เมื่อคุณได้รับ SSL คุณกำลังแสดงให้โลกรู้ว่าเว็บไซต์ของคุณถูกกฎหมายและปลอดภัยต่อการเข้าชม SSL Certificate สร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าเพื่อเรียกดู ซื้อสินค้า และใช้ข้อมูลร่วมกัน (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและที่อยู่) บนเว็บไซต์ของคุณ

เว็บไซต์ที่ไม่มี จะแสดงคำเตือนว่า “ไม่ปลอดภัย” ในเบราว์เซอร์ยอดนิยมอย่าง Chrome, Firefox และ Safari เมื่อผู้คนเข้าชม และผู้เข้าชม 98%* จะออกจากเว็บไซต์ทันทีที่เห็นคำเตือนดังกล่าว

การทำความเข้าใจตัวตรวจสอบ SSL

หลังจากป้อน URL ของเว็บไซต์แล้ว ระบบจะเรียกข้อมูลสถานะความปลอดภัยของเว็บไซต์ ซึ่งจะอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งต่อไปนี้

ความปลอดภัย

เว็บไซต์นี้ปลอดภัยจนถึงวันที่ 23/6/2021

URL ไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด
ไม่สามารถแก้ไขได้

ไม่ปลอดภัย (ไม่มี Certificate)

เว็บไซต์นี้มีสถานะที่ไม่ปลอดภัย

ไม่พบใบรับรอง

ไม่ปลอดภัย (Certificate ไม่ถูกต้อง)

เว็บไซต์นี้มีสถานะที่ไม่ปลอดภัย ไม่สามารถใช้
Certificate ได้

รู้จักความแตกต่างของ SSL Certificate ที่หลากหลาย

Domain Validation (DV)

  • เหมาะสำหรับบล็อกและเว็บไซต์โซเชียล
  • ตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมน
  • แสดงแม่กุญแจที่รับรองว่าเว็บไซต์ปลอดภัยถัดจาก URL

Organization Validation (OV)

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจและองค์กรไม่แสวงผลกำไร
  • ตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมนและองค์กร
  • แสดงแม่กุญแจที่รับรองว่าเว็บไซต์ปลอดภัยถัดจาก URL

Extended Validation (EV)

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจและองค์กรไม่แสวงผลกำไร
  • ตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมนและการรับรองความถูกต้องของธุรกิจระดับสูงสุด
  • แสดงแม่กุญแจที่รับรองว่าเว็บไซต์ปลอดภัยและชื่อบริษัทเป็นสีเขียวเพื่อแสดงถึงความน่าเชื่อถือ

เลือก Certificate ของคุณ

หรือคุณสามารถปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา โดยใช้บริการ SSL ภายใต้การจัดการ เราติดตั้ง SSL Certificate แก้ไขข้อผิดพลาดการเปลี่ยนเส้นทาง และต่ออายุ Certificate ของคุณก่อนที่จะหมดอายุลง

เลือก Certificate ของคุณ

หรือคุณสามารถปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา โดยใช้บริการ SSL ภายใต้การจัดการ เราติดตั้ง SSL Certificate แก้ไขข้อผิดพลาดการเปลี่ยนเส้นทาง และต่ออายุ Certificate ของคุณก่อนที่จะหมดอายุลง

ติดตามอ่านได้ที่หัวข้อความสำคัญของ SSL Certificate

นอกจากนี้ ก่อนหรือหลังการทดสอบ SSL Certificate ของคุณ คุณควรตรวจดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างของ SSL บนบล็อก GoDaddy ของเรา หลังจากนั้น ภารกิจของเราก็คือ ช่วยคุณสร้างโลกที่คุณต้องการ

*รายงานวิจัยจากคณะมนตรีความมั่นคงของแคลิฟอร์เนีย