงในธีมและปลั๊กอิน
  • การออกแบบงาน เช่น การสร้างเนื้อหาและคำแนะนำเรื่องรูปลักษณ์ของเว็บไซต์
  • การดำเนินงาน SEO ที่กำหนดเอง (การเพิ่มคำหลัก คำอธิบายไปยังเพจต่างๆ เป็นต้น)
  • การให้บริการบนเว็บไซต์ด้วยเวอร์ชันที่นำออกใช้งานก่อนเวอร์ชัน 4.0 หากไม่ได้ทำการอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด (หมายเหตุ: การอัปเดตเวอร์ชันอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้การให้บริการบนเว็บไซต์ไม่สามารถทำงานร่วมกับธีม ปลั๊กอิน ฯลฯ ได้)
  • การเพิ่มฟังก์ชันการทำงานที่กำหนดเองลงในปลั๊กอิน
  • การเพิ่มผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างสำหรับ WooCommerce
  • การเพิ่มอันดับเพจ
  • สร้างการเชื่อมโยงย้อนหลังเว็บไซต์การสร้างลิงก์จากเว็บไซต์ภายนอกที่เชื่อมโยงเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา
  • การกำหนดค่า DNS
  • การกำหนดค่า SSL (โปรดดูที่บริการติดตั้ง SSL สำหรับการดำเนินการนี้)
  • การกำหนดค่าธีมใหม่ (เราจะติดตั้งธีมสำหรับคุณ แต่การตั้งค่า / การกำหนดค่าจะต้องทำโดยผู้ออกแบบ)
  • การให้คำปรึกษา
  • การสร้างรายชื่อธุรกิจของ Google Plus
  • การสร้างปลั๊กอิน
  • การสร้างรูปภาพ
  • การสร้างเทมเพลตของเพจใน LeadPages
  • การแก้ไขข้อบกพร่องและข้อขัดแย้งส่วนขยาย WooCommerce
  • การเพิ่มปริมาณการใช้งานไซต์
  • การทำให้เว็บไซต์ตอบสนองต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่
  • การสนับสนุนหลายเว็บไซต์
  • การตลาดแบบมีค่าใช้จ่าย
  • การตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน
  • การแนะนำธีม
  • การลบการปรับแต่งธีม
  • การค้นหาการปรับแต่งธีมก่อนหน้า
  • การแก้ไขข้อขัดแย้งของ WooCommerce กับธีม
  • การติดตั้งบัญชีอีเมล
  • การตั้งค่าธีมสำหรับเพจเฉพาะ
  • เว็บไซต์ที่โฮสต์โดย WordPress.com หรือใช้แพลตฟอร์ม Rainmaker Platform
  • การจัดตำแหน่งเว็บไซต์ที่ต้องสมัครสมาชิกแยกต่างหาก
  • การโอนเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ WP ไปยัง WordPress
  • การอัปเดตธีมที่กำหนดเองขั้นสูง
  • การอัปเดต WooCommerce ที่กำหนดเอง
  • งานของผู้ช่วยเสมือนจริง (การสร้าง การอัปเดตและการโพสต์เนื้อหา)
  • อัปโหลดไฟล์
  • กำจัดมัลแวร์และเนื้อหาฟิชชิ่ง (โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราสำหรับรายละเอียด)
  • เว็บไซต์ที่โฆษณาภาพลามก อนาจาร เกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือเอกสาร รูปภาพ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส่อถึงความเสื่อมเสีย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การนวด การนัดเดต เพื่อนเที่ยว หรือการขายบริการทางเพศ) หรือ 
  • เว็บไซต์ที่ใช้ภาพลามก อนาจาร คำค้นหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือรูปภาพในชื่อวิดีโอ คำอธิบายหรือรายชื่อที่สื่อถึงเรื่องลามก
  • เว็บไซต์ที่ขายสินค้าผิดกฎหมายและสินค้าที่สนับสนุน ส่งเสริม อำนวยความสะดวก หรือแนะนำให้เข้าร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
  • เว็บไซต์ที่ขายสารภายใต้การควบคุมและยาที่ผิดกฎหมาย (รวมถึงยาจำหน่ายตามใบสั่งยา) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สินค้าที่ใช้เพื่อผลิตสารภายใต้การควบคุม และ/หรือยาเสพติดหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้กับสารเสพติด
  • เว็บไซต์ที่ขายบัตรเครดิตหรือเดบิต (ทั้งที่ยังใช้งานอยู่และไม่ได้ใช้งานแล้ว)
  • เว็บไซต์ที่ขายชื่อโดเมน
  • เว็บไซต์ที่ขายสินค้าที่ขโมยมาหรือไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงผลิตภัณฑ์ปลอมแปลง เช่น ภาพยนตร์ (VHS, DVD, ฯลฯ), ซอฟต์แวร์และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่ทำลอกเลียนแบบ
  • เว็บไซต์ที่ขายผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกกลับคืนโดยหน่วยงาน Consumer Product Safety Commission (CPSC)

 38. การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์
 39. สนับสนุน:

  • การซื้อหรือต่ออายุการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์
  • การอธิบายคุณสมบัติและประโยชน์ของการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์
  • การอธิบายวิธีนำทางแดชบอร์ดการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์
  • การสาธิตการตั้งค่าบัญชีการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์
  • การสาธิตการล้างคำขอ

  ปรับปรุง: 14/6/2562
  ลิขสิทธิ์ © 2016-2019 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์