GoDaddy

ข้อตกลงบริการตัวสร้างเว็บไซต์

ปรับปรุงล่าสุด: 10 กรกฎาคม 2018

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณและการเยียวยา

1. ภาพรวม

ข้อตกลงการบริการตัวสร้างเว็บไซต์นี้ (“ข้อตกลง” นี้) กำหนดขึ้นโดยและระหว่าง GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") และคุณ ซึ่งมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีการยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อตกลงนี้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการตัวสร้างเว็บไซต์ (“ตัวสร้างเว็บไซต์” หรือ “บริการ”) ของ GoDaddy ของคุณ และเป็นตัวแทนของข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ GoDaddy เกี่ยวกับรายละเอียดของหัวข้อนี้

หากคุณยอมรับข้อตกลงนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์เท่ากับว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ รับทราบและยอมรับที่จะเข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้ รวมถึง (i) ข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากลของ GoDaddy และ (ii) ข้อจำกัดของแผน ข้อความสละสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์ หรือข้อจำกัดใดๆ ที่ปรากฏแก่คุณบนหน้าเริ่มต้นตัวสร้างเว็บไซต์ของเว็บไซต์ GoDaddy (“เว็บไซต์” นี้) ทั้ง (i) และ (ii) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

คำว่า “เรา”, “ตัวเรา” หรือ “ของเรา” นั้น หมายถึง GoDaddy คำว่า “คุณ”, “ของคุณ”, “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” จะหมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ยอมรับต่อข้อตกลงและ/หรือใช้บริการนี้ หากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการพูดถึงสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

คุณรับทราบและยอมรับว่า (i) GoDaddy ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้ และนโยบาย หรือข้อตกลงใดๆ ที่ได้มีการรวบรวมไว้ในที่นี้ในเวลาใดๆ และการเปลี่ยนแปลง หรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ลงประกาศในเว็บไซต์นี้ และ (ii) การใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือบริการที่มีในเว็บไซต์นี้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้น (ตามที่มีการระบุโดย “แก้ไขล่าสุด” วันที่ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า) จะต้องระบุความยินยอมของคุณในข้อตกลงนี้ตามที่มีการแก้ไขล่าสุด ถ้าคุณไม่เห็นด้วยที่จะรับข้อผูกพันตามข้อตกลงนี้เป็นฉบับแก้ไขล่าสุด โปรดอย่าใช้ (หรือยังคงใช้) เว็บไซต์นี้ หรือบริการที่พบในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้แล้ว GoDaddy อาจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้ผ่านทางอีเมลเป็นครั้งคราว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะรักษาข้อมูลบัญชีผู้ซื้อ (“บัญชีผู้ซื้อ”) ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลปัจจุบัน GoDaddy ไม่มีภาระหน้าที่หรือต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล หากการไม่ได้รับดังกล่าวมีผลมาจากความไม่ถูกต้องหรือเลิกใช้งานอีเมลแล้ว

2. คำอธิบายเกี่ยวกับการบริการ

ตัวสร้างเว็บไซต์เป็นเครื่องมือที่อยู่บนระบบคลาวด์ ซึ่งจะช่วยคุณออกแบบ สร้าง สร้างขึ้น ทำการตลาด และ/หรือโปรโมท (บริการที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับแผนบริการเฉพาะที่เลือก) การมีตัวตนอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของคุณ โดยการผนวกรวมเว็บไซต์ โฮสติ้ง การรักษาความปลอดภัย การมีตัวตนของโซเชียลมีเดีย หน้าร้านออนไลน์ การนัดหมายออนไลน์ การตลาดทางอีเมล การตลาดดิจิทัล และ/หรือความสามารถอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งรวมอยู่ในเครื่องมือและข้อเสนอที่มาเป็นแพ็กเกจ เว้นแต่ได้ระบุไว้ในหัวข้อข้อยกเว้นและข้อจำกัดในข้อตกลงนี้ การใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้รวมถึงเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ GoDaddy เฉพาะของการบริการที่เกี่ยวข้องตามข้อมูลอ้างอิงต่อไปนี้: (i) ข้อตกลงการบริการการจัดทำบัญชีทางออนไลน์ (ตลาด สหรัฐเท่านั้น) (ii) ข้อตกลงแอปพลิเคชันการตลาด(iii) ข้อตกลงการบริการ Get Found (ตลาด สหรัฐเท่านั้น) (iv) ข้อตกลงบริการ Certificate และ (v) ข้อตกลงบริการการตลาดทางอีเมล

3. บริการหน้าร้านและการนัดหมาย (บริการนัดหมายมีให้บริการใน ตลาดสหรัฐเท่านั้น)

ด้วยตัวสร้างเว็บไซต์ คุณมีตัวเลือกในการสร้าง จัดการ และดูแลหน้าร้านออนไลน์ และ/หรือการนัดหมายออนไลน์ ซึ่งอนุญาตให้คุณ:

 1. เพิ่ม เข้าใช้งาน จัดการและดูแลแค็ตตาล็อกของผลิตภัณฑ์ และ/หรือการบริการ และสื่อนำเสนอแค็ตตาล็อกบนอินเทอร์เน็ตผ่านทางหน้าร้านที่รวบรวมไว้ หรือรายการนัดหมายที่จัดทำไว้เป็นโดเมน (เว็บไซต์) หรือโดเมนย่อย
 2. มีส่วนร่วมในการขายการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จริงและที่สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 3. จัดเตรียมการรวบรวมการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่ต้องชำระและค่าธรรมเนียมการจัดส่ง
 4. รวบรวมบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนตัวเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินการทำธุรกรรม
 5. กำหนดตารางเวลานัดหมายทางออนไลน์และซิงค์ปฏิทินจากหลายแพลตฟอร์ม
 6. ดำเนินการกับการจัดการคำสั่งซื้อและกิจกรรม หรือ
 7. สร้างรายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธุรกิจหน้าร้าน

เนื้อหาหน้าร้านและการนัดหมาย

คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหา อัปเดต อัปโหลดและดูแลเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงไฟล์ เพจ ข้อมูล งาน ข่าวสาร และ/หรือเนื้อหาใดๆ บน ภายใน ที่แสดงอยู่ เชื่อมโยงไว้ หรือส่งผ่านไป ได้มา หรือผ่านเว็บไซต์ของคุณ รวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัด เครื่องหมายการค้าหรือการบริการ รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพประกอบ กราฟิก คลิปเสียง คลิปวิดีโอ อีเมลหรือข้อความอื่นๆ แท็กเมต้า ชื่อโดเมน ซอฟต์แวร์และข้อความ คุณมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า เว็บไซต์ของคุณปฏิบัติอย่างสอดคล้องตามกฎหมายท้องถิ่น รัฐ สหพันธรัฐ และระหว่างประเทศทั้งหมด อีกทั้ง เนื้อหาเว็บไซต์ของคุณจะต้องมีชื่อโดเมนที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ หรือที่ลงทะเบียนในนามของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับการบริการ คุณรับทราบว่า GoDaddy จะยึดตามการดำเนินการแทนของคุณที่เกี่ยวกับการใช้เนื้อหาทั้งหมดอย่างเหมาะสมของคุณบนเว็บไซต์ใดๆ ที่คุณสร้างหรือควบคุม

ความพร้อมใช้งานของบริการหน้าร้านและการนัดหมาย

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ GoDaddy จะพยายามมอบการบริการตลอดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณยอมรับว่า อาจไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ หรือไม่สามารถทำงานได้เป็นครั้งคราว ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (i) อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด (ii) กระบวนการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตามกำหนดการ ซึ่ง GoDaddy อาจทำเป็นครั้งคราว หรือ (iii) สาเหตุที่ GoDaddy ไม่สามารถควบคุม หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้โดย GoDaddy รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสารทางไกลหรือลิงก์ส่งสัญญาณดิจิทัลที่ถูกขัดจังหวะหรือล้มเหลว การโจมตีเครือข่าย ความแออัดของเครือข่าย หรือความล้มเหลวอื่นๆ คุณยอมรับว่า GoDaddy ไม่สามารถควบคุมให้สามารถใช้งานบริการได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ถูกขัดจังหวะ

แคตาล็อกสินค้า

คุณยอมรับว่า ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของคุณอาจช้าลงตามจำนวนของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่มีความเป็นไปได้ทั้งทางกายภาพและทางปฏิบัติ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง): รูปแบบโครงสร้างระบบ สมรรถภาพของระบบ ภาระงานของระบบ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ปลายทาง และการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ปลายทาง คุณยอมรับว่า GoDaddy ไม่สามารถควบคุมข้อจำกัดที่มีความเป็นไปได้ทั้งทางกายภาพและทางปฏิบัติ คุณอาจประสบกับจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ไม่แน่นอนในหมวดหมู่

ภาษีและการชำระเงินของลูกค้าปลายทาง

คุณเข้าใจว่า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม และจัดการกับการชำระเงินของลูกค้าปลายทางทั้งหมด ในทำนองเดียวกัน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการชำระเงินของรัฐ สหพันธรัฐ หรือภาษีระหว่างประเทศทั้งหมดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณขายโดยใช้การบริการ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณในการอ่าน เข้าดู และยอมรับต่อข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อใช้ตัวเลือกภาษีและวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ของคุณ GoDaddy ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับผ่านตัวเลือกภาษีและวิธีการชำระเงิน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อภาษีที่เพิ่มขึ้นใดๆ และมีหน้าที่ในการกำหนดให้มีธุรกรรม คุณอาจอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดภาษีต่างประเทศจากการขายให้กับผู้ซื้อ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศและภาษีต่างประเทศ การจัดส่งและการส่งออกทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการขายสินค้าของคุณให้กับผู้ซื้อระหว่างประเทศ

พื้นที่จัดเก็บและการรักษาความปลอดภัย

ทุกครั้ง คุณจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงต่อการสูญหายและเสียหายทั้งหมดที่เกิดกับเว็บไซต์ของคุณและเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบทุกประการในการคงไว้ซึ่งการปกปิดรหัสผ่านและข้อมูลบัญชีของคุณเป็นความลับ คุณยอมรับว่า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับทุกการกระทำ การละเลยและการใช้ภายใต้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ หรือที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ของคุณที่ปรากฏอยู่ เชื่อมโยงไว้ ส่งผ่าน หรือจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ คุณจะมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการทำหน้าที่ประเมินเพื่อ: (i) ป้องกันการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ต่อเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณ (ii) คงไว้ซึ่งสำเนาที่เก็บถาวรและที่สำรองข้อมูลของเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณโดยอิสระ (iii) ต้องแน่ใจว่าเนื้อหาเว็บไซต์ทั้งหมดของคุณที่ส่งผ่านหรือจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ GoDaddy มีการรักษาความปลอดภัย ได้รับการปกปิดเป็นความลับและมีความสมบูรณ์ และ (iv) ต้องแน่ใจว่ารหัสผ่านของคุณได้รับการปกปิดเป็นความลับ บริการโฮสติ้งและเซิร์ฟเวอร์ของ GoDaddy ไม่ใช่ที่เก็บถาวรและ GoDaddy จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดๆ หากมีการสูญหาย เสียหาย หรือการทำลายเนื้อหาใดๆ ของคุณ หากรหัสผ่านของคุณสูญหาย ถูกขโมย หรือโดนโจมตี คุณจะต้องแจ้งไปยัง GoDaddy โดยทันที หลังจากนั้น GoDaddy จะระงับการเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณที่ใช้รหัสผ่านดังกล่าว และจะออกรหัสผ่านใหม่แทนให้กับคุณหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากคุณ GoDaddy จะไม่รับผิดต่อการสูญหายใดๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลจากการที่มีบางคนใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณ ทั้งที่คุณทราบหรือไม่ทราบก็ตาม อย่างไรก็ตาม คุณควรรับผิดชอบการสูญหายที่เกิดจาก GoDaddy หรือผู้ให้บริการอื่น อันเนื่องมาจากมีผู้อื่นใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขตัวอย่าง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขตัวอย่างมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น GoDaddy จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตัวอย่างของคุณ คุณจะใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตัวอย่างนี้บนความเสี่ยงของคุณเอง สามารถใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นค่าเริ่มต้นที่จัดเตรียมไว้ให้บนหน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขกับข้อสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้: คำอธิบายและคำแนะนำ รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีหรือการเงินไม่ถือว่ามีผลทางกฎหมาย GoDaddy ไม่รับประกันถึงความชอบด้วยกฎหมายของวลีหรือข้อกำหนดใดๆ ที่ได้รับการเสนอ หรือได้มาจากคำอธิบายหรือคำแนะนำเหล่านี้ คุณควรปรึกษานักกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของคุณเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของคุณ เป็นไปอย่างเหมาะสมสำหรับเขตอำนาจตามกฎหมายของคุณ และมีข้อผูกพันตามกฎหมายกับลูกค้าของคุณ

4. นักออกแบบ เพจ Facebook

ด้วยตัวสร้างเว็บไซต์ คุณสามารถเข้าถึงนักออกแบบเพจ Facebook (“นักออกแบบเพจ Facebook”) ซึ่งจะช่วยคุณสร้างเพจ Facebook แบบกำหนดเองซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้เว็บไซต์ของคุณออกมาสมบูรณ์แบบ จำนวนหน้าของ Facebook ที่อนุญาตจะขึ้นอยู่กับแผนการบริการของคุณ และนอกเหนือไปจากจำนวนหน้าของเว็บไซต์ที่รวมอยู่ในแผนการบริการของคุณ

เพื่อใช้งานนักออกแบบเพจ Facebook คุณจำเป็นต้อง (i) สร้างบัญชี Facebook (หากคุณยังไม่มีบัญชี) และ (ii) เปิดใช้งานเพจสาธารณะจากบัญชี Facebook ของคุณ หลังจากที่คุณออกแบบเพจ Facebook ของคุณเสร็จแล้ว คุณจำเป็นต้องเชื่อมโยงเพจ Facebook ไปยังบัญชี Facebook ของคุณเพื่อให้สามารถนำทางไปยังเพจ Facebook ได้ โปรดทราบว่าเพจ Facebook ของคุณจะถูกสร้างไว้บนบัญชีโฮสติ้งเดียวกัน (และสามารถเข้าใช้งานผ่านแผงควบคุมเดียวกัน) กับเว็บไซต์ของคุณ หลังจากนั้น คุณจะต้องเผยแพร่อย่างน้อยหนึ่งเพจของเว็บไซต์ของคุณก่อนที่จะทำการเผยแพร่เพจ Facebook ของคุณ

หากคุณเข้าถึงนักออกแบบเพจ Facebook คุณรับทราบและยอมรับเป็นการพิเศษว่า:

 1. คุณจะไม่ใช้เพื่อเปิดเพจ Facebook ซึ่งโปรโมท มีเนื้อหาอ้างอิง อำนวยความสะดวก มี หรือใช้สิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้:
  • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอลล์ หรือการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาวุธยุทธภัณฑ์ และ/หรืออาวุธปืน
  • เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว การประกาศโฆษณา ศีลธรรม หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิทธิ์ส่วนตัวอื่นๆ หรือที่หลอกลวงหรือฉ้อโกง
  • การพนัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคาสิโนออนไลน์ หนังสือกีฬา บิงโก หรือไพ่โป๊กเกอร กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและ/หรือการแข่งขันที่ผิดกฎหมาย แผนปีระมิด การชิงโชค หรือจดหมายลูกโซ่ (หากคุณใช้งาน อ้างอิง หรืออำนวยความสะดวกการชิงโชค การแข่งขัน หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย คุณอยู่ภายใต้คู่มือโปรโมชันของ Facebook ที่อยู่ที่นี่) หรือ
  • เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง เป็นการข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือลามก ยั่วยุให้เกิดความรุนแรง หรือมีการเปลือยกายหรือภาพความรุนแรงหรือความรุนแรงแบบที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน
 2. คุณต้องมั่นใจว่าคุณเป็นเจ้าของหรือรักษาสิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการทำสำเนา แสดง เผยแพร่ ส่งมอบ ให้ และดำเนินการกับเนื้อหาทั้งหมดต่อสาธารณะของ หรือภายในแอปพลิเคชันของคุณที่มีกับผู้ใช้ Facebook ในทุกประเทศที่คุณเปิดให้ใช้งานเนื้อหาดังกล่าว

5. การรวมเข้ากับแพลตฟอร์มโฮสติ้ง; การเป็นเจ้าของเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาโดยใช้การบริการที่สร้างขึ้นบน และรวมเข้ากับแพลตฟอร์มโฮสติ้งของ GoDaddy และความพยายามในการโยกย้าย หรือโอนเว็บไซต์ดังกล่าวโดยประการอื่นไปยังผู้ให้บริการโฮสติ้งอื่นถือเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้

ยกเว้นเฉพาะเนื้อหาที่คุณมอบให้ เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาโดยใช้บริการซึ่งเป็นของ GoDaddy และเว็บไซต์ดังกล่าวทั้งหมด (รวมถึงสำเนาของเว็บไซต์ดังกล่าวทั้งหมด) อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ GoDaddy อนุญาตให้คุณใช้เว็บไซต์โดยไม่มีข้อจำกัดในระหว่างที่คุณเป็นสมาชิกการบริการ การที่คุณยกเลิกการเป็นสมาชิกการบริการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามถือเป็นการสิ้นสุดสิทธิ์การใช้เว็บไซต์ของคุณภายหลังจากการยกเลิก คุณตกลงที่จะป้องกันการทำสำเนาเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ที่สร้างขึ้นโดยใช้การบริการ หากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้ไม่ให้สิทธิ์ หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ทั้งปวงที่ไม่ได้ให้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้

การอัปโหลดเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ของคุณ ถือว่าคุณได้ให้สิทธิ์ใช้งานแบบไม่จำกัดแก่ GoDaddy (i) การใช้เนื้อหาเพื่อจุดประสงค์ในการรวมไว้ในเว็บไซต์ของคุณ และ (ii) แสดงภาพหน้าจอของเว็บไซต์ใดๆ ที่สร้างโดยใช้บริการ ในเอกสารประกอบการตลาด หรือในวิธีการซึ่งกำหนดไว้ภายใต้ดุลยพินิจของ GoDaddy แต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ คุณรับรองและรับประกันต่อ GoDaddy ว่า (ก) คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดในการแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าเพราะคุณเป็นผู้เขียนเนื้อหาผู้ใช้และมีสิทธิ์แจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าว หรือเพราะคุณมีสิทธิ์ ใบอนุญาต ความยินยอมในการแจกจ่ายที่เหมาะสม และ/หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ใช้จากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของเนื้อหา และ (ข) คุณไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ ตามที่ใช้ในที่นี้ “เนื้อหา” จะรวมไว้โดยไม่จำกัดเพียงข้อความ, ซอฟต์แวร์, วิตเจ็ต, แอปพลิเคชัน, สคริปต์, ซอสโค้ด, API, ภาพถ่าย, ภาพประกอบ, รูปภาพ, กราฟฟิก, เสียง, ดนตรี, ออดิโอ, วิดีโอและคุณสมบัติอินเทอร์แอคทีฟ (และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ และโลโก้ที่มีอยู่ในที่นี้) คุณรับทราบและยินยอมว่า เนื้อหาที่คุณอัปโหลดไปยังบริการอาจพร้อมใช้งานได้ในทันที เนื้อหาที่ให้ไว้อาจถูกแคชเป็นเวลาสูงสุดถึงหนึ่งปี และการลบเนื้อหาจากบริการจะไม่เป็นการลบเวอร์ชันของเนื้อหาที่แคชไว้

6. ตัวเลือกการขายรวมอื่นๆ

คุณจะได้รับตัวเลือกให้รวมกลุ่มการบริการเข้ากับผลิตภัณฑ์และการบริการอื่นที่เรานำเสนอให้ เช่น (i) บริการการจดทะเบียนชื่อโดเมน (ii) บริการพร็อกซีชื่อโดเมน (iii) Microsoft Office และ/หรือ (iv) ผลิตภัณฑ์และการบริการอื่นที่อาจได้รับการนำเสนอเพื่อรวมกลุ่มเป็นครั้งคราว ในกรณีดังกล่าว การซื้อตัวสร้างเว็บไซต์ของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบรวมชุด ข้อตกลงที่มีอยู่ซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบในตะกร้าสินค้าเมื่อคุณชำระเงิน

7. การวิเคราะห์

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ เราอนุญาตสิทธิ์ให้คุณใช้ข้อมูลวิเคราะห์ตัวสร้างเว็บไซต์ (“ข้อมูลวิเคราะห์”) แบบมีข้อจำกัด เพิกถอนได้ ไม่ผูกขาดและไม่สามารถอนุญาตช่วงให้ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นสำหรับการใช้งานข้อมูลวิเคราะห์กับคุณลักษณะของตัวสร้างเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น และ (ข) คุณสามารถเข้าถึงและอ่านรายงานผ่านบัญชีผู้ซื้อของคุณ ข้อมูลวิเคราะห์จะช่วยให้คุณสามารถติดตามที่อยู่ IP เวลาที่เยี่ยมชม ข้อมูลหัวเรื่องและตำแหน่งที่ตั้งของผู้เยี่ยมชมของคุณ (“ข้อมูล”) ได้ คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงรายงานของข้อมูลวิเคราะห์ของคุณ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว GoDaddy และบริษัทสาขาที่เป็นเจ้าของทั้งหมดสามารถเก็บรักษาและใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากข้อมูลวิเคราะห์ได้ คุณจะไม่ (และจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม) ใช้ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อติดตาม รวบรวมหรืออัปโหลดข้อมูลที่ระบุตัวตนส่วนตัวของบุคคลใดๆ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลการเรียกเก็บเงิน) หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อาจเชื่อมต่อมายังข้อมูลดังกล่าวได้อย่างสมเหตุสมผล คุณจะมีและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลจากผู้เยี่ยมชม คุณต้องโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวต้องมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคุกกี้ที่คุณใช้รวบรวมข้อมูล คุณต้องเปิดเผยการใช้ข้อมูลวิเคราะห์ และวิธีรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูล

8. ข้อยกเว้นและข้อจำกัด

ชุดการตลาดดิจิทัลของตัวสร้างเว็บไซต์ (ตลาด สหรัฐเท่านั้น) ชุดการตลาดดิจิทัลของตัวสร้างเว็บไซต์ มอบตัวเลือกที่จะนำเอาเครื่องมือทางการตลาดของการบริการที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้สูงสุดเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการทำให้เหมาะที่สุดสำหรับโปรแกรมค้นหา การตลาดทางอีเมล และการสร้างรวมถึงการอัปเดตเพจ Facebook (ภายใต้ข้อบังคับในหัวข้อที่ 4 ข้างต้น) ชุดการตลาดดิจิทัลของตัวสร้างเว็บไซต์ ไม่รวมถึงความสามารถในการสร้างและโฮสต์เว็บไซต์ (รวมถึงร้านค้าออนไลน์/การนัดหมายผ่านออนไลน์) SSL Certificate และบริการ Get Found สามารถเพิ่มการบริการเหล่านั้นได้ในภายหลังซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ตัวเลือกทดลองใช้งานฟรี (ดูหัวข้อด้านล่างทันที) ไม่มีให้บริการสำหรับชุดการตลาดดิจิทัลของตัวสร้างเว็บไซต์ เนื่องจากมีการจำกัดข้อเสนอของการตลาดดิจิทัลของตัวสร้างเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ (i) ข้อตกลงการบริการการจัดทำบัญชีทางออนไลน์ (ii) ข้อตกลงการบริการ Certificate และ (iii) ข้อตกลงการบริการ Get Found ของ GoDaddy จะไม่ได้นำมาปฏิบัติใช้

TLD คุณรับทราบและตกลงให้เว็บไซต์ของคุณอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านเนื้อหา (หรืออื่นๆ) ใดๆ ทั้งปวงที่เป็นการเฉพาะสำหรับโดเมนระดับบนสุด (“TLD”) ซึ่งเว็บไซต์ของคุณเชื่อมโยง เฉพาะบัญชีตัวสร้างเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับ TLD ที่กำลังพูดถึงนี้เท่านั้นที่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าว

หน้าพบกันเร็วๆ นี้ ตัวสร้างเว็บไซต์นำเสนอตัวเลือก “หน้าพบกันเร็วๆ นี้” ให้กับลูกค้าที่ยังไม่พร้อมที่จะสร้างเว็บไซต์ของตัวเอง คุณรับทราบและยินยอมว่า ตัวเลือก “หน้าพบกันเร็วๆ นี้” คุณจะมีรูปแบบและสีผสมผสานแบบจำกัดให้เลือกมากขึ้นกว่ารูปแบบและสีผสมผสานที่มีให้ใช้งานในไลบรารีเทมเพลตตัวสร้างเว็บไซต์

ข้อผูกมัดในการคงไว้ซึ่งการสมัครใช้งาน ข้อกำหนดของบริการจะขึ้นอยู่กับการสมัครใช้งานแบบอิสระของคุณที่มีต่อ (และการชำระเงินให้กับ) ตัวสร้างเว็บไซต์ การที่คุณไม่ได้ดูแลและคงการสมัครใช้งานของคุณไว้ไม่ว่าในเวลาใดๆ จะส่งผลให้ต้องยุติการใช้งานบริการ การเรียกเก็บเงินซ้ำสำหรับแผนบริการของคุณจะเริ่มต้นในวันที่ทำการสั่งซื้อ ค่าธรรมเนียมที่ชำระให้การบริการไม่สามารถถ่ายโอนไปยังบัญชีตัวสร้างเว็บไซต์อื่น (หรือบัญชี GoDaddy อื่น) นอกเหนือจากบัญชีแรกเริ่มที่เกี่ยวข้องกับบริการในวันที่ทำการสั่งซื้อ

การยุติหรือหมดอายุการให้บริการ หาก GoDaddy ยุติการให้บริการของคุณ ซึ่งอาจทำได้โดยการลบ และทำลายข้อมูลและไฟล์ที่คุณจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามการใช้งานบริการของคุณ แต่สามารถยุติการให้บริการของคุุณภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว คุณรับทราบและยอมรับว่า เมื่อครบกำหนดหรือสิ้นสุดบริการของคุณ คุณต้องยุติการใช้บริการและละทิ้งการใช้ที่อยู่ IP และชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ได้กำหนดให้คุณในการเชื่อมต่อกับบริการดังกล่าว รวมทั้งการชี้ระบบชื่อโดเมน (“DNS”) สำหรับชื่อโดเมนของคุณไปจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

9. ทดลองใช้ฟรี

การทดลองใช้งานฟรีเป็นโอกาสที่คุณจะได้ใช้บริการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าด้วยเงื่อนไขเฉพาะใดๆ โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่คุณยอมรับในข้อเสนอการทดลองใช้งานฟรี การทดลองใช้งานฟรีจะหมดอายุลง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทดลองใช้งานฟรีตามที่ระบุไว้นับจากวันที่คุณยอมรับในข้อเสนอการทดลองใช้งานฟรี โดยไม่คำนึงว่าคุณได้ใช้บริการในระหว่างช่วงทดลองการใช้งานฟรีหรือไม่ก็ตาม

คุณรับทราบและยอมรับว่า เราอาจเพิกถอนหรือดัดแปลงการทดลองใช้งานฟรี หรือแลกเปลี่ยนการบริการ หรือเสนอให้บริการหรือข้อเสนอที่คล้ายกันเมื่อใดก็ได้ ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในอัตราปัจจุบันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราพิจารณาแล้วว่าคุณไม่ผ่านคุณสมบัติในการทดลองใช้งานฟรี

เมื่อการทดลองใช้งานฟรีหมดอายุลง คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินและการบริการจะไม่ได้รับการต่ออายุ เว้นแต่มีการสอบถามคุณเพื่อเพิ่มหรือยืนยัน หรือสมัครใจที่จะให้มีการเรียกเก็บเงินตามช่องทางการชำระเงินที่แจ้งไว้ในระหว่างหรือเมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้งานฟรีของคุณ ซึ่งกรณีดังกล่าวการบริการจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติในอัตราราคาการต่ออายุ ณ ปัจจุบันโดยที่คุณไม่ต้องมีการดำเนินการใดๆ จนกว่าจะมีการยกเลิก คุณสามารถยกเลิกการทดลองใช้งานฟรี หรือการต่ออายุการบริการโดยอัตโนมัติได้ตลอดเวลาก่อนที่จะสิ้นสุดการทดลองใช้งานฟรี โดยเข้าไปที่บัญชีของคุณและปิดคุณสมบัติการต่ออายุอัตโนมัติ (“ยกเลิกการต่ออายุ”) หรือโดยการติดต่อไปยังฝ่ายบริการลูกค้า หากคุณเลือกที่จะยกเลิกการบริการในระหว่างการทดลองใช้งานฟรี หรือไม่ซื้อ หรือต่ออายุการบริการหลังจากการทดลองใช้งานฟรี เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณใส่ไว้ในการบริการจะสูญหายไปและจะไม่อาจกู้คืนได้

เมื่อมีการต่ออายุการทดลองใช้ฟรีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแผนชำระเงินแบบรายเดือน หรือรายปี คุณอาจขอคืนเงินเต็มจำนวนได้ตามนโยบายการขอคืนเงินของเรา

ผู้พักอาศัยในบางประเทศอาจไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมข้อเสนอการทดลองใช้ฟรีได้

10. ภาพและซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม

คำจำกัดความและขอบเขต เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของตัวสร้างเว็บไซต์ คุณอาจได้รับอนุญาตให้ใช้บาง (i) ภาพถ่าย ภาพประกอบ หรือรูปภาพอื่นๆ (“รูปภาพ”) และ/หรือ (ii) ซอฟต์แวร์ วิดเจ็ต หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ (“ซอฟต์แวร์”) ที่พัฒนา เป็นเจ้าของ หรือได้รับใบอนุญาตจากบุคคลที่สาม ซึ่ง GoDaddy อาจทำสัญญาในบางช่วงเวลา คุณรับทราบและยอมรับว่า การใช้รูปภาพ/ซอฟต์แวร์ของคุณนั้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงของเรากับผู้ให้บริการภายนอก หากรูปภาพ/ซอฟต์แวร์เกี่ยวข้องกับ หรือจำเป็นต้องได้รับความยินยอมตามข้อตกลงใบอนุญาตจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม การใช้รูปภาพ/ซอฟต์แวร์ของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งเพิ่มเติม (ไม่ได้ใช้แทน) จากข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับภาพ/ซอฟต์แวร์ คุณรับทราบและยอมรับว่า (i) คุณสามารถใช้รูปภาพ/ซอฟต์แวร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น (ii) คุณไม่สามารถลบ แก้ไข หรือปิดบังลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือการแจ้งเตือนสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์บนทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่ในหรือบนรูปภาพ/ซอฟต์แวร์ และ (iii) คุณไม่สามารถขาย แก้ไข นำกลับมาใช้ใหม่ ทำวิศวกรรมย้อนรอย แปลกลับ แยกส่วนประกอบ แปลย้อนรอย สร้างงานสืบเนื่องของ หรือพยายามถอดซอร์สโค้ดจากรูปภาพ/ซอฟต์แวร์

GoDaddy อาจให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามตามที่จำเป็นต่อการให้ภาพ/ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อโดเมนที่เชื่อมโยงกับหน้าตัวสร้างเว็บไซต์ GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเลิกใช้บทบัญญัติของภาพ/ซอฟต์แวร์ได้ตลอดเวลา และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมานี้

GoDaddy ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับภาพ/ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ให้บริการร่วมกับการบริการ และไม่รับผิดหรือไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งดังกล่าวโดยชัดแจ้ง

คุณรับทราบและยินยอมว่า คุณจะคุ้มครอง ปกป้อง จ่ายค่าชดเชยและไม่สร้างความเสียหายให้กับ GoDaddy จากและต่อการอ้างสิทธิ์ทั้งหมดซึ่งกำหนดขึ้นหรือรับผิดโดย GoDaddy ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเกิดขึ้นจากคุณ หรือการใช้รูปภาพ/ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามในทางที่ผิด คุณรับทราบและยินยอมว่า ผู้ให้บริการรูปภาพ/ซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม หรือบุคคลที่สามซึ่งได้รับผลประโยชน์จากข้อตกลงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้สิทธิ์ของตนภายใต้ข้อตกลงนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับ Mapbox คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้ Mapbox ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่มีอยู่ ที่นี่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้ใน Cronofy (ตลาด สหรัฐเท่านั้น) คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้ Cronofy ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่ได้แจ้งไว้ ที่นี่ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้ใน Google My Business (ตลาด สหรัฐเท่านั้น) คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้ Google My Business ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้: (i) ข้อกำหนดในการให้บริการ Google ที่ได้แจ้งไว้ที่นี่ (ii) ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Google My Business ที่ได้แจ้งไว้ที่นี่ และ (iii) Google Guidelines สำหรับการแสดงถึงการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจบน Google ที่ได้แจ้งไว้ที่นี่ และทั้งหมดซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้กับ OpenTable ในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี เม็กซิโก ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา ฮ่องกง สิงคโปร์ คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้ OpenTable ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่ได้แจ้งไว้ที่นี่ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้กับ ChowNow ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้ ChowNow ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่ได้แจ้งไว้ ที่นี่ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้กับ IDX Broker ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเม็กซิโก คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้ IDX Services ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่ได้แจ้งไว้ ที่นี่ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

คุณรับทราบและยอมรับว่า ผู้ให้บริการบุคคลภายนอก (และบริษัทในเครือและผู้จัดหาสินค้า) จะไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับรูปภาพ/ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ และปฏิเสธความรับผิด หรือความเสียหายใดๆ (ไม่ว่าทางตรงทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง) อย่างชัดแจ้งที่เกิดจากการใช้รูปภาพ/ซอฟต์แวร์ คุณรับทราบและยอมรับว่ารูปภาพ/ซอฟต์แวร์จะได้รับการสนับสนุนจากเราและไม่ใช่จากผู้ให้บริการบุคคลภายนอก (หรือบริษัทในเครือหรือผู้จัดหาสินค้า) นอกจากนี้แล้วคุณยังรับทราบและยอมรับว่า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการและคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือด้วยการสมัครใช้งานแบบชำระเงินใดๆ และ/หรือด้วยบัญชีที่คุณลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม การยกเลิกของคุณต่อข้อตกลงนี้ หรือการถอดซอฟต์แวร์ออกจากการบริการจะไม่ยกเลิก หรือยุติการให้บริการต่อการสมัครใช้งานแบบชำระเงินของคุณ และ/หรือบัญชีที่ลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หากคุณต้องการหยุดรับการบริการที่คุณได้สั่งซื้อไว้โดยตรงจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงอยู่กับการบริการ คุณต้องปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้โดยบุคคลที่สาม

11. ชื่อเรื่องและหัวข้อ ข้อตกลงที่แยกจากกัน การเป็นโมฆะบางส่วน

ชื่อเรื่องและหัวข้อในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้อ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์หรือตีความข้อตกลงของฝ่ายต่างๆ ที่ขัดจากที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม ข้อตกลงและข้อสัญญาแต่ละข้อในสัญญาฉบับนี้จะถูกตีความโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นข้อตกลงและข้อสัญญาที่แยกและเป็นอิสระออกจากกัน หากศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินว่าข้อกำหนดใดๆ (หรือส่วนของข้อกำหนดเอง) ของข้อตกลงนี้เป็นการผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับ ข้อกำหนดที่เหลือ (หรือบางส่วนของข้อกำหนด) ของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบและจะถือว่ามีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

12. คำนิยาม ข้อขัดแย้ง

นิยามคำที่ใช้แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงื่อนไขการให้บริการสากล ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติในสัญญาฉบับนี้และบทบัญญัติในสัญญาเงื่อนไขการให้บริการสากล ให้ใช้บทบัญญัติในสัญญาฉบับนี้

ปรับปรุง: 10/7/2561
ลิขสิทธิ์ © 2017-2019 GoDaddy.com, LLC สงวนลิขสิทธิ์