ชื่อโดเมน .org.es

หากเป็นองค์กรในประเทศสเปน คุณน่าจะต้องใช้โดเมน .org.es
เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อพร้อมให้บริการ

นำกิจกรรมเพื่อประโยชน์สู่สังคมของคุณมาสู่ประเทศสเปน

ในกรณีที่คุณยังไม่ทราบ .es นั้นเป็นโดเมนสำหรับประเทศสเปน มีโอกาสเป็นไปได้ว่าคุณคงเคยได้ยิน .org มาบ้างแล้ว โดเมนสำหรับหน่วยงานไม่ใช่เชิงพาณิชย์และองค์กรไม่แสวงกำไรที่อยู่ทั่วโลก เมื่อนำทั้งสองนามสกุลมารวมกัน คุณจะรู้สึกเหมือนกับผู้กำชัยชนะเมื่อมีโดเมน .org.es ซึ่งจะบอกผู้คนในประเทศสเปนว่าคุณใส่ใจตัวพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาต้องการ อีกทั้ง .org.es ยังสร้างการมีตัวตนของกลุ่มคุณในประเทศสเปน ซึ่งจะช่วยทำให้พวกเขาจดจำกิจกรรมที่คุณทำประโยชน์ในประเทศของพวกเขาได้ แค่มีเพียงโดเมนนี้อย่างเดียวก็คุ้มค่าแล้ว