GoDaddy Trust Center

“เราเชื่อว่าการออนไลน์ในแบบของคุณไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วยความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของคุณ”

— Aman Bhutani ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

none
สร้างขึ้นเพื่อความเป็นส่วนตัว
ในขณะที่บริษัทเทคโนโลยีจำนวนมากทำการคาดการณ์ถึงการขายข้อมูลของคุณ เราเชื่อว่าความไว้วางใจของคุณนั้นมีคุณค่ามากกว่า เราสร้างธุรกิจของเราเพื่อช่วยให้คุณสามารถสร้างชื่อของคุณไว้บนโลกออนไลน์ ไม่ได้เพื่อขายชื่อของคุณให้กับบริษัทอื่น

ให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักษาความปลอดภัย

แฮกเกอร์ มัลแวร์ การโจมตีแบบโซเชียลเอ็นจิเนียริ่ง ฟิชชิ่ง มีหลากหลายวิธีที่จะทำให้ข้อมูลของคุณตกไปอยู่ในมือของคนอื่น และเราได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานของเราขึ้นมาเพื่อช่วยคุ้มครองข้อมูลของคุณ ขณะที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

none
เครื่องมือสำหรับการปฏิบัติตามอย่างสอดคล้อง
หากคุณมีธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่ คุณจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องความเป็นส่วนตัว ซึ่งในปัจจุบันถือว่าการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ต้องทำ โชคดีที่ว่า เรามีตัวเลือกที่จะช่วยทำให้ตัวคุณและลูกค้าของคุณสามารถปฏิบัติตามอย่างสอดคล้อง

เทคโนโลยีและมนุษย์

เราจะไม่พาดพิงใคร แต่บริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่งยอมทำทุกทางเพื่อไม่ให้คุณได้พูดคุยกับมนุษย์ คู่มือ 6,000 GoDaddy ของเราจะไม่ใช้วิธีเช่นนั้น