GoDaddy

ข้อตกลงบริการตัวสร้างเว็บไซต์ v7

ปรับปรุงล่าสุด: 28/10/2562

โปรดอ่านข้อตกลงฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์และการคุ้มครองตามกฎหมายของคุณ

1. ภาพรวม

ข้อตกลงการบริการตัวสร้างเว็บไซต์ v7 นี้ (“ข้อตกลง” นี้) กำหนดขึ้นโดยและระหว่าง GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company และคุณ ซึ่งมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีการยอมรับทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อตกลงนี้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการตัวสร้างเว็บไซต์ของ GoDaddy ของคุณ (“ตัวสร้างเว็บไซต์” หรือ “บริการ”)

หากคุณยอมรับข้อตกลงนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์เท่ากับว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ รับทราบและยอมรับที่จะเข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้ รวมถึง (i) เงื่อนไขการให้บริการสากลของ GoDaddy และ (ii) ข้อจำกัดของแผน ข้อความสละสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์ หรือข้อจำกัดใดๆ ที่ปรากฏแก่คุณบนหน้าเริ่มต้นตัวสร้างเว็บไซต์ ของเว็บไซต์ GoDaddy (“เว็บไซต์”นี้) ทั้ง (i) และ (ii) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

คำว่า “เรา”, “ตัวเรา” หรือ “ของเรา” นั้น หมายถึง GoDaddy คำว่า “คุณ”, “ของคุณ”, “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” จะหมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ยอมรับต่อข้อตกลงและ/หรือใช้บริการนี้ หากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการพูดถึงสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

คุณรับทราบและยอมรับว่า (i) GoDaddy ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้ และนโยบาย หรือข้อตกลงใดๆ ที่ได้มีการรวบรวมไว้ในที่นี้ในเวลาใดๆ และการเปลี่ยนแปลง หรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ลงประกาศในเว็บไซต์นี้ และ (ii) การใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือบริการที่มีในเว็บไซต์นี้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้น (ตามที่มีการระบุโดย “แก้ไขล่าสุด” วันที่ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า) จะต้องระบุความยินยอมของคุณในข้อตกลงนี้ตามที่มีการแก้ไขล่าสุด ถ้าคุณไม่เห็นด้วยที่จะรับข้อผูกพันตามข้อตกลงนี้เป็นฉบับแก้ไขล่าสุด โปรดอย่าใช้ (หรือยังคงใช้) เว็บไซต์นี้ หรือบริการที่พบในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้แล้ว GoDaddy อาจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้ผ่านทางอีเมลเป็นครั้งคราว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะรักษาข้อมูลบัญชีผู้ซื้อ (“บัญชีผู้ซื้อ”) ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลปัจจุบัน GoDaddy ไม่มีภาระหน้าที่หรือต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล หากการไม่ได้รับดังกล่าวมีผลมาจากความไม่ถูกต้องหรือเลิกใช้งานอีเมลแล้ว

2. คำอธิบายเกี่ยวกับการบริการ

ตัวสร้างเว็บไซต์ คือ ตัวสร้างเว็บไซต์ออนไลน์ซึ่งอนุญาตให้คุณสร้างเว็บไซต์ไว้ภายในพารามิเตอร์ที่เจาะจงตามแผนบริการของคุณ หน้าด่วน คือ ตัวสร้างเว็บไซต์ออนไลน์ ซึ่งอนุญาตให้คุณสร้างเว็บไซต์แบบหนึ่งหน้า

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ เราอนุญาตสิทธิ์ให้คุณใช้ข้อมูลวิเคราะห์ตัวสร้างเว็บไซต์ (“ข้อมูลวิเคราะห์”) แบบมีข้อจำกัด เพิกถอนได้ ไม่ผูกขาดและไม่สามารถอนุญาตช่วงให้ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นสำหรับการใช้งานข้อมูลวิเคราะห์กับคุณลักษณะของตัวสร้างเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น และ (ข) คุณสามารถเข้าถึงและอ่านรายงานผ่านบัญชี GoDaddy ของคุณ ข้อมูลวิเคราะห์จะช่วยให้คุณสามารถติดตามที่อยู่ IP เวลาที่เยี่ยมชม ข้อมูลหัวเรื่องและตำแหน่งที่ตั้งของผู้เยี่ยมชมของคุณ (“ข้อมูล”) ได้ คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงรายงานของข้อมูลวิเคราะห์ของคุณ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว GoDaddy และบริษัทสาขาที่เป็นเจ้าของทั้งหมดสามารถเก็บรักษาและใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากข้อมูลวิเคราะห์ได้ คุณจะไม่ (และจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม) ใช้ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อติดตาม รวบรวมหรืออัปโหลดข้อมูลที่ระบุตัวตนส่วนตัวของบุคคลใดๆ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลการเรียกเก็บเงิน) หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อาจเชื่อมต่อมายังข้อมูลดังกล่าวได้อย่างสมเหตุสมผล คุณจะมีและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลจากผู้เยี่ยมชม คุณต้องโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวต้องมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคุกกี้ที่คุณใช้รวบรวมข้อมูล คุณต้องเปิดเผยการใช้ข้อมูลวิเคราะห์ และวิธีรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูล

3. การให้บริการการปรับโฉมหน้าเว็บไซต์

การให้บริการการปรับโฉมหน้าเว็บไซต์ของ GoDaddy (“Facelift”) นำเสนอการออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์ใหม่ให้กับลูกค้า WSB v6 และ WSB v7 เดิม ผู้รับเหมาซึ่งเป็นบุคคลที่สามของเราจะปรับโฉมหน้าเว็บไซต์ที่เผยแพร่แล้วของคุณ โดยใช้ภาพและข้อความที่มีอยู่ แล้วออกแบบเว็บไซต์ใหม่ตามข้อมูลการออกแบบที่คุณมี

โดยปกติแล้ว การปรับโฉมหน้าเว็บไซต์จะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ (อาจใช้เวลานานกว่านี้ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเว็บไซต์) จึงจะสามารถนำเสนอเวอร์ชันแรกของการออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์ใหม หลังจากนั้น เราจะส่งการออกแบบใหม่ดังกล่าวให้กับคุณเพื่อขอความคิดเห็น ทำการเปลี่ยนแปลง จากนั้นเราจะนำมาใช้กับบัญชี GoDaddy ของคุณเมื่อเสร็จสมบูรณ์ ระยะเวลาสำหรับการให้คำติชมในแต่ละรอบนั้นขึ้นอยู่กับความยุ่งยากซับซ้อนในการให้คำติชม เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว คุณจะต้องเข้าสู่ระบบเพื่อทำการแก้ไขขั้นสุดท้าย จากนั้นคุณก็สามารถเผยแพร่รูปโฉมได้เมื่อพร้อม

4. ข้อจำกัดการปรับโฉมหน้าเว็บไซต์

การปรับโฉมหน้าเว็บไซต์เปลี่ยนโฉมหน้าเว็บไซต์เวอร์ชันที่คุณเผยแพร่แล้ว (ที่สร้างโดยใช้ตัวสร้างเว็บไซต์ของ GoDaddy) เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มการออกแบบ ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจึงไม่รับประกันว่า:

  i. การเปลี่ยนแปลงที่ทำบนเว็บไซต์ของคุณภายหลังที่ส่งแบบฟอร์มการออกแบบครั้งแรกจะรวมอยู่ในการออกแบบใหม่
  ii. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ส่งหลังจากส่งแบบฟอร์มการออกแบบครั้งแรกจะสามารถปรับเพิ่มเข้าไปได้
  iii. เนื้อหาเพิ่มเติม (เช่น ข้อความ ภาพ) จะสามารถรวมอยู่ในการออกแบบใหม่ของคุณ
  iv. เนื้อหาที่มองไม่เห็น (เช่น รหัส HTML/JS ของบุคคลที่สามที่ฝังอยู่ แท็กเมตา สำหรับ SEO) จะถูกรวมเข้าไปด้วย
  v. SEO จะเป็นเหมือนเดิมหรือดีกว่าเว็บไซต์ก่อนหน้าที่จะออกแบบใหม่
  vi. การปรับปรุงตกแต่งโฉมหน้าเว็บไซต์จะเสร็จสมบูรณ์ตามกรอบเวลาที่กำหนด หากคุณมีข้อจำกัดเรื่องเส้นตายที่แน่นอน การปรับปรุงตกแต่งโฉมหน้าเว็บไซต์ไม่ใช่บริการที่เหมาะสำหรับคุณ
  vii. เราสามารถแก้ไขเนื้อหาหรือภาพที่จะใช้ในการออกแบบใหม่ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ที่กำลังเผยแพร่ของลูกค้า
  viii. การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการสนับสนุนและนักออกแบบ เรามีบริการติดต่อสื่อสารและการสนับสนุนทางอีเมลผ่านทางแบบฟอร์มบนเว็บ

5. นักออกแบบเพจ Facebook

ตัวสร้างเว็บไซต์และหน้าสำเร็จรูปสามารถเข้าถึงนักออกแบบเพจ Facebook (“นักออกแบบหน้าเฟซบุ๊ก”)

นักออกแบบเพจ Facebook อนุญาตให้คุณสร้างเพจ Facebook แบบปรับแต่งได้เองซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยทำให้เว็บไซต์ของคุณดูสวยงาม จำนวนของเพจ Facebook ที่อนุญาตให้มีได้นั้นขึ้นอยู่กับแผนตัวสร้างเว็บไซต์ของคุณ และรวมถึงจำนวนของหน้าเว็บไซต์ก็รวมอยู่ในแผนตัวสร้างเว็บไซต์ของคุณ

เพื่อใช้งานนักออกแบบเพจ Facebook คุณจำเป็นต้อง (i) สร้างบัญชี Facebook (หากคุณยังไม่มีบัญชี) และ (ii) เปิดใช้งานเพจสาธารณะจากบัญชี Facebook ของคุณ หลังจากที่คุณออกแบบเพจ Facebook ของคุณเสร็จแล้ว คุณจำเป็นต้องเชื่อมโยงเพจ Facebook ไปยังบัญชี Facebook ของคุณเพื่อให้สามารถนำทางไปยังเพจ Facebook ได้ โปรดทราบว่าเพจ Facebook ของคุณจะถูกสร้างไว้บนบัญชีโฮสติ้งเดียวกัน (และสามารถเข้าใช้งานผ่านแผงควบคุมเดียวกัน) กับเว็บไซต์ของคุณ หลังจากนั้น คุณจะต้องเผยแพร่อย่างน้อยหนึ่งเพจของเว็บไซต์ของคุณก่อนที่จะทำการเผยแพร่เพจ Facebook ของคุณ

6. ข้อจำกัด

TLD คุณรับทราบและตกลงให้เว็บไซต์ของคุณอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านเนื้อหา (หรืออื่นๆ) ใดๆ ทั้งปวงที่เป็นการเฉพาะสำหรับโดเมนระดับบนสุด (“TLD”) ซึ่งเว็บไซต์ของคุณเชื่อมโยง หากคุณมีบัญชีตัวสร้างเว็บไซต์มากกว่า 1 บัญชี เฉพาะบัญชีตัวสร้างเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับ TLD ที่กำลังพูดถึงนี้เท่านั้นที่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าว

หน้าพบกันเร็วๆ นี้ ตัวสร้างเว็บไซต์นำเสนอตัวเลือก “หน้าพบกันเร็วๆ นี้” ให้กับลูกค้าที่ยังไม่พร้อมที่จะสร้างเว็บไซต์ของตัวเอง คุณรับทราบและยินยอมว่า ตัวเลือก “หน้าพบกันเร็วๆ นี้” คุณจะมีรูปแบบและสีผสมผสานแบบจำกัดให้เลือกมากขึ้นกว่ารูปแบบและสีผสมผสานที่มีให้ใช้งานในไลบรารีเทมเพลตตัวสร้างเว็บไซต์

ข้อผูกมัดในการคงไว้ซึ่งการสมัครใช้งาน ข้อกำหนดของตัวสร้างเว็บไซต์จะขึ้นอยู่กับการสมัครใช้งานแบบอิสระของคุณที่มีต่อ (และการชำระเงินให้กับ) ตัวสร้างเว็บไซต์ การที่คุณไม่ได้ดูแลและคงการสมัครใช้งานของคุณไว้ไม่ว่าในเวลาใดๆ จะส่งผลให้ต้องยุติการใช้งานตัวสร้างเว็บไซต์ การเรียกเก็บเงินซ้ำสำหรับแผนตัวสร้างเว็บไซต์ของคุณจะเริ่มต้นในวันที่ทำการสั่งซื้อ ค่าธรรมเนียมที่ชำระให้สำหรับตัวสร้างเว็บไซต์ไม่สามารถถ่ายโอนไปยังบัญชีตัวสร้างเว็บไซต์อื่น (หรือบัญชี GoDaddy อื่น) นอกเหนือจากบัญชีแรกเริ่มที่เกี่ยวข้องกับตัวสร้างเว็บไซต์ในวันที่ทำการสั่งซื้อ

การเผยแพร่ด่วน หน้าด่วนออกแบบมาเพื่อโปรโมทเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่บนชื่อโดเมนของคุณได้ในทันที คุณรับทราบและยินยอมว่า คุณจะไม่สามารถดูตัวอย่างการเลือกการออกแบบแรกเริ่ม หรือการเปลี่ยนแปลงการออกแบบตามลำดับต่อเว็บไซต์ของคุณก่อนที่จะนำออกใช้จริง นอกจากนี้แล้ว เราสนับสนุนให้คุณตรวจทาน (i) ภาพพื้นหลัง (ii) ข้อความ (iii) เค้าโครง (iv) วิดเจ็ต และ (v) สีอย่างระมัดระวังในแต่ละขั้นตอน

7. การรวมเข้ากับแพลตฟอร์มโฮสติ้ง การเป็นเจ้าของเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาโดยใช้ตัวสร้างเว็บไซต์หรือหน้าสำเร็จรูปถูกสร้างบนและรวมเข้ากับแพลตฟอร์มโฮสติ้งของ GoDaddy และความพยายามในการโยกย้ายหรือโอนเว็บไซต์ดังกล่าวโดยประการอื่นไปยังผู้ให้บริการโฮสติ้งอื่นถือเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้

ยกเว้นเฉพาะเนื้อหาที่คุณมอบให้ เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาโดยใช้ตัวสร้างเว็บไซต์หรือหน้าสำเร็จรูปเป็นของ GoDaddy และเว็บไซต์ดังกล่าวทั้งหมด (รวมถึงสำเนาของเว็บไซต์ดังกล่าวทั้งหมด) อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ GoDaddy อนุญาตให้คุณใช้เว็บไซต์โดยไม่มีข้อจำกัดในระหว่างที่คุณเป็นสมาชิกตัวสร้างเว็บไซต์ การที่คุณยกเลิกการเป็นสมาชิกตัวสร้างเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามถือเป็นการสิ้นสุดสิทธิ์การใช้เว็บไซต์ของคุณภายหลังจากการยกเลิก คุณตกลงที่จะป้องกันการทำสำเนาเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ โดยใช้การบริการ หากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้ไม่ให้สิทธิ์ หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ทั้งปวงที่ไม่ได้ให้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้

การอัปโหลดเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ของคุณ ถือว่าคุณได้ให้สิทธิ์ใช้งานแบบไม่จำกัดแก่ GoDaddy (i) การใช้เนื้อหาเพื่อจุดประสงค์ในการรวมไว้ในเว็บไซต์ของคุณ และ (ii) แสดงภาพหน้าจอของเว็บไซต์ใดๆ ที่สร้างโดยใช้ตัวสร้างเว็บไซต์ออนไลน์ ในเอกสารประกอบการตลาด หรือในวิธีการซึ่งกำหนดไว้ภายใต้ดุลยพินิจของ GoDaddy แต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ คุณรับรองและรับประกันต่อ GoDaddy ว่า (ก) คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดในการแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าเพราะคุณเป็นผู้เขียนเนื้อหาผู้ใช้และมีสิทธิ์แจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าว หรือเพราะคุณมีสิทธิ์ ใบอนุญาต ความยินยอมในการแจกจ่ายที่เหมาะสม และ/หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ใช้จากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของเนื้อหา และ (ข) คุณไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ ตามที่ใช้ในที่นี้ “เนื้อหา” จะรวมไว้โดยไม่จำกัดเพียงข้อความ, ซอฟต์แวร์, วิตเจ็ต, แอปพลิเคชัน, สคริปต์, ซอสโค้ด, API, ภาพถ่าย, ภาพประกอบ, รูปภาพ, กราฟฟิก, เสียง, ดนตรี, ออดิโอ, วิดีโอและคุณสมบัติอินเทอร์แอคทีฟ (และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ และโลโก้ที่มีอยู่ในที่นี้) คุณรับทราบและยินยอมว่า เนื้อหาที่คุณอัปโหลดไปยังตัวสร้างเว็บไซต์อาจพร้อมใช้งานได้ในทันที เนื้อหาที่ให้ไว้อาจถูกแคชเป็นเวลาสูงสุดถึงหนึ่งปี และการลบเนื้อหาจากตัวสร้างเว็บไซต์จะไม่เป็นการลบเวอร์ชันของเนื้อหาที่แคชไว้

8. ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ GoDaddy

ตัวสร้างเว็บไซต์อาจเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ GoDaddy เช่น (i) อีเมล (ii) อัลบั้มรูป และ (iii) ผลิตภัณฑ์ SSL ของ GoDaddy

หากคุณซื้อตัวสร้างเว็บไซต์ การที่คุณยอมรับข้อตกลงนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์เท่ากับว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ รับทราบ และตกลงที่จะเข้าผูกพันตามข้อตกลงนี้ รวมถึงผลิตภัณฑืและบริการอื่นๆ ของ GoDaddy ที่รวมอยู่กับตัวสร้างเว็บไซต์ เช่น (i) ข้อตกลงบริการพื้นที่ใช้งานของ GoDaddy และข้อตกลงสมาชิกบริการ SSL Certificate ที่อยู่ที่นี่ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

ผลิตภัณฑ์และการบริการที่รวมอยู่ในตัวสร้างเว็บไซต์อาจค้นหาได้ที่หน้าเริ่มต้นของตัวสร้างเว็บไซต์

บริการอัลบั้มรูป อัลบั้มรูปทำให้คุณสามารถ (i) อัปโหลด จัดการ แก้ไข และดาวน์โหลดรูป และ (ii) อัปโหลด รวมถึงจัดการวิดีโอในแกลเลอรีสาธารณะ ส่วนตัว และที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งปันรูปและวิดีโอทางอีเมลหรือโดยการโพสต์ลงในบล็อกหรือเว็บไซต์ คุณรับทราบและยอมรับว่า รูป วิดีโอ เนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมดที่อัปโหลดหรือแสดงบนอัลบั้มรูปต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการสากล

บริการพื้นที่อัจฉริยะ บริการพื้นที่อัจฉริยะทำให้คุณสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ในแบบของคุณได้ คุณสามารถกำหนดเองหรือแก้ไขภาพลักษณ์ของเว็บไซต์ของคุณตามที่คู่มือและข้อตกลงนี้กำหนดและอนุญาต คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาที่มอบให้เป็นอย่างอื่น คุณตกลงที่จะไม่ทำวิศวกรรมย้อนรอย แปลกลับ หรือพยายามโดยประการอื่นเพื่อเปิดเผยซอร์สโค้ด คุณไม่ได้รับอนุญาตให้รวมเว็บไซต์เข้ากับโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันอื่น และคุณยังไม่ได้รับอนุญาตให้ผสานรวมปลั๊กอินหรือการปรับปรุงใดๆ นอกเหนือไปจากสิ่งที่กำหนดให้ ไม่สามารถแก้ไข เผยแพร่ หรือแบ่งปันฟีด RSS, แอปพลิเคชันแชท และ API ในทุกรูปแบบ ฟีด RSS, แอปพลิเคชันแชท และ API อาจถูกระงับการใช้งานได้ตลอดเวลา คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้บริการพื้นที่อัจฉริยะของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการสากล

9. กฎการปฏิบัติทั่วไป ข้อจำกัดของ Facebook

นอกจากกฎการปฏิบัติทั่วไปที่อยู่ในข้อกำหนดบริการสากลแล้ว คุณรับทราบและยอมรับเป็นกรณีพิเศษว่า:

 1. ถ้าคุณเข้าถึงตัวออกแบบเพจ Facebook คุณจะไม่ใช้ตัวออกแบบดังกล่าวเพื่อเปิดตัวหน้าเฟซบุ๊กซึ่งโปรโมท มีเนื้อหาอ้างอิง อำนวยความสะดวก มี หรือใช้สิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้:
  • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอลล์ หรือการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาวุธยุทธภัณฑ์ และ/หรืออาวุธปืน;
  • เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว การประกาศโฆษณา ศีลธรรม หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิทธิ์ส่วนตัวอื่นๆ หรือที่หลอกลวงหรือฉ้อโกง;
  • การพนัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคาสิโนออนไลน์ หนังสือกีฬา บิงโก หรือไพ่โป๊กเกอร์;
  • กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและ/หรือการแข่งขันที่ผิดกฎหมาย แผนปีระมิด การชิงโชค หรือจดหมายลูกโซ่ (หากคุณใช้งาน อ้างอิง หรืออำนวยความสะดวกการชิงโชค การแข่งขัน หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย คุณอยู่ภายใต้คู่มือโปรโมชันของ Facebook ที่อยู่ที่นี่) หรือ
  • เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง เป็นการข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือลามก ยั่วยุให้เกิดความรุนแรง หรือมีการเปลือยกายหรือภาพความรุนแรงหรือความรุนแรงแบบที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน
 2. ถ้าคุณเข้าถึงตัวออกแบบเพจ Facebook คุณต้องมั่นใจว่าคุณเป็นเจ้าของหรือรักษาสิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการทำสำเนา แสดง เผยแพร่ ส่งมอบ ให้ และดำเนินการกับเนื้อหาทั้งหมดต่อสาธารณะของหรือภายในแอปพลิเคชันของคุณที่มีกับผู้ใช้เฟซบุ๊กในทุกประเทศที่คุณเปิดให้ใช้งานเนื้อหาดังกล่าว

10. ภาพและซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม

คำจำกัดความและขอบเขต เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของตัวสร้างเว็บไซต์และหน้าด่วน คุณอาจได้รับอนุญาตให้ใช้บาง (i) ภาพถ่าย ภาพประกอบ หรือรูปภาพอื่นๆ (“รูปภาพ”) และ/หรือ (ii) ซอฟต์แวร์ วิดเจ็ต หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ (“ซอฟต์แวร์”) ที่พัฒนา เป็นเจ้าของ หรือได้รับใบอนุญาตจากบุคคลที่สาม ซึ่ง GoDaddy อาจทำสัญญาในบางช่วงเวลา หากรูปภาพ/ซอฟต์แวร์เกี่ยวข้องกับ หรือจำเป็นต้องได้รับความยินยอมตามข้อตกลงใบอนุญาตจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม การใช้รูปภาพ/ซอฟต์แวร์ของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งเพิ่มเติม (ไม่ได้ใช้แทน) จากข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับภาพ/ซอฟต์แวร์ คุณรับทราบและยอมรับว่า (i) ไม่มีการขายหรือแจกจ่ายภาพ/ซอฟต์แวร์ให้กับคุณ และคุณสามารถใช้ภาพ/ซอฟต์แวร์เป็นส่วนหนึ่งของตัวสร้างเว็บไซต์หรือหน้าสำเร็จรูปเท่านั้น (ii) คุณสามารถลบ แก้ไข หรือปิดบังการแจ้งเตือนเรื่องสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในหรือบนภาพ/ซอฟต์แวร์ และ (iii) คุณไม่สามารถแก้ไข ทำวิศวกรรมย้อนรอย แปลกลับ แยกส่วนประกอบ แปลย้อนรอย สร้างงานสืบเนื่องของ หรือพยายามถอดซอร์สโค้ดจากภาพ/ซอฟต์แวร์

GoDaddy อาจให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามตามที่จำเป็นต่อการให้ภาพ/ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อโดเมนที่เชื่อมโยงกับตัวสร้างเว็บไซต์หรือหน้าสำเร็จรูป GoDaddy ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเลิกใช้บทบัญญัติของภาพ/ซอฟต์แวร์ได้ตลอดเวลา และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมานี้

GoDaddy ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับภาพ/ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ให้บริการร่วมกับตัวสร้างเว็บไซต์หรือหน้าสำเร็จรูป และไม่รับผิดหรือไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งดังกล่าวโดยชัดแจ้ง

คุณรับทราบและยินยอมว่า คุณจะคุ้มครอง ปกป้อง จ่ายค่าชดเชยและไม่สร้างความเสียหายให้กับ GoDaddy จากและต่อการอ้างสิทธิ์ทั้งหมดซึ่งกำหนดขึ้นหรือรับผิดโดย GoDaddy ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเกิดขึ้นจากคุณ หรือการใช้รูปภาพ/ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามในทางที่ผิด คุณรับทราบและยินยอมว่า ผู้ให้บริการรูปภาพ/ซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม หรือบุคคลที่สามซึ่งได้รับผลประโยชน์จากข้อตกลงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้สิทธิ์ของตนภายใต้ข้อตกลงนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับ Fotolia คุณรับทราบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของ Fotolia ที่อยู่ที่นี่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับ MapQuest คุณรับทราบและยอมรับว่า คุณจะไม่ (i) บันทึกข้อมูล บันทึก เก็บข้อมูลในระบบ จัดเก็บ สร้างฐานข้อมูลของ หรือทำสำเนาแผนที่และ/หรือเส้นทางการขับรถ (หรือส่วนหนึ่งของแผนที่และ/หรือเส้นทางการขับรถ) ในลักษณะอื่น นอกเหนือจากเท่าที่จำเป็นต่อการสร้างแผนที่และ/หรือเส้นทางการขับรถเพื่อดูและสั่งพิมพ์เป็นการชั่วคราว (ii) ให้อนุญาตช่วง ให้เช่า เช่า โอน แจกจ่าย ทำบรรจุภัณฑ์ใหม่ สร้างแบรนด์ใหม่ หรือโอนให้หรือเปิดเผยแผนที่และ/หรือเส้นทางการขับรถในลักษณะอื่นกับบุคคลที่สาม (iii) เป็นสาเหตุ ช่วยเหลือ หรืออนุญาตโดยตระหนักรู้ให้บุคคลที่สามทำสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับ eBay คุณรับทราบและยินยอมว่า คุณจะปฏิบัติตามโปรแกรมนักพัฒนา eBay และข้อตกลงใบอนุญาต API ที่ระบุไว้ที่นี่ ซึ่งรวมไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในที่นี้ คุณรับทราบและยินยอมว่า eBay เป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมดในโปรแกรมนักพัฒนา ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาตามที่อธิบายอยู่ในโปรแกรมนักพัฒนาและข้อตกลงใบอนุญาต API

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับ AddThis คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้ AddThis ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดบริการที่อยู่ที่นี่ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ AddThis ที่อยู่ ที่นี่ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้ใน Google Maps คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้ Google Maps ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่ได้แจ้งไว้ ที่นี่ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับ Get Found คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้วิตเจ็ต Get Found ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการ Get Found ที่ได้แจ้งไว้ ที่นี่ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับ Mapbox คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้ Mapbox ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่มีอยู่ ที่นี่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในฐานะข้อมูลอ้างอิง

11. ชื่อเรื่องและหัวข้อ ข้อตกลงที่แยกจากกัน การเป็นโมฆะบางส่วน

ชื่อเรื่องและหัวข้อในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้อ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์หรือตีความข้อตกลงของฝ่ายต่างๆ ที่ขัดจากที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม ข้อตกลงและข้อสัญญาแต่ละข้อในสัญญาฉบับนี้จะถูกตีความโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นข้อตกลงและข้อสัญญาที่แยกและเป็นอิสระออกจากกัน หากศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินว่าข้อกำหนดใดๆ (หรือส่วนของข้อกำหนดเอง) ของข้อตกลงนี้เป็นการผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับ ข้อกำหนดที่เหลือ (หรือบางส่วนของข้อกำหนด) ของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบและจะถือว่ามีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

12. คำนิยาม ข้อขัดแย้ง

นิยามคำที่ใช้แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงื่อนไขการให้บริการสากล ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้และบทบัญญัติในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการสากล ให้ใช้บทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้

ลิขสิทธิ์ © 2003-2019 GoDaddy สงวนลิขสิทธิ์