ชื่อโดเมน .tc

ลองใช้โดเมน .tc โดเมนที่ทำให้คุณเหมือนกับมีบ้านหลังที่สอง
เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อพร้อมให้บริการ

โดเมนสำหรับหมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส รวมถึงประเทศตุรกี

โดเมน .tc ที่สื่อถึงความสนุกสนาน โดเมนที่เป็นทางการสำหรับหมู่เกาะเติกส์และเคคอส (Turks and Caicos) หมู่เกาะที่สวยงามในเวสต์อินดีสตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ว่ายังอาจหมายถึง: TC ที่ย่อมาจาก Türkiye Cumhuriyeti ซึ่งหมายถึง "สาธารณรัฐตุรกี" ซึ่งแม้ว่าในเชิงเทคนิคแล้ว โดเมน .tc น่าจะพูดถึงหมู่เกาะเติกส์และเคคอส (Turks and Caicos) แต่ก็มีบริษัทสัญชาติตุรกีอีกจำนวนมากที่ใช้ตัวย่อของโดเมนนี้เป็นโดเมนของบริษัทตน แล้วคุณจะใช้นามสกุลนี้อย่างไรดี หากบริษัทของคุณดำเนินธุรกิจในภูมิภาคนั้น หรือคุณต้องการที่จะทำให้คนในพื้นที่นั้นจดจำได้ โดเมน .tc นี้ก็น่าจะเหมาะกับคุณ