GoDaddy การค้นหา WHOIS

ใช้การค้นหา WHOIS ของ GoDaddy เพื่อค้นหาบุคคล หรือองค์กรภายใต้ชื่อโดเมนหรือที่อยู่ไอพีที่แตกต่างกัน บันทึก WHOIS ให้คุณจัดการกับข้อมูลติดต่อสำหรับโดเมน รวมถึงผู้ลงทะเบียน ผู้ดูแลระบบและข้อมูลการติดต่อทางเทคนิค อีกทั้งยังให้ชื่อผู้ลงทะเบียนแก่คุณ (เช่น่ GoDaddy) สถานะของโดเมน และวันที่ที่สำคัญ (เช่น การสร้างโดเมน และวันที่หมดอายุ)

ใช้การค้นหา WHOIS ได้อย่างไร

ปกติแล้วมีการนำเอาฐานข้อมูลโดเมน WHOIS มาใช้เพื่อจุดประสงค์ที่หลากหลายด้านกฎหมาย ผู้ดูแลระบบเครือข่ายใช้ข้อมูล WHOIS เพื่อระบุและแก้ไขปัญหา ตัวอย่างเช่น สามารถนำข้อมูล WHOIS มาใช้เพื่อพิจารณาความพร้อมใช้งานของชื่อโดเมน ระบุการละเมิดสิทธิ์เครื่องหมายการค้า และรักษาความน่าเชื่อถือของผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมน การตรวจสอบความถูกต้อง WHOIS สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อป้องกันการสแปม หรือการฉ้อโกง ขณะที่ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามผู้ลงทะเบียนที่โพสต์เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หรือมีส่วนในการฟิชชิ่งสแกม นอกจากนี้ ข้อตกลงของ ICANN ยังคุ้มครองผู้ลงทะเบียนโดเมน โดยการจำกัดการใช้รายการ WHOIS สำหรับการตลาด หรือจุดประสงค์การสแปม รวมถึงข้อซักถามจำนวนมาก แบบอัตโนมัติที่มีต่อนายทะเบียนหรือระบบการลงทะเบียนที่เฉพาะเจาะจง (เว้นแต่ ข้อซักถามดังกล่าวได้รับการดำเนินการด้วยจุดประสงค์เพื่อจัดการกับชื่อโดเมน)

ข้อมูล WHOIS มีความแม่นยำขนาดไหน

เนื่องจากข้อมูลติดต่อของผู้ลงทะเบียนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ผู้ลงทะเบียน เช่น GoDaddy ต้องจัดหาโอกาสรายปีให้แก่เจ้าของโดเมน เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลโดเมน WHOIS ของพวกเขา อ้างตามกฏของ ICANN การปฏิเสธที่จะอัปเดตข้อมูลนี้ หรือจัดหาข้อมูลที่เป็นเท็จ อาจนำไปสู่การระงับใช้ หรือยกเลิกโดเมน

นอกจากนี้ ICANN อนุญาตให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถร้องเรียนได้ หากผู้ใช้พบว่าข้อมูล WHOIS ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ ในตัวอย่างดังกล่าว ผู้ลงทะเบียนต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง หรือแก้ไขข้อมูลในเวลาที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามโพรโทคอลการตรวจสอบความถูกต้อง ICANN มุ่งเน้นที่การรักษาระดับความถูกต้องสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้

แล้วความเป็นส่วนตัวของฉันล่ะ

ขณะที่ข้อตกลงของ ICANN จะคุ้มครองผู้ลงทะเบียนจากการสแปมที่อาจเกิดขึ้นได้ ลูกค้า GoDaddy จำนวนมากยังคงแสดงออกถึงความกังวลเกี่ยวกับชื่อส่วนบุคคล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของตนที่จะปรากฏออนไลน์ สำหรับเจ้าของเว็บไซต์ที่ต้องการรักษาข้อมูลให้เป็นส่วนตัว GoDaddy เสนอ การคุ้มครองความเป็นส่วตัวของโดเมน เราเป็นคู่ค้ากับ Domains By Proxy® ดังนั้น เมื่อผู้คนดำเนินการค้นหา WHOIS บนโดเมนของคุณ Domains By Proxy® จะแทนที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยข้อมูลของตนแทน (ตรวจสอบความแตกต่าง) ชื่อโดเมนของคุณจะยังคงเป็นของคุณ แต่ตอนนี้บุคคลจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางการค้นหาด้วย WHOIS โดยง่าย